Čítať napísané symboly

 • Autor: Noelia Ruiz Martínez.

Oznamuje napísané symboly (nealfanumerické alebo aj prázdne znaky) a to aj v prípade, ak je vypnuté čítanie napísaných znakov.

Je postavený na staršom doplnku od toho istého autora. Ak používate staršiu verziu doplnku, nahraďte ju aktuálnou verziou.

Možnosti

 • V nastaveniach môžete nastaviť oznamovanie jednotlivých symbolov.

Ak si chcete nastaviť skratku na rýchly prístup k nastaveniam doplnku, môžete tak urobiť v dialógu klávesové skratky, vetva možnosti.

Changes for 7.0

 • Compatible with NVDA 2022.1.

Changes for 6.0

 • Compatible with NVDA 2021.1.

Verzia 5.0

 • Vyžaduje NVDA od verzie 2019.3.

Verzia 4.0

 • Nastavenia doplnku boli presunuté do dialógu s nastaveniami NVDA.
 • Funguje s NVDA 2018.2
 • Môžete si stiahnuť Verziu pre NVDA 2017.3.

Verzia 3.0

 • Pridané možnosti nastaviť oznamovanie pre medzery, nové riadky a iné symboly.

Verzia 2.0

 • Upravený vizuálny vzhľad dialógu, aby viac korešpondoval so vzhľadom NVDA.
 • Funguje s NVDA od verzie 2016.4.

Verzia 1.0

 • Prvé vydanie.