Záložky

 • Autori): Noelia, Chris.

This add-on is used for saving and searching specific text strings or placemarkers. It can be used on web pages or documents in NVDA's browse mode. It can also be used for saving or searching strings of text in multi-line controls; in this case, if it's not possible to update the caret, the corresponding string will be copied to the clipboard, so that it can be searched using other tools. The plugin saves the specified strings and placemarkers to files whose name is based on the title and URL of the current document. This add-on is based on SpecificSearch and Bookmark&Search, developed by the same author. You should uninstall them to use this one, since they have common keystrokes and features.

Klávesové skratky:

 • ctrl+shift+NVDA+f: Otvorí dialóg hľadania a zobrazí naposledy hľadané reťazce. Zo zoznamu môžete vybrať reťazce, ktoré ste už hľadali. Takisto môžete vybraté reťazce odstrániťz histórie začiarknutím príslušného políčka. Takisto môžete určiť, či aktuálny reťazec hľadania chcete uložiť na neskoršie použitie. V tomto okne môžete tiež určiť smer hľadania (hľadať predchádzajúce, hľadať nasledujúce), prípadne nehľadať vôbec. Takisto môžete začiarknuť rozlišovanie malých a veľkých písmen. Hľadanie spustíte tlačidlom OK.
 • control+shift+NVDA+y: Saves the current position as a placemarker. If you want to provide a name for this placemarker, select some text from this position before saving it.
 • control+shift+NVDA+delete: Deletes the placemarker corresponding to this position.
 • NVDA+y: Moves to the next placemarker.
 • shift+NVDA+y: Moves to the previous placemarker.
 • Not assigned: Shows the file name where the placemarkers data will be saved in browse mode, without an extension.
 • alt+NVDA+y: Opens a dialog with the placemarkers saved for this document. You can write a note for each placemarker; press Save note to save changes. Pressing Delete you can remove the selected placemarker. Pressing OK you can move to the selected position.
 • Not assigned: Saves a position as a temporary placemarker.
 • Not assigned: Moves to the temporary placemarker for the current document.
 • Nedefinované: Nájde nasledujúci výskyt posledného hľadaného reťazca v dokumente.
 • Nedefinované: Nájde predchádzajúci výskyt posledného hľadaného reťazca v dokumente.

PlaceMarkers Submenu (NVDA+N)

Using the PlaceMarkers submenu under NVDA's Preferences menu, you can access:

 • Specific search folder: Opens a folder of specific searches previously saved.
 • Bookmarks folder: Opens a folder of the saved placemarkers.
 • Copy placeMarkers folder: You can save a copy of the placeMarkers folder.
 • Restore placeMarkers: You can restore your placeMarkers from a previously saved placeMarkers folder.

Note: The placemarker position is based on the number of characters; and therefore in dynamic pages it is better to use the specific search, not placemarkers.

Changes for 24.0

 • Y is used instead of k in gestures such as NVDA+k, NVDA+shift+k, NVDA+alt+k and NVDA+control+shift+k.
 • Compatible with NVDA 2023.1.

Changes for 23.0

 • The add-on works again with Microsoft Word.

Changes for 22.0

 • We can move to bookmarks and delete them with UIA enabled, thanks to Abdel.

Changes for 21.0

 • Bookmarks can be saved with UIA enabled in browsers based on Chromium, thanks to Abdel.

Changes for 20.0

 • Requires NVDA 2022.1 or later.

Changes for 19.0

 • The add-on cannot be run on secure screens.

Changes for 18.0

 • The command to see the path for placeMarkers shows if there are permanent bookmarks, text for specific search or a temporary bookmark for the current document.

Changes for 17.0

 • Fixed a bug which didn't allow to save place markers in some documents.
 • Fixed translated strings making translations to work properly.

Changes for 16.0

 • Compatible with NVDA 2021.1 or later (required).
 • Skim reading is supported when moving to temporary bookmarks.
 • If needed, you can download other versions.

Changes for 15.0

 • When reading with say all in browse mode, the specific find next and specific find previous commands do not stop reading anymore if Allow skim reading option is enabled, according to find next and find previous commands from NVDA 2020.4.
 • When the Specific search dialog is opened after running the Specific find previous command, the Search previous option will be selected.

Zmeny vo verzii 14.0

 • Namiesto kopírovania názvu súboru do schránky sa teraz názov zobrazí v režime prehliadania. Funkcia nemá priradenú klávesovú skratku.
 • Políčka hľadanie a história sa viac neprekrývajú (opravil Cyrille Bougot).
 • Vyžaduje NVDA od verzie 2019.3.

Zmeny vo verzii 13.0

 • Pridané funkcie na vyhľadanie predchádzajúceho a nasledujúceho výskytu hľadaného reťazca. Skratky je potrebné nastaviť ručne.
 • Vyhľadávanie funguje aj vtedy, ak je otvorený dialóg O NVDA.
 • Políčko rozlišovať malé a veľké písmená sa začiarkne, ak bolo začiarknuté pri poslednom hľadaní.
 • Pri aktualizácii sa aktualizujú a presunú aj adresáre so záložkami, pričom stále je možné ponechať súbory aj v hlavnom adresári NVDA.
 • Pri zálohovaní sa vytvorí priečinok placeMarkersBackup a do neho sa skopírujú príslušné súbory, abysa zabránilo nechcenému odstráneniu súborov a priečinkou s dátami. Toto sa deje len v prípade, ak už vybratý priečinok nemá názov placeMarkersBackup.

Zmeny vo verzii 12.0

 • NVDA viac nepadá pri vybratí čínskych znakov a následnom pokuse napísať poznámku k záložke.

Zmeny vo verzii 11.0

Zmeny vo verzii 10.0

 • V aplikácii MS edge sú skratky NVDA+k, NVDA+shift+k alebo NVDA+alt+k odosielané aj do aplikácie, aby nedochádzalo k chybám, hlavne pri dlhých dokumentoch.
 • Špecifické hľadanie funguje aj v aplikácii Edge.

Zmeny vo verzii 9.0

 • Prezerací kurzor sleduje systémový kurzor pri aktivovaní záložky z dialógu.
 • Opravené fungovanie prechodu na predchádzajúcu záložku.
 • Záložky je možné odstrániť z dialógu s poznámkami.
 • Odteraz je možné nastaviť skratky pre uloženie a aktivovanie dočasnej záložky.

Zmeny vo verzii 8.0

 • odstránená identifikácia fragmentov z názvov súborov pre záložky, keďže toto spôsobovalo problémy v programe VitalSource Bookshelf ePUB reader.
 • Pridaný dialóg, v ktorom je možné k záložkám písať poznámky a tiež presunúť kurzor na vybratú záložku.

Zmeny vo verzii 7.0

 • Dialóg s uložením špecifického textu hľadania bol nahradený novým. Tu je možné určiť presné parametre hľadania.
 • Upravený vzhľad dialógov.
 • Vyhľadanie predchádzajúceho alebo nasledujúceho výskytu rešpektuje nastavenie rozlišovania malých a veľkých písmen.
 • Vyžaduje NVDA od verzie 2016.4.
 • Pridaná možnosť nastaviť skratky na zálohu a obnovenie záložiek.
 • NVDA upozorní po dokončení obnovi alebo zálohy záložiek.

Zmeny vo verzii 6.0

 • Ak nie sú dostupné funkcie doplnku, doplnok odošle skratky do aktuálneho otvoreného okna príslušnej aplikácie.

Zmeny vo verzii 5.0

 • pridané hľadanie s rozlišovaním malých a veľkých písmen.
 • odstránená položka na otvorenie návodu z menu doplnku.
 • Prepracované klávesové skratky.

Zmeny vo verzii 4.0

 • odstránená identifikácia fragmentov z názvov súborov pre záložky, keďže toto spôsobovalo problémy v doplnku ePUBREADER pre Firefox.
 • Návod k doplnku nájdete v správcovi doplnkov.

Zmeny vo verzii 3.1

 • aktualizované a doplnené preklady.
 • Pozícia záložky nie je oznamovaná počas rýchleho čítania.

Zmeny vo verzii 3.0

 • pridaná podpora pre rýchle čítanie

Zmeny vo verzii 2.0

 • pridaná možnosť uložiť rôzne reťazce hľadania pre rôzne dokumenty.
 • opravená chyba, ktorá sa vyskytovala, ak cesta neobsahovala len ascii znaky.
 • Skratky môžete zmeniť v nastaveniach klávesových skratiek NVDA.

Zmeny vo verzii 1.0

 • prvé vydanie
 • Pridané jazyky: Brazílska portugalčina, fínčina, francúzština, galícijčina, nemčina, taliančina, japončina, kórejčina, nepálčina, Perzština, Portugalčina, španielčina, slovenčina, slovinčina, Tamilčina.