Outlook extended

Add-on này cải thiện việc sử dụng Microsoft Outlook bằng cách đọc lên và thêm vào một số phím lệnh.

Các phím lệnh

 • Alt+1 đến Alt+9, Alt+0, Alt+-, Alt+=: đọc các trường tiêu đề từ 1 đến 12 của thư, thành phần lịch hay cửa sổ tác vụ. Nếu bấm hai lần, chuyển con trỏ đến trường đó khi có thể. Nếu bấm ba lần, chép nội dung của nó vào bộ nhớ tạm.
 • NVDA+shift+I (kiểu bàn phím desktop) / NVDA+control+shift+I (kiểu bàn phím laptop): đọc thanh thông tin của thư, thành phần lịch hay cửa sổ tác vụ. Nếu bấm hai lần, chuyển con trỏ đến nó. Nếu bấm ba lần, chép nội dung của nó vào bộ nhớ tạm.
 • NVDA+shift+A (kiểu bàn phím desktop) / NVDA+control+shift+A (kiểu bàn phím laptop): đọc số lượng và tên của các tệp đính kèm trong thư. Bấm hai lần, chuyển con trỏ đến nó.
 • NVDA+shift+M (kiểu bàn phím desktop) / NVDA+shift+M (kiểu bàn phím laptop ): chuyển con trỏ đến nội dung thư.
 • Control+Alt+mũi tên trái và Control+Alt+mũi tên phải: trong danh sách kết quả tìm kiếm của sổ địa chỉ, duyệt giữa các trường của dòng đang được chọn.
 • Control+Q: trong danh sách thư, đánh dấu đã đọc cho các thư hay nhóm thư đã chọn.
 • Control+U: trong danh sách thư, đánh dấu chưa đọc cho các thư hay nhóm thư đã chọn.

Các lưu ý

Có thể thiết lập lại các thao tác trong hộp thoại quản lý thao tác của NVDA. Có thể bạn muốn thay đổi nó trong các tình huống sau:

 • Các phím tắt mặc định để đánh dấu đọc / chưa đọc là dành cho phiên bản tiếng Anh của Outlook. Nếu nó khác với phiên bản Outlook ở ngôn ngữ của bạn, cần phải thay đổi chúng.
 • Phím tắt mặc định để đọc các tiêu đề tương ứng là phím Alt kết hợp với các phím ở dòng đầu tiên của hàng phím số. Có thể bạn cần phải gán lại các thao tác để đọc tiêu đề thứ 11 và 12 nếu nó không khớp với bàn phím của bạn.

Bản ghi các thay đổi

Version 1.9

 • Compatibility with NVDA 2022.1.
 • Dropped compatibility for versions of NVDA below 2019.3.
 • The release is now performed thanks to a GitHub action instead of appVeyor.
 • Fixed the announcement when the user triple-presses alt+number shortcuts.
 • Fixed an issue preventing from reading calendar items headers of some versions of Outlook 365.
 • Improvement of the test environment of the add-on: navigation in the fake root dialog.
 • Đã thêm các bản phiên dịch.

Version 1.8

 • Đã thêm các bản phiên dịch.
 • Ensure that all the variable from the original Outlook appModule are still available.

Phiên bản 1.7

 • Cập nhật tương thích cho NVDA 2021.1
 • Đã thêm các bản phiên dịch.

Phiên bản 1.6

 • Sửa nhiều lỗi khi đọc các tiêu đề của thư trong Outlook 365.
 • Sửa một lỗi trong kịch bản thông báo tập tin đính kèm khi dùng bàn phím chữ nổi.
 • Thêm một bộ kiểm tra.
 • Đã thêm các bản phiên dịch.

Phiên bản 1.5

 • Việc đọc thanh thông tin giờ đã hoạt động với NVDA 2019.3.
 • Việc điều hướng trong bảng ơ 3ket61 quả trong sổ địa chỉ giờ đây đã hoạt động với NVDA 2019.3.

Phiên bản 1.4

 • Kịch bản chuyển con trỏ đến tiêu đề giờ đây đã hoạt động trở lại.
 • Kịch bản chuyển con trỏ đến tập tin đính kèm giờ đây đã hoạt động khi có nhiều tập tin đính kèm.
 • Đã thêm các bản dịch.

Phiên bản 1.3

 • Sửa lỗi đọc các tiêu đề thư cho các bản phát hành mới hơn của Office 365.
 • Cập nhật hỗ trợ các phiên bản NVDA mới hơn (tương thích với Python 2 và 3).
 • Đã thêm các bản dịch.
 • Các bản phát hành giờ đã vận hành được với appveyor.

Phiên bản 1.2

 • Sửa lỗi đọc tiêu đề khi chuyển tiếp thông tin cuộc họp.
 • Đã thêm các bản dịch.

Phiên bản 1.1

 • Đã thêm các bản dịch.

Phiên bản 1.0

 • Bản phát hành đầu tiên.