ObjPad

Pridáva klávesové skratky na navigáciu a prácu s prvkami.

Príkazy

 • Ctrl+NVDA+TAB: prepína medzi dostupnými režimami (popísané nižšie).

Režimi prezerania

Dostupné sú 4 režimi:

 • Predvolený: Šípky pohybujú kurzorom tak, ako ste zvyknutí.
 • Objektový: Šípky prechádzajú na nasledujúci alebo predchádzajúci objekt resp. na rodiča alebo potomka objektu.
 • Webový: Šípky prechádzajú medzi prvkami v režime prehliadania.
 • skenovací: prechádza medzi objektmi, pričom ignoruje hierarchiu objektov.

V objektovom režime sú dostupné tieto príkazy:

 • Pravá šípka: Nasledujúci objekt.
 • Ľavá šípka: predchádzajúci objekt.
 • Šípka hore: Rodičovský (nadradený objekt).
 • Šípka dole: Potomok (podradený objekt).
 • Medzera alebo enter: Aktivovať.

Webový režim (môžete sa pohybovať po prvkoch ako oblasti, prvky formulára, nadpisy, rámce, tabuľky a zoznamy).

 • Pravá šípka: Nasledujúci prvok.
 • Ľavá šípka: Predchádzajúci prvok.
 • Šípka hore: Prejdi na predchádzajúci typ prvku.
 • Šípka dole: Prejdi na nasledujúci typ prvku.
 • Medzera alebo enter: Aktivovať.

Skenovací režím:

 • Šípka dole: Nasledujúci objekt, nasledujúci riadok.
 • Šípka hore: Predchádzajúci objekt, predchádzajúci riadok.
 • Pravá šípka: Nasledujúci znak.
 • Ľavá šípka: Predchádzajúci znak.
 • Ctrl+pravá šípka: Nasledujúce slovo.
 • Ctrl+ľavá šípka: Predchádzajúce slovo.
 • Medzera alebo enter: Aktivovať.

Version 23.05

 • To reflect the maintainer change, the manifest has been updated to indicate as such.

Version 23.02

 • NVDA 2022.4 or later is required.
 • Windows 10 21H2 (November 2021 Update/build 19044) or later is required.

Version 23.01

 • NVDA 2022.3 or later is required.
 • Windows 10 or later is required as Windows 7, 8, and 8.1 are no longer supported by Microsoft as of January 2023.

Version 22.06

 • Requires NVDA 2021.3 or later.

Version 21.04

 • Requires NVDA 2020.1 or later.

Verzia 20.01

 • Vyžaduje NVDA od verzie 2019.3.

Verzia 18.12

 • Príprava na podporu nasledujúcich verzií NVDA.

Verzia 18.09

 • Pridané preklady.
 • Objekty je možné aktivovať klávesom enter (aj na numerickom bloku).

Verzia 18.03

 • Prispôsobené pre NVDA 2018.1.

Verzia 16.12

 • Pridaný webový režim.

Verzia 16.10

 • Prvé vydanie.