Režim reči bez pípania

Tento doplnok odstráni pípanie z množiny dostupných režimov reči, takže po stlačení nvda+s bude možné prepínať len medzi režimami reč a ticho.

zmeny vo verzii 2.0

  • Návod k doplnku nájdete v správcovi doplnkov.

zmeny vo verzii 1.5

  • Pridaná kategória reč pre skript v dialógu klávesové skratky.
  • Skontroluje, či nie je nainštalovaná staršia verzia doplnku a navrhne jej odinštaláciu.

zmeny vo verzii 1.4

  • od tejto verzie sú správy o stave reči prekladané automaticky zo správ NVDA, takže doplnok nevyžaduje špeciálny preklad (výnimku tvorí manyfest súbor a odkaz na návod)

zmeny vo verzii 1.3

  • opravená chyba v prekladoch: Upravené python kódy na podporu prekladu.

zmeny vo verzii 1.2

  • prvé vydanie.