Udvidelse til Outlook

Denne tilføjelse forbedrer brugen af Microsoft Outlook ved at udtale nogle kommandoer og tilføje ekstra kommandoer.

Kommandoer

 • Alt+1 til Alt+9, Alt+0, Alt+-, alt+=: Rapporterer felterne fra 1 til 12 i overskrifterne i en besked, kalenderobjekt eller opgavevindue. Hvis denne kommando trykkes to gange, flyttes fokus til det pågældende felt hvis muligt. Hvis kommandoen trykkes to gange, kopieres indholdet til udklipsholderen.
 • NVDA+shift+I (desktoplayout) NVDA+Shift+Ctrl+I (Laptoplayout): Rapporterer informationslinjen i en besked, kalenderobjekt eller opgavevindue. Hvis du trykker to gange, flyttes fokus til den. Hvis du trykker tre gange, kopierer du indholdet til udklipsholderen.
 • NVDA+shift+A (Desktoplayout) NVDA+Shift+Ctrl+A (Laptoplayout): Rapporterer nummeret og navnene på vedhæftede filer i et meddelelsesvindue. Hvis du trykker to gange, flyttes fokus til det pågældende område.
 • NVDA+Shift+M (Desktoplayout) NVDA+Shift+M (Laptoplayout): flytter fokus til beskedområdet.
 • Ctrl+Alt+Venstre og Ctrl+Alt+Højre: I adressebogens søgeresultatliste vil kommandoen navigere mellem felterne for den aktuelt valgte linje.
 • Ctrl+Q: Markerer den valgte besked eller gruppe af meddelelser som læst i meddelelseslisten.
 • Ctrl+U: Markerer den valgte besked eller gruppe af meddelelser som ulæste i meddelelseslisten.

Bemærkninger

Alle kommandoer kan ændres i dialogboksen for inputbevægelser. Du skal i nogle tilfælde ændre dem særligt i følgende situationer:

 • Standardkommandoerne til at markere meddelelser som læst eller ulæst er dem til Outlook i engelsk udgave. Hvis de adskiller sig fra dem i din Outlook-version på dit pågældende sprog, skal du ændre dem i overensstemmelse hermed.
 • Standardkommandoerne til at læse overskrifter svarer til Alt kombineret med tasterne til den første række af det alfanumeriske tastatur. Du skal muligvis tildele andre kommandoer for at læse overskrift 11 og 12, hvis de ikke passer til dit lokale tastaturlayout.

Ændringshistorik

Version 1.6

 • Rettet forskellige problemer, når du læser beskedoverskrifter i Outlook
 • Rettede en fejl i scriptet til annoncering af vedhæftelser, når et punkttastatur bruges.
 • Tilføjet et unit test framework.
 • Opdaterede oversættelser.

Version 1.5

 • Læsning af statuslinjen fungerer nu med NVDA 2019.3.
 • Tabelnavigation i resultaterne af adressebogen fungerer nu med NVDA 2019.3.

Version 1.4

 • Scriptet for at flytte fokus til overskrifter fungerer igen.
 • Skriptet, der skal flytte til vedhæftede filer, fungerer nu, når flere vedhæftede filer er til stede.
 • Tilføjede oversættelser.

Version 1.3

 • Rettede læsning af meddelelsesoverskrifter, der læser for nyere Office 365-udgivelse.
 • Opdateringer til understøttelse af nyere versioner af NVDA (kompatibel med Python 2 og 3)
 • Tilføjede oversættelser.
 • Udgivelser udføres nu med appveyor.

Version 1.2

 • Rettede læsning af overskrifter, når der videresendes møder.
 • Tilføjede oversættelser.

Version 1.1

 • Tilføjede oversættelser.

Version 1.0

 • Første udgivelse.