Rozšírená podpora pre Microsoft Outlook

Zlepšuje prístupnosť Microsoft Outlooku pridaním klávesových skratiek a oznamovaním rôznych informácií.

Klávesové skratky

 • Alt+1 do Alt+9, Alt+0, Alt+-, Alt+=: Oznamuje hlavičky pre správy, udalosti v kalendári alebo zozname úloh. Stlačené dvakrát rýchlo za sebou presunie na hlavičku fokus, ak je to možné.
 • NVDA+shift+I (rozloženie desktop) / NVDA+ctrl+shift+I (rozloženie laptop): Oznámi informačný panel v správe, udalosti v kalendári alebo v úlohe. Stlačené dvakrát rýchlo za sebou presunie na informačný panel fokus. Stlačené trikrát rýchlo za sebou skopíruje informáciu do schránky.
 • NVDA+shift+A (rozloženie desktop) / NVDA+ctrl+shift+A (rozloženie laptop): Oznámi počet a názvy príloh v okne správy. Stlačené dvakrát rýchlo za sebou presunie fokus na prílohy.
 • NVDA+shift+M (desktop) a NVDA+ctrl+shift+M (laptop): Presunie fokus do tela správy
 • Ctrl+alt+ľavá a pravá šípka: V zozname kontaktov presúva medzi poliami vybratého kontaktu.
 • Ctrl+q: Označí správu alebo vybraté správy v zozname správ ako prečítané.
 • Ctrl+u: Označí správu alebo vybraté správy v zozname správ ako neprečítané.

Poznámky

Všetky skratky je možné upraviť v dialógu NVDA Klávesové skratky. Skratky budete chcieť zmeniť v nasledujúcich situáciách:

 • Skratky na označenie správ ako prečítaných a neprečítaných sú predvolene pre anglickú verziu Outlooku. Vo vašej verzii Outlooku môžu byť tieto skratky iné a preto je vhodné ih upraviť aj v doplnku.
 • Skratky na čítanie hlavičiek sú vytvorené tak, aby ste mohli použiť kláves alt s prvým radom kláves na klávesnici. Toto ale môže byť potrebné upraviť, ak používate inú ako anglickú klávesnicu.

Zoznam zmien

Version 1.9

 • Compatibility with NVDA 2022.1.
 • Dropped compatibility for versions of NVDA below 2019.3.
 • The release is now performed thanks to a GitHub action instead of appVeyor.
 • Fixed the announcement when the user triple-presses alt+number shortcuts.
 • Fixed an issue preventing from reading calendar items headers of some versions of Outlook 365.
 • Improvement of the test environment of the add-on: navigation in the fake root dialog.
 • Updated localizations.

Version 1.8

 • Updated localizations.
 • Ensure that all the variable from the original Outlook appModule are still available.

Version 1.7

 • Update compatibility for NVDA 2021.1.
 • Updated localizations.

Version 1.6

 • Fixed various issues when reading messages headers in Outlook 365.
 • Fixed an error in announce attachments script when a braille keyboard is used.
 • Added a unit test framework.
 • Updated localizations.

Verzia 1.5

 • Čítanie informarčného panela funguje s NVDA 2019.3.
 • Čítanie tabuľky výsledkov v adresári funguje s NVDA 2019.3.

Verzia 1.4

 • Opravená funkcia prechodu na hlavičky.
 • Funkcia na prechodk prílohám funguje aj vtedy, ak je v správe viacero príloh.
 • Pridané preklady.

Verzia 1.3

 • Opravené čítanie hlavičiek správ pre nové verzie Office 365.
 • Upravené pre nové verzie NVDA (kompatibilné s Python 2 a 3).
 • Pridané preklady.
 • Vydania sú teraz odosielané cez appveyor.

Verzia 1.2

 • Opravené čítanie hlavičiek pri preposielaní stretnutia.
 • Pridané preklady.

Verzia 1.1

 • Pridané preklady.

Verzia 1.0

 • Prvé vydanie.