Zvuková interpunkcia

Tento doplnok umožňuje interpretovať interpunkčné znamienka pomocou zvukov. Takisto je možné pomocou regulárnych výrazov previesť na zvuk akékoľvek slovo alebo skupinu reťazcov.

Demo

Ak si chcete vypočuť, ako to znie, ukážku nájdete na adrese https://soundcloud.com/user-977282820/nvda-phonetic-punctuation-demo (anglicky).

Použitie

  1. Odporúčame nastaviť úroveň interpunkcie na všetku. Môžete to urobiť opakovaným stláčaním skratky nvda+p.
  2. Taktiež je potrebné aktivovať doplnok skratkou nvda+alt+p.
  3. Pravidlá interpretovania môžete nastaviť v ponuke doplnku v menu Nastavenia.
  4. Súčasťou doplnku sú niektoré pravidlá. Nie všetky sú však predvolene zapnuté. Môžete tieto pravidlá upraviť alebo vytvoriť vlastné.
  5. Pravidlá sa ukladajú do priečinka s konfiguráciou NVDA do súboru phoneticPunctuationRules.json.

Podporované hlasové výstupy

Doplnok je závislí na novom spracovaní textu integrovanom v NVDA. Pri testovaní v októbri 2019 sa ukázalo, že nie všetky hlasové výstupy zvládajú nové príkazy.

Doplnok funguje s týmito syntézami reči:

  • Microsoft Speech API
  • eSpeak
  • Hlasy onecore v systéme Windows 10

Problémy majú tieto hlasové výstupy:

Licencia

Zvuky poskytol T.V. Raman a sú súčasťou emacspeak. https://github.com/tvraman/emacspeak/ (anglicky).