Signalizovanie objektov

  • Autor: Joseph Lee
  • Stiahnuť stabilnú verziu
  • NVDA compatibility: 2022.4 and later
  • Note: this add-on is no longer actively maintained since 2021.

Tento doplnok signalizuje zvukom polohu zameraného objektu. Signalizovanie sa aktivuje automaticky po zapnutí doplnku a reštarte NVDA. Signalizovanie vypnete zakázaním alebo odinštalovaním doplnku.

Dôležité:

  • Ak používate iné doplnky na signalizovanie (napr Audiothemes), odporúčame tento doplnok zakázať.
  • Ak je prvok mimo obrazovky, neprehrávajú sa žiadne zvuky.