Emulátor braillovskej klávesnicepre

 • Autor: NV Access, Noelia Ruiz Martínez
 • Copyright: 2012-2023 NV Access Limited, Noelia Ruiz Martínez
 • Licencia: GNU General Public License verzia 2.0
 • verzia 2014.1 (pre nvda 2017.3 až 2019.2)

Tento doplnok umožňuje písať na klávesnici počítača tak, ako by ste písali na pichtovom stroji. (Poznámka prekladateľa: Oficiálne sa neuvádza podpora pre slovenské rozloženia klávesnice, ale pri testovaní sa ukázalo, že nie je nutné prepínať na anglické rozloženie. Písanie funguje správne aj vtedy, ak ponecháte aktívne Slovenské rozloženie). Doplnok oficiálne podporuje tieto rozloženia klávesnice:

 • Anglické qwerty.
 • Francúzske (Francúzsko).
 • Nemecké (Nemecko).
 • Talianske (taliansko).
 • Perzština.
 • Portugalčina (Portugalsko\v).
 • Španielčina (Španielčina a Mexiko).
 • Turečtina.

Ako to funguje

Nastavenia doplnku nájdete v príslušnej vetve v strome s nastaveniami. V dialógu klávesové skratky môžete nastaviť skratku na vyvolanie nastavení doplnku.

Ak chcete písať len jednou rukou, začiarknite príslušné políčko. Uistite sa, že nie je začiarknuté, ak písanie nefunguje správne.

You can also select if NVDA should speak a single typed dot (using )the feature of "one hand mode").

If you want dots to be sent automatically when typing with one hand, use the spin control to set a timeout greater than 0.

In addition, you can set the characters to send, clear and compose dots when typing with one hand, as well as characters to be ignored in one hand or standard mode.

It's also possible to restore defaults in the add-on settings panel.

Ako to funguje

 1. Písanie v Braillovom písme aktivujete skratkou nvda+0. Skratku môžete zmeniť v dialógu klávesové skratky.
 2. Následne zadávajte znaky v Braillovom písme, pričom na písanie použite príslušné kombinácie na klávesnici.

  • Pre obojručné písanie použite nasledujúce klávesy na anglickej klávesnici, resp. klávesy, ktoré sa nachádzajú na tom istom mieste v iných rozloženiach:

   • Body 1, 2, 3 píšeme klávesmi f, d, s.
   • Body 4, 5, 6 píšeme bodmi j, k, l.
   • Bod 7 napíšeme klávesom A, bod 8 klávesom ô ; (bodkočiarka).
   • Môžete použiť aj klávesy o rad vyššie, teda q, w, e, r, u, i, o a p.
  • Ak chcete písať jednou rukou, môžete body zadávať postupne alebo naraz. Zadanie potvrdíte klávesom G alebo H. Ak sa pomýlite, písanie znaku zrušíte klávesom y alebo t. Na písanie sa v anglickom rozložení používajú tieto znaky:

   • Ľavá ruka: Body 1, 2, 3 píšeme klávesmi f, d, s. Body 4, 5, 6 klávesmi r, e, w. Body 7 a 8 klávesmi a, q.
   • Pravá ruka: Body 1, 2, 3 píšeme klávesmi j, k, l. Body 4, 5, 6 klávesmi u, i, o. Body 7 a 8 klávesmi ; (bodkočiarka), p.
 3. Ostatné klávesi (enter, backspace, medzera a funkčné klávesy) fungujú štandardne. Upozorňujeme, že prípadné náhodné stlačenie kombinácie alt+shift môže zmeniť rozloženie klávesnice a následne negatívne ovplyvniť nasledujúce napísané znaky.

 4. Press space bar in combination with braille dots to move the system cursor (or report the current line), just if you were using a braille display. For example, space+dot1 to emulate upArrow, space+dot4+dot5+dot6 to emulate control+end, space+dot1+dot4 to report the current line, etc.
 5. Písanie brailovských znakov deaktivujete skratkou nvda+0.

Dôležité

Tento doplnok využíva vstavané písanie cez brailovské riadky, integrované v NVDA. Preto je aj v tomto prípade použitá vstupná tabuľka, ktorú nastavíte v nastaveniach brailu.

Niektoré klávesnice, najčastejšie na notebookoch, nedokážu spracovať niektoré klávesové kombinácie. V takom prípade sú niektoré znaky jednoducho ignorované, keďže sa nedostanú k operačnému systému ani NVDA. Môžete skúsiť použiť iný rád kláves alebo rady kombinovať. (Poznámka prekladateľa: Odporúčam použiť externú klávesnicu).

Changes for 28.0.0

 • Changed default values for One hand mode.

Changes for 2023.02.23

 • Added ability to configure keys used to type dots in one hand mode.
 • Now you can configure keys that should be ignored when typing in braille.
 • A restore to defaults button has been added to the add-on settings panel.
 • Compatible with NVDA 2023.1.

Changes for 2022.1

 • Added ability to configure keys to send and clear dots when writing with one hand. Also, it's possible to set a timeout to send dots automatically, without pressing confirmation keys.

Changes for 2021.1

 • NVDA won't try to speak dots when One hand mode is not active or if space has been pressed.
 • Compatible with NVDA 2021.1.

Changes for 2020.1

 • You can press space bar in combination with braille dots to emulate gestures, similar to commands available in braille displays.
 • Added an option to speak single dots typed in one hand mode.

Ďalší vývojári

 • James Teh
 • Noelia.
 • Mohammadreza Rashad
 • Cagri Dogan
 • Bernd Dorer
 • Ângelo Abrantes
 • Cyrille Bougot
 • Abdel.