placeMarkers (Stedmærker)

Dette tilføjelsesprogram bruges til at gemme og søge efter bestemte tekststrenge på websider eller i dokumenter, som understøtter NVDAs gennemsynstilstand. Det kan også bruges til at gemme eller søge efter tekststrenge i felter med flere linjer. I dette tilfælde, hvis det ikke er muligt at flytte markøren, vil den relevante tekst blive kopieret til udklipsholderen, så man kan søge med andre værktøjer. Tilføjelsesprogrammet gemmer de valgte strenge og bogmærker til filer der har lignende navne svarende til de gemte strenge og bogmærker. Denne tilføjelsespakke er baseret på Specific Search og Bookmark Search, der er udviklet af samme forfatter. Disse tilføjelser deler tastetryk og funktionalitet, så det anbefales at du afinstallerer dem, før du bruger denne tilføjelse.

Tastaturkommandoer

 • CTRL+Skift+NVDA+F: Åbner en dialog der viser den seneste søgning. I denne dialog kan du vælge tidligere udførte søgninger fra en comboboks, eller fjerne dem fra historikken ved hjælp af en checkboks. Du kan vælge om teksten i boksen skal tilføjes til historikken af gemte tekster. Endelig skal du vælge en handling fra gruppen af radioknapper (herunder søg fremad, søg bagud eller søg ikke), og dernæst beslutte om NVDA skal gøre forskel på store og små bogstaver under søgningen. Når du trykker på "ok", vil NVDA udføre din søgning.
 • CTRL+skift+NVDA+k: Gemmer den aktuelle position som et bogmærke. Hvis du vil angive et navn til dette bogmærke, skal du vælge en tekst fra denne position, før du gemmer den.
 • CTRL+skift+NVDA+delete: Sletter bogmærket, der svarer til den aktuelle position.
 • NVDA+K: Flytter til det næste bogmærke.
 • Skift+NVDA+K: Flytter til det forrige bogmærke.
 • CTRL+Skift+K: Kopierer filnavnet på filen hvor data på stedmærker bliver gemt til Udklipsholderen uden filtypenavn.
 • Alt+NVDA+K: Åbner en dialog med de bogmærker, der er gemt for det aktuelle dokument. Du kan skrive en note til hvert bogmærke. Tryk på "Gem note" for at gemme ændringer. Ved at trykke på OK kan du flytte til den valgte position.
 • Ikke tildelt: Gemmer en position som et midlertidigt bogmærke.
 • Ikke tildelt: Flytter til det midlertidige bogmærke for det aktuelle dokument.

Undermenu for stedmærker (NVDA+n)

Ved hjælp af undermenuen for stedmærker (place markers) kan du komme til:

 • Mappe med specifikke søgninger: Åbner en mappe med tidligere gemte specifikke søgninger.
 • Mappe med bogmærker: Åbner en mappe med de tidligere gemte bogmærker.
 • Kopier mappe med stedmærker: Du kan gemme en kopi af mappen med bogmærker.
 • Gendan stedmærker: Du kan gendanne dine bogmærker fra en tidligere gemt mappe med stedmærker.

Bemærk: Positionen for et bogmærke er baseret på antallet af tegn. På dynamiske sider er det derfor bedre at bruge specifikke søgninger og ikke bogmærker, som gemmer en præcis position.

Ændringer for 12.0

 • Rettede en kritisk fejl, der forårsagede at NVDA gik ned, når man forsøgte at åbne dialogboksen Noter, hvis kinesiske tegn blev valgt, før bogmærker blev gemt.

Ændringer for 11.0

Ændringer for 10.0

 • I Edge vil kommandoer i forbindelse med bogmærkevalg, såsom NVDA+k, NVDA+shift+k eller NVDA+alt+k, blive sendt til applikationen i stedet for at forsøge at flytte markøren til bogmærker for at undgå fejl, især i lange dokumenter.
 • Nu understøttes specifik søgning i Edge.

Ændringer for 9.0

 • Når du flytter til et bogmærke i dialogboksen Noter, følger korrekturmarkøren systemmarkøren.
 • Kommandoen til at vælge det forrige bogmærke fungerer korrekt igen.
 • Bogmærker kan slettes fra dialogen Noter.
 • Nu kan du tildele bevægelser, så du lettere kan gemme og flytte til midlertidige bogmærker for hvert dokument.

Ændringer i 8.0

 • Fjernet fragmenter af identificeringsstrenge fra filnavne på bogmærker. Dette kan forhindre problemer i VitalSource Bookshelf ePUB reader.
 • Tilføjet en dialogboks, noter, for at knytte kommentarer til gemte bogmærker og flytte til den valgte placering.

Ændringer i 7,0

 • Dialogen til at gemme en tekststreng til specifikke søgninger er blevet fjernet. Denne funktionalitet er nu inkluderet i dialogen specifik søgning, som er blevet redesignet til at tillade forskellige handlinger, når du trykker på knappen OK.
 • Dialogens visuelle præsentation er blevet forbedret og overholder udseendet af de dialoger, der vises i NVDA.
 • Udføring af en Find næste eller Find forrige kommando i gennemsynstilstand vil nu korrekt udføre en bogstavsøgning der gør forskel på store og små bogstaver, hvis den oprindelige søgning gjorde forskel på store og små bogstaver.
 • Kræver NVDA 2016.4 eller nyere.
 • Nu kan du tildele bevægelser til at åbne dialogerne kopier og gendan stedmærker.
 • NVDA vil informere når stedmærker er blevet kopieret eller gendannet med de tilsvarende dialoger.

Ændringer i 6.0

 • Når funktionerne i tilføjelsesprogrammet ikke kan bruges, bliver kommandoer sendt til det relevante program.

Ændringer i 5.0

 • Tilføjet Forskel på små og store bogstaver under søgning.
 • Fjernet mulighed for at åbne dokumentationen fra menuen Stedmærker.
 • Mere intuitive tastaturkommandoer.

Ændringer i4.0

 • Fjernet fragmenter af identiceringsstrenge fra filnavne på bogmærker. Dette kan forhindre problemer i tilføjelsesprogrammet ePUBREADER til Firefox.
 • Hjælp til tilføjelsesprogrammet er til rådighed fra styring af tilføjelsesprogrammer.

Ændringer i 3.1

 • Opdateringer til oversættelse og nye sprog.
 • Positioner for bogmærker bliver ikke annonceret under skimlæsning.

Ændringer i 3.0

 • Tilføjet understøttelse for skimlæsning.

Ændringer i 2.0

 • Tilføjet mulighed for at gemme og slette forskellige søgninger for hver fil.
 • Rettet fejl, som kom til udtryk når stier indeholdt ikke-latinske tegn.
 • Genvejstaster kan nu ændres i NVDAs dialog til inputbevægelser.

Ændringer i 1.0

 • Første version.
 • Oversat til: Brasiliansk portugisisk, farsi, finsk, fransk, galicisk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, nepalesisk, portugisisk, spansk, slovakisk, slovensk og tamilsk.