Read Feeds

Dette tilføjelsesprogram giver en nem og ligetil måde at læse nyheader i atom- eller RSS-format med NVDA. Nyhedskanaler vil ikke blive opdateret automatisk. Når vi nedenfor nævner nyhedskanaler, mener vi både RSS- og atom-kanaler.

Installation eller opdatering:

Hvis du har brugt en tidligere version af dette tilføjelsesprogram, og hvis der er en mappe med navnet RSS eller personalFeeds i mappen med dine personlige NVDA-indstillinger, vil der, når du installerer den aktuelle version, komme en dialog, som spørger, om du vil opgradere eller installere. Vælg opdater for at bevare dine gemte nyhedskanaler og fortsætte med at bruge dem i den nyinstallerede version af ReadFeeds.

Kommandoer:

Menuen Læs feeds

Du kan få adgang til undermenuen Read Feeds fra NVDA-menuen værktøjer, hvor de følgende menupunkter er tilgængelige:

Nyhedskanaler...

Åbner en dialogboks med følgende kontrolelementer:

 • Filtrér efter: Et redigeringsfelt til at søge i tidligere gemte nyhedskanaler.
 • En liste over de gemte nyhedskanaler.
 • Liste over artikler: Åbner en dialog, der præsenterer artikellisten fra din nuværende kanal. Vælg den artikel, du vil læse, og tryk på Enter eller Åbn webside for den valgte artikelknap for at åbne den tilsvarende side i din browser. Tryk på Om artiklen knap for at åbne en dialog med titel og link for den valgte artikel; Fra denne dialog kan du kopiere denne information til udklipsholderen.
 • Åbn nyhedskanal: Åbner den markerede kanal i standardprogrammet.
 • Ny: Åbner en dialogboks med et redigeringsfelt til at indtaste adressen på en ny nyhedskanal. Hvis adressen er gyldig og kanalen kan gemmes, vises dens navn, baseret på nyhedskanalens titel nederst på listen over kanaler.
 • Omdøb: Åbner en dialogboks med et redigeringsfelt til at omdøbe den valgte nyhedskanal.
 • Slet: Åbner en dialogboks for at slette den valgte kanal efter bekræftelse.
 • Sæt som standard: Indstiller den valgte nyhedskanal som standard, så dens artikler kan tilgås med NVDAs inputbevægelser.
 • Åbn mappen med sikkerhedskopierne for dine nyhedskanaler: Åbner en mappe, der indeholder sikkerhedskopier af dine nyhedskanaler. Dette kan være nyttigt, hvis du evt. vil slette kanaler der ikke skal importeres, når tilføjelsen opdateres.
 • Luk: Lukker dialogen Nyhedskanaler.
Noter
 • Hvis et nyhedskanal ved navn tempFeed er oprettet, skal du omdøbe denne kanal, eftersom denne fil kunne erstattes, når det er nødvendigt at oprette en kanal med et navn der allerede eksisterer.
 • Kanalen der er angivet som standard kan ikke fjernes. AddressFile-kanalen vil blive brugt som standard, når konfigurationen er nulstillet. Den kan ikke fjernes.

Mappe til kopiering af nyhedskanaler...

Åbner en dialogboks for at vælge en mappe, hvor du kan gemme mappen personalFeeds der indeholder dine nyhedskanaler. Den valgte mappe er som standard NVDAs konfigurationsmappen. Tilføjelsespakken vil oprette mappen personalFeeds.

Gendan kanaler

Åbner en dialogboks for at vælge en mappe, som erstatter dine nyhedskanaler i mappen personalFeeds. Sørg for, at du indlæser en mappe der indeholder URL-adresser på nyhedskanaler.

Tastaturkommandoer:

 • CTRL+Skift+NVDA+Mellemrum: Annoncerer URL på den aktuelle artikel. Ved at trykke to gange åbnes adressen i din browser.
 • CTRL+NVDA+Skift+8: Opdaterer den valgte nyhedskanal og oplyser den seneste titel.
 • CTRL+Skift+NVDA+I: Annoncerer den aktuelle titel på den valgte nyhedskanal. Ved to tryk kopieres titlen og det tilsvarende link til udklipsholderen.
 • CTRL+Skift+NVDA+U: Annoncerer titel på den forrige nyhedskanal.
 • CTRL+Skift+NVDA+O: Annoncerer titel på den næste nyhedskanal.

Meddelelser:

 • Når titlen eller URL-adressen er blevet kopieret.
 • Når det ikke er muligt at forbinde/opdatere en kanal, eller den angivne URL ikke svarer til en gyldig nyhedskanal.
 • NVDA vil vise en fejlmeddelelse, hvis det ikke var muligt at sikkerhedskopiere eller gendanne mappen personalFeeds.
 • Titlen på dialogen der viser listen over artikler viser navnet på den aktuelle kanal, samt antallet af artikler til rådighed.

Ændringer i7.0

 • Dialogboksen "Nyhedskanaler" indeholder en knap for at åbne en mappe, der indeholder en sikkerhedskopi af nyhedskanaler.
 • Når du bruger redigeringsboksen til at filtrere feeds, og hvis der ikke findes nogen resultater, er listen over kanaler og andre kontroller deaktiveret, så NVDA ikke rapporterer "ukendt" i den tomme liste.
 • Hvis dialogen "Liste over artikler" ikke kan vises, for eksempel på grund af fejl med kanalen, vil NVDA fejle, så dialogen kan bruges uden at genstarte NVDA.

Ændringer i 6.0

 • Når standardkanalen er opdateret, og det ophører med at fungere på grund af serverproblemer, fjernes de tidligere artikler ikke og kan læses med de tilsvarende tastetryk.
 • Rettede regression: Standardkanalen kan opdateres to gange igen.

Ændringer i 5.0

Ændringer i4.0

 • Tilføjet en knap for at åbne den valgte nyhedskanal fra dialogen Kanaler.

Ændringer i 3.0

 • Dialoger til at administrere kanalernes filer er blevet fjernet. Nu er deres funktionalitet medtaget i dialogen Kanaler.
 • Dialogens visuelle præsentation er blevet forbedret og overholder udseendet af de dialoger, der vises i NVDA.
 • Standardkanalen er gemt i NVDA-konfigurationen. Derfor er det muligt at indstille forskellige standardkanaler i konfigurationsprofilerne.
 • Kræver NVDA 2016.4.

Ændringer i 2.0

 • Hjælp til tilføjelsesprogrammet er til rådighed fra styring af tilføjelsesprogrammer.

Ændringer i 1.0

 • Første version.