NVDA add-on và Python 3

Cộng đồng NVDA đã chuyển từ Python 2 sang Python 3 là một phần của NVDA 2019.3. Mục đích của trang này là một tài liệu về các add-on tương thích với NVDA 2019.3 (phiên bản Python 3 của NVDA), cũng như các vấn đề nổi cộm khi dùng các add-on với các bản NVDA phát hành trong tương lai.

Chuyển sang Python 3 là gì?

Ra đời từ những năm 2000, Python 2.x là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến. Với hỗ trợ cho Unicode, các công nghệ web, và hàng ngàn thư viện của bên thứ ba, Python đã trở nên một ngôn ngữ được nhiều dự án lựa chọn, bao gồm NVDA vào năm 2006.

Cuối những năm 2000, nhà phát triển Python thông báo ra mắt Python 3000, một dự án nhằm hiện đại hóa Python. Các thay đổi đã thực hiện cho cú pháp của Python , thư viện chuẩn, và những khuôn khổ cơ bản khác, bao gồm hàm print, hỗ trợ toàn diện hơn cho Unicode, các thay đổi cho thư viện chuẩn, và thay đổi các phương pháp vòng lặp như xrange thành range. Dù Python 3.x đã hiện đại hóa ngôn ngữ lập trình Python, nhưng vì đã triển khai quy mô lớn của Python 2, nhà phát triển Python đã quyết định hỗ trợ Python 2.7 (phiên bản cuối cùng của Python 2) đến tháng 01/2020 để mọi người có thời gian chuyển sang Python 3.

Năm 2019, NV Access bắt đầu việc chuyển sang Python 3, dẫn chứng cho tính phổ biến của NVDA và tính lâu dài của dự án. Công việc này đã đến đỉnh điểm với sự ra mắt của ngưỡng đề án NVDA được dựng vào tháng 07/2019, được xây dựng trên nền tản Python 3.7 và bao gồm một loạt những thay đổi cho việc chuyển sang Python 3 như tái cấu trúc bộ đọc, sẽ ảnh hưởng đến các add-on. NVDA 2019.3, ra mắt vào ngày 10/02/2020 được viết bằng Python 3.7.

Bạn cần biết gì về việc chuyển sang Python 3 và các add-on

Việc chuyển sang Python 3 ảnh hưởng tới nhiều add-on chứa trên trang này. Cụ thể, các vấn đề sau đã được biết:

 • Không gọi được add-on vì đã được NVDA đánh dấu là không tương thích.
 • Gọi được add-on, nhưng các lỗi như lỗi cú pháp và các module không được tìm thấy đã được phát hiện.
 • Không gọi được add-on vì bytecode không phù hợp.
 • Các add-on hoạt động một cách kì quặc khi làm việc với văn bản.
 • Add-on hoạt động được, nhưng một số tính năng dựa vào thư viện chuẩn của Python như truy cập mạng không hoạt động.
 • Add-on cho vài bộ đọc và màn hình nổi hoạt động kì quặc với đầu ra văn bản.

Khi gặp những vấn đề nói trên, bạn nên liên hệ với tác giả của các add-on để hỏi (xem danh sách bên dưới để biết thông tin liên hệ cho các add-on chứa trên trang này). Nhớ cung cấp các thông tin chi tiết khi liên hệ với tác giả.

Từ khóa về trạng thái tương thích của các add-on được liệt kê dưới đây:

 • Yes (có): tương thích
 • Đã tích hợp trong NVDA: tính năng của add-on đã là một phần của NVDA từ phiên bản 2019.3
 • No: không: không tương thích (việc chỉnh sửa tập tin manifest hay các thủ thuật khác sẽ không làm nó hoạt động; điều này bao gồm các add-on có các vấn đề về tương thích manifest)
 • TBD: cần được xác định
 • Planned: tác giả đã lên kế hoạch để cập nhật add-on
 • Work in progress (đang tiến hành): add-on đang được chuyển sang Python 3, bao gồm cả việc đang tiến hành kiểm tra

Trạng thái các add-on tương thích với Python 3 và các thay đổi khác

Dưới đây là danh sách các add-on chứa trên trang này cũng như trạng thái tương thích của chúng với phiên bản Python 3 của NVDA và các vấn đề đã biết nếu có. Danh sách này cũng bao gồm thông tin liên hệ với tác giả của add-on.

Lưu ý: trạng thái tương thích của add-on có thể thay đổi mà không cần thông báo. Cũng vậy, dù rằng một cách để làm việc với các vấn đề tương thích là chỉnh sửa tập tin add-on manifest, vài add-on được liệt kê dưới đây vẫn không tương thích.

Access8Math

Cập nhật add-on

Add-ons Documentation

Addon đếm các thành phần của văn bản được chọn

Audio Themes

AudioChart

Beep keyboard

Bit Che

Bluetooth Audio

Braille Extender

 • Tương thích: có
 • Thông tin liên hệ: André-Abush Clause dev@andreabc.net

BrowserNav

Calibre

Character Information

Classic Selection

Clip Contents Designer

Clipspeak

Đồng hồ và lịch add-on cho NVDA

Control Usage Assistant

Crash Hero

 • Tương thích: không
 • Vấn đề: lỗi cú pháp với Python 3, không có thông tin về tính tương thích
 • Thông tin liên hệ: Derek Riemer driemer.riemer@gmail.com

Ngày của tuần

Debug Helper

Developer Toolkit

 • Tương thích: đang tiến hành
 • Thông tin liên hệ: Andy Borka ajborka@gmail.com

Dropbox

 • Tương thích: có
 • Thông tin liên hệ: Patrick Zajda patrick@zajda.fr, Filaos và các cộng tác viên khác

Dual Voice

 • Tương thích: có
 • Thông tin liên hệ: Seyed Mahmood Taghavi-Shahri

Easy Table Navigator

Các biểu tượng cảm xúc

eMule

Enhanced Aria

 • Compatible (tương thích): đã tích hợp trong NVDA
 • Thông tin liên hệ: José Manuel Delicado jm.delicado@nvda.es

Enhanced Touch Gestures

extendedWinamp

Focus Highlight

 • Compatible (tương thích): đã tích hợp trong NVDA
 • Thông tin liên hệ: Takuya Nishimoto nishimotz@gmail.com

Golden Cursor

GoldWave

Image Describer

 • Tương thích: không
 • Vấn đề: cố gắng nạp một module không còn tồn tại trong Python 3, tính tương thích đã lỗi thời (bản tương thích cuối cùng: 2019.1)
 • Thông tin liên hệ: Oliver Edholm oliver.edholm@gmail.com

IndentNav

Khóa đầu vào

Lambda Add-On for NVDA

 • Tương thích: có
 • Thông tin liên hệ: Alberto Zanella, Ivan Novegil

Mozilla Apps Enhancements

mp3DirectCut

 • Tương thích: có
 • Thông tin liên hệ: Abdel, Rémy Ruiz, Abdellah Zineddine, Jean-François Colas

Newfon

 • Tương thích: không
 • Vấn đề: không có thông tin tương thích
 • Thông tin liên hệ: Sergey Shishmintzev

NoBeepsSpeechMode

Notepad++

NVDA Remote Support

Object Location Tones

ObjPad

OCR

Outlook Extended

Đánh dấu

Read Feeds

Report Symbols

Theo dõi tài nguyên

Review Cursor Copier

Báo ngôn ngữ bàn phím hiện tại

SentenceNav

Nói mật khẩu

Speech History

 • Tương thích: có
 • Thông tin liên hệ: Tyler Spivey, James Scholes

Station Playlist

 • Tương thích: có
 • Thông tin liên hệ: Geoff Shang, Joseph Lee và các cộng tác viên khác

Switch synth

systrayList

TeamTalk Classic

 • Tương thích: không
 • Vấn đề: thiếu các module do lỗi cú pháp, không có thông tin về tính tương thích
 • Thông tin liên hệ: Doug Lee with initial work by Tyler Spivey and others

Text Information

TextNav

Tip of the Day

ToolbarsExplorer

Tone Master

 • Tương thích: không
 • Vấn đề: không có thông tin tương thích
 • Thông tin liên hệ: Hrvoje Katić hrvojekatic@gmail.com

UnicodeBrailleInput

Virtual Review

VLC Media Player

Weather Plus

Windows 10 App Essentials