Indtast punkt med PC-tastatur og NVDA

 • Author: NV Access Limited, Noelia Ruiz Martínez
 • Copyright: 2012-2023 NV Access Limited, Noelia Ruiz Martínez
 • Licens: GNU General Public License version 2.0
 • version 2014.1 (kompatibel med NVDA 2017.3 til 2019.2)

Denne NVDA-tilføjelse gør det muligt at indtaste punktskrift via pc-tastaturet. I øjeblikket understøttes følgende tastaturlayouter:

 • Engelsk QWERTY -tastatur.
 • Fransk (Frankrig).
 • Tysk (Tyskland).
 • Italiensk (Italien).
 • Persisk.
 • Portugisisk (Portugal).
 • Spansk (Spanien og Mexico).
 • Tyrkisk.

Sådan konfigureres tilføjelsen

Tilføjelsen kan konfigureres fra den tilsvarende kategori i NVDAs indstillinger. En tastaturkommando kan ligeledes tildeles denne tilføjelse under "Håndter kommandoer" i NVDA-menuen ved at vælge punktet "Opsætning".

Marker det tilsvarende afkrydsningsfelt, hvis du kun vil skrive med én hånd, eller sørg for, at det ikke er markeret, hvis du foretrækker at skrive med standardtilstand (to hænder).

Du kan også vælge, om NVDA skal oplæse hvert enkelt indtastede punkt (ved hjælp af funktionen "enhåndstilstand").

Hvis du ønsker, at punkttegn skal sendes automatisk, når du skriver med én hånd, skal du bruge drejeknappen til at indstille en timeout på mere end 0.

In addition, you can set the characters to send, clear and compose dots when typing with one hand, as well as characters to be ignored in one hand or standard mode.

It's also possible to restore defaults in the add-on settings panel.

Sådan bruges tilføjelsen

 1. Tryk på NVDA+0 for at aktivere punktskrift. Denne kommando kan ændres fra dialogboksen Håndter kommandoer, punktskriftskategori.
 2. Skriv punktskrift ved at trykke tasterne på pc -tastaturet, som var det et punktskriftstastatur.

  • Hvis du vil indtaste tekst med to hænder, skal du bruge følgende taster, hvis du arbejder med et QWERTY engelsk tastatur eller tasterne placeret på de tilsvarende positioner i andre layout:

   • f, d og s for henholdsvis punkt 1, 2 og 3.
   • j, k og l for henholdsvis punkterne 4, 5 og 6.
   • Brug tasterne a og æ for henholdsvis punkterne 7 og 8.
   • Du kan også bruge tasterne på rækken ovenfor, dvs. q, w, e, r, u, i, o og p.
  • Hvis du vil skrive tekst med én hånd, kan du komponere tegn ved at trykke på tasterne samtidigt eller i flere tastetryk og tilføje de punkter, der svarer til det ønskede tegn. Tryk på g eller h for at skrive tegnet, når du har skrevet alle dets punkter. Hvis du laver en fejl under indtastningen af punkterne for det ønskede tegn, kan du slette punkterne, før du skriver det ved at trykke på t eller y. De taster, der bruges på QWERTY engelsk tastatur, er følgende:

   • Venstre hånd: f, d, s, r, e, w, a, q for punkterne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8.
   • Højre hånd: j, k, l, u, i, o,æ, p for punkterne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og
 3. Du kan trykke på de fleste andre taster som normalt, herunder mellemrum, backspace, enter og funktionstaster. Pas på ikke at trykke på alt+shift, da ændring af tastaturlayoutet kan påvirke de indtastningen af punktskrift.

 4. Tryk på mellemrumstasten i kombination med punkter for at flytte systemmarkøren (eller rapportere den aktuelle linje), som hvis du brugte et punktdisplay. For eksempel mellemrum+punkt1 for at emulere pil op, mellemrum+punkt4+punkt5+punkt6 for at emulere Ctrl+end, mellemrum+punkt1+punkt4 for at rapportere den aktuelle linje osv.
 5. Tryk på NVDA+0 for at deaktivere punktindtastning.

Vigtige bemærkninger:

Denne tilføjelse bruger NVDAs indbyggede punktskrift. Derfor er den anvendte indtastningstabel den, der er angivet i NVDAs punktindstillinger.

Nogle tastaturer, især bærbare tastaturer, kan ikke håndtere bestemte kombinationer af taster, der trykkes ned. Når dette sker, ignoreres visse nøgler simpelthen. Desværre er der ikke noget, der kan gøres for at løse dette, da tasterne simpelthen aldrig modtages af Windows eller NVDA. I nogle tilfælde kan det være en hjælp at bruge den øverste række af taster med én eller begge hænder, da dit tastatur muligvis tillader disse taster.

Changes for 28.0.0

 • Changed default values for One hand mode.

Changes for 2023.02.23

 • Added ability to configure keys used to type dots in one hand mode.
 • Now you can configure keys that should be ignored when typing in braille.
 • A restore to defaults button has been added to the add-on settings panel.
 • Compatible with NVDA 2023.1.

Ændringer for 2022.1

 • Tilføjet mulighed for at konfigurere taster til at sende og rydde punkttegn, når du skriver med én hånd. Det er også muligt at indstille en timeout, der automatisk sender de indtastede punkttegn uden at trykke på bekræftelsestaster.

Ændringer for 2021.1

 • NVDA vil ikke forsøge at sige de indtastede punkttegn, når enhåndstilstand ikke er aktiv, eller hvis der er blevet trykket på mellemrumstasten.
 • Kompatibel med NVDA 2021.1.

Ændringer for 2020.1

 • Du kan trykke på mellemrumstasten i kombination med punktskriftspunkter for at efterligne bevægelser, der ligner kommandoer, der er tilgængelige på punktdisplays.
 • Tilføjet en mulighed for at tale enkelte punkter skrevet i enhåndstilstand.

Bidragsydere

 • James Teh
 • Noelia.
 • Mohammadreza Rashad
 • Cagri Dogan
 • Bernd Dorer
 • Ângelo Abrantes
 • Cyrille Bougot
 • Abdel.