Read Feeds

Acest supliment oferă o modalitate simplă de a citi feed-uri în format Atom sau RSS folosind NVDA. Feed-urile nu vor fi actualizate în mod automat. Atunci când menționăm feed-uri, ne referim atât la fluxuri RSS cât și la cele Atom.

Instalare sau Actualizare:

Dacă ați utilizat o versiune anterioară a acestui add-on și există un dosar RSS sau un dosar de feed-uri personale în dosarul dumneavoastră de configurare al NVDA, când se instalează versiunea 6.0 sau mai nou, un dialog vă va întreba dacă vreți să upgradați sau instalați. Alegeți actualizare pentru a păstra feed-urile salvate și pentru a continua să le folosiți în noua versiune instalată a cititorului de feed-uri.

Comenzi:

Meniul Read Feeds

Puteți accesa submeniul Read Feeds din meniul NVDA, NVDA+N, unde sunt disponibile următoarele opțiuni:

Fluxuri

Deschide un dialog cu următoarele controale:

 • Filtrează după: O casetă de editare pentru căutarea fluxurilor salvate anterior.
 • O listă a fluxurilor salvate.
 • Lista articolelor: Deschide un dialog care prezintă lista articolelor de la fluxul curent. Selectați articolul pe care vreți să îl citiți și apăsați Enter sau butonul „Deschide pagina web a articolului selectat” pentru a deschide pagina corespunzătoare în navigatorul web. Apăsați butonul „Despre articol” pentru a deschide un dialog care arată titlul și link-ul articolului selectat; din acest dialog, veți putea să copiați aceste informații pe planșetă.
 • Deschide flux: Deschide fluxul selectat in aplicația standard corespunzătoare.
 • Nou: Deschide un dialog cu o casetă de editare pentru introducerea adresei unui nou flux. Dacă adresa este validă și fluxul poate fi salvat, numele său bazat pe titlul acestuia va apărea la sfârșitul listei de fluxuri.
 • Redenumire: Deschide un dialog cu o casetă de editare pentru redenumirea fluxului selectat.
 • Ștergere: Deschide un dialog pentru ștergerea fluxului selectat după confirmare.
 • Setare ca implicit: Setează fluxul selectat ca implicit, așa că articolele sale pot fi accesate cu gesturile NVDA-ului.
 • Open folder containing a backup of feeds: Opens a folder which may contain a backup of feeds. This can be useful to explore and delete feeds which shouldn't be imported when the add-on is updated.
 • Închidere: Închide dialogul fluxurilor.
Note
 • Dacă se creează un flux numit tempFeed, vă rugăm să-l redenumiți, deoarece acest fișier ar putea fi înlocuit atunci când este necesar pentru a crea un flux al cărui nume deja există.
 • Fluxul setat ca implicit nu poate fi șters. Fluxul addressFile va fi utilizat ca implicit atunci când configurația este resetată, deci nu poate fi șters.

Copiază dosarul fluxurilor...

Deschide un dialog pentru a alege un dosar unde să puteți salva dosarul personalFeeds al fluxurilor dumneavoastră. În mod implicit, folderul selectat este cel al configurației NVDA, care va crea dosarul personalFeeds.

Restaurare fluxuri...

Deschide un dialog pentru selectarea unui dosar care înlocuiește fluxurile dumneavoastră în dosarul personalFeeds. Asigurați-vă că încărcați un dosar ce conține URL-urile fluxurilor.

Comenzi de taste:

 • Ctrl+Shift+NVDA+Spațiu: Anunță URL-ul articolului curent. Apăsarea de două ori va deschide pagina web.
 • Ctrl+Shift+NVDA+8: Reîmprospătează fluxul selectat și anunță cel mai recent titlu al său.
 • Ctrl+Shift+NVDA+I: Anunță titlul fluxului curent și link-ul acestuia. Apăsarea de două ori va copia titlul și link-ul relatat pe planșetă.
 • Ctrl+Shift+NVDA+U: Anunță titlul fluxului precedent.
 • Ctrl+Shift+NVDA+O: Anunță titlul fluxului succedent.

Notificări:

 • Când titlul sau URL-ul a fost copiat.
 • Atunci când nu se poate conecta/reîmprospăta un flux, sau URL-ul nu corespunde unui flux valid.
 • NVDA va afișa un mesaj de eroare dacă nu a fost posibilă crearea unei copii de siguranță sau restaurarea dosarului personalFeeds.
 • Dialogul titlului listei articolelor afișează numele fluxului selectat și numărul elementelor disponibile.

Changes for 8.0

 • When the add-on is updated, feeds saved in the previous version of the add-on will be automatically copied to the new version, unless you prefer to import feeds saved in the main configuration folder of NVDA.
 • When using the dialog to copy feeds, if the chosen folder is not named personalFeeds, a subfolder with this name will be created to prevent the deletion of directories containing important data, such as Documents or Downloads.

Changes for 7.0

 • The Feeds dialog includes a button to open a folder which may contain a backup of feeds.
 • When using the edit box to filter feeds, if no results are found, the list of feeds and other controls are disabled, so that NVDA doesn't report "unknown" in the empty list.
 • If the list of articles dialog can't be shown, for example due to errors in the feed, NVDA will raise an error, so that the feeds dialog can be used without restarting NVDA.

Modificări în 6.0

 • Când fluxul implicit a fost actualizat și nu se nu mai funcționează datorită problemelor de server, articolele precedente nu sunt șterse și pot fi citite cu combinații de taste corespondente.
 • rezolvare: fluxul implicit poate fi actualizat de două ori.

Modificări în 5.0

Modificări în 4.0

 • S-a adaugat un buton pentru deschiderea fluxului selectat din dialogul pentru alegerea fluxurilor.

Modificări în 3.0

 • Dialogul pentru administrarea fișierelor fluxurilor a fost eliminat. În prezent, funcționalitatea lui este inclusă în dialogul fluxurilor.
 • Prezentarea vizuală a dialogurilor a fost îmbunătățită, aderând la aspectul dialogurilor afișate în NVDA.
 • Fluxul implicit este salvat în configurația NVDA. Prin urmare, este posibilă setarea fluxurilor implicite diferite în configurarea profilurilor.
 • Necesită NVDA 2016.4.

Modificări în 2.0

 • Ghidul suplimentului este disponibil în managerul de add-on-uri.

Modificări în 1.0

 • Versiunea inițială.