Ressourcemonitor

 • Forfattere: Alex Hall, Joseph Lee, Kefas Lungu, Beqa Gozalishvili, Tuukka Ojala, Ethin Probst og andre NVDA-bidragydere
 • Download stable version
 • NVDA-kompatibilitet: 2022.4 og nyere

Dette tilføjelsesprogram giver information om CPU-belastning, brug af hukommelse og andre oplysninger om forbrug af ressourcer.

Genveje

All commands support speech on demand mode (NVDA 2024.1 and later).

 • NVDA+Shift+E: Oplyser hukommelse i brug, processorbelastning og batteriinformation, hvis denne er tilgængelig.
 • NVDA+Shift+1: Oplyser den gennemsnitlige processorbelastning, og hvis multicore-CPU'er er til stede, vil brug for hver kerne også blive oplyst.
 • NVDA+Shift+2/5: Oplyser brugt og total plads i fysisk og virtuel hukommelse.
 • NVDA+Shift+3: Oplyser brugt og samlet plads på de statiske og flytbare drev.
 • NVDA+Shift+4: Oplyser batteristatus i procent, opladestatus, resterende batteritid (hvis det ikke er ved at blive opladet) og en advarsel, hvis batteriniveauet er lavt eller kritisk.
 • NVDA+Shift+6: Oplyser CPU-arkitekturen, WIndows version og servicepakke.
 • NVDA+Shift+7: Oplyser systemets oppetid.
 • NVDA+Shift+8: Oplyser information om den trådløse forbindelse, ssid-navn og signalstyrke, eller ingen ssid, hvis der ikke er nogen tilgængelig.

Du kan ændre disse genveje via dialogen "Håndter kommandoer"

Brugsanvisninger

Denne tilføjelse erstatter ikke Jobliste og andre systeminformationsprogrammer til Windows. Bemærk også følgende:

 • Ressourceoplysninger kan ikke kopieres til udklipsholderen, hvis tilføjelsen kører på sikre skærme.
 • CPU-brug bliver angivet for logiske processorer, ikke fysiske kerner. Dette har betydning for processorer, som bruger hypertrådningsteknologi. Her er antallet af CPU'er er det dobbelte af CPU-kernerne. På nogle nyere CPU'er, vil denne teknologi ikke nødvendigvis være aktiveret.
 • Hvis der er en stor mængde af diskaktivitet som f.eks. Kopiering af store filer, kan der være forsinkelser, når der hentes oplysninger om diskbrug.
 • Når der annoncerer processorarkitekturoplysninger, henviser "x86" og "AMD64" til henholdsvis 32-bit og 64-bit (x64) Intel- og AMD-processorer.
 • Denne tilføjelse kræver Windows 10 eller nyere.

Bemærkninger til licensen: denne tilføjelse bruger Psutil, licenseret under 3-klausul BSD-licens, som er kompatibel med GNU General Public License.

Version 24.04

 • Updated psutil dependency to 5.9.8.
 • Added support for speech on demand mode so resource information can be announced in this mode.

Version 23.11

 • Downgraded psutil dependency to 5.9.4 due to problems with memory usage announcements.

Version 23.10

 • Updated psutil dependency to 5.9.5.

Version 23.09

 • NVDA vil ikke længere logge opstartsfejlmeddelelser på Windows Server-systemer, når moduler med trådløse egenskaber ikke er tilgængelige.

Version 23.06

 • Situationen, hvor resourceMonitor ikke fungerer korrekt på grund af manglende tilgængelighed af trådløse adaptere, er blevet rettet.

Version 23.05.1

Tilføjelsen wlanReporter er nu en del af resourceMonitor!

 • Den gamle måde at tjekke for trådløse forbindelser på er blevet erstattet af windows API fra wlanReporter: https://github.com/kvark128/WlanReporter/ .

  • Efter SSID navn og styrke er blevet oplæst af NVDA, vil NVDA også nu fortælle dig sikkerhedstypen for dit netværk.
  • NVDA vil nu advare dig, når du opretter og afbryder forbindelse til et trådløst netværk.
  • NVDA vil nu advare dig, når trådløse forbindelser slås til eller fra.

Version 23.05

 • Tilføjet muligheden for at detektere og oplyse forbindelsesstatus for det tilsluttede netværk.

  • Oplyser navnet på det tilsluttede trådløse SSID.
  • Oplyser signalstyrken af SSID
  • Oplys "SSID" ikke fundet, hvis dette er tilfældet.

Version 23.02

 • NVDA 2022.4 eller nyere er påkrævet.
 • Windows 10 21H2 (november 2021 Update/build 19044) eller nyere er påkrævet.

Version 23.01

 • NVDA 2022.3 eller nyere er påkrævet.
 • Windows 10 eller nyere er påkrævet, da Windows 7, 8 og 8.1 ikke længere understøttes af Microsoft fra januar 2023.
 • Opdateret psutil-afhængighed til 5.9.4.
 • NVDA vil annoncere den faktiske processorarkitektur (x86/AMD64/ARM64) som en del af Windows-versionsoplysningerne.
 • På enkeltkernesystemer vil NVDA ikke længere annoncere CPU-kernebelastning, da den gennemsnitlige CPU-belastning er den samme som kernebelastningen.

Version 22.03

Version 22.03 er den sidste stabile version, der understøtter Windows 7 Service Pack 1, 8 og 8.1.

 • NVDA 2021.3 eller nyere er påkrævet.
 • En advarselsmeddelelse vil blive vist, når du forsøger at installere tilføjelsen på Windows 7, 8 og 8.1.
 • Opdateret psutil-dependency til 5.9.0.

Version 22.01

 • NVDA 2021.2 eller nyere er påkrævet.

Version 21.10

 • NVDA 2021.1 eller nyere er påkrævet på grund af ændringer til NVDA, der påvirker denne tilføjelse.

Version 21.08

 • Minimumskravet til Windows-udgivelse er nu knyttet til NVDA-udgivelser.
 • Windows builds 20348 og 22000 genkendes som henholdsvis Windows Server 2022 og Windows 11.
 • I Insider Preview-builds vil Windows-udgivelser såsom "Windows 10" ikke blive brugt. I stedet vil NvDA annoncere "Windows Insider".
 • På 64-bit-systemer vil processorarkitektur (x64 eller ARM64) blive annonceret som en del af Windows-versionsoplysningerne.

Version 21.04

 • NVDA 2020.4 eller nyere er påkrævet.
 • Opdaterede psutil dependency til 5.8.0.
 • Når tilføjelseskommandoer trykkes to gange for at kopiere ressourceoplysninger til udklipsholderen, annoncerer NVDA ressourceoversigt, der kopieres.

Version 21.01

 • Opdaterede psutil dependency til 5.7.3.
 • Forkortede beskeden Windows-version.
 • I Windows 8.1 vil build.revision blive annonceret som en del af Windows-version beskeden, svarende til Windows 10.

Version 20.09

 • Systemets oppetid angives nu som dage, timer, minutter, sekunder.
 • Windows Server Insider Preview build 20201 eller nyere genkendes korrekt som en Server Insider build.

Version 20.07

 • Windows 10 version 20H2 genkendes korrekt, når der anmodes om Windows-versionoplysninger (NVDA+Shift+6).
 • Forenklet Windows 10-versionmeddelelse, dvs. Windows 10 ÅÅ/MM i stedet for Windows 10ver/ÅÅ/MM, når du trykker på NVDA+Shift+6.

Version 20.06

 • Løst mange problemer med kodningstil og potentielle fejl med Flake8.

Version 20.04

 • Opdateret psutil dependency til 5.7.0.

Version 20.01

 • NVDA 2019.3 eller nyere er påkrævet på grund af omfattende brug af Python

Version 19.11

 • Forbedret detektering af Windows Insider Preview builds, især til 20H1 og nyere.

Version 19.07

 • Opdateret psutil dependency til 5.6.3.
 • Interne ændringer til meddelelse om batteristatus.

Version 18.12

 • Interne ændringer for at bedre kunne understøtte fremtidige versioner af NVDA.

Version 18.10

 • Koden er blevet gjort mere kompatibel med Python 3.
 • Opdateret psutil dependency til 5.4.7.
 • Når der oplyses diskkapacitet og hukommelsesforbrug, vil NVDA ikke længere fejle, hvis du bruger en computer eller en tjeneste med mere end en petabyte RAM eller diskplads.
 • Værdier for hukommelse og diskbrug vises med op til to decimaler (fx 4,00 GB i stedet for 4,0 GB).
 • Forbedret detektering af Windows Insider Preview builds.

Version 18.04

Version 18.04.x er den sidste version, der understøtter udgaver af Windows ældre end 7 SP1.

 • Sidste version der understøtter Windows Server 2003, Vista og Server 2008.
 • Forbedret detektion af udgaver af Windows 10 og bedre til at skelne mellem offentlige builds af Windows og Insider Preview.

Version 17.12

 • Tilføjet support til 64-bit ARM-processorer på Windows 10.

Version 17.09

Vigtigt: Version 17.09.x er den sidste version, der understøtter Windows XP.

 • Sidste version til at køre på Windows XP.
 • Windows 10 build 16278 og senere er anerkendt som Version 1709. En mindre revision for denne tilføjelse frigives, når version 1709 stabil build er udgivet.

Version 17.07.1

 • Genindførte understøttelse for Windows XP (understøttelse har ikke virket siden version 17.02).

Version 17.05

 • Annoncering af systemopetid (tid gået siden sidste opstart, NVDA + Shift +7).

Version 17.02

 • Opdateret psutil afhængighed til 5.0.1.
 • Når du kontrollerer diskbrug, vil NVDA ikke længere præsentere en fejldialog på nogle systemer, hvor et flytbart medie ikke er korrekt genkendt (f.eks. Når et kort ikke er indsat i en kortlæser).

Version 16.08

Begyndende med version 16.08 vises tilføjelsespakkens fremtidige udgivelser som år.måned.revision.

 • Forskellige revisioner af Windows 10 er nu korrekt genkendt (f.eks. 1607 til build 14393).
 • Windows 10 build revisions (efter installation af kumulative opdateringer) er korrekt genkendt (såsom 14393.51).
 • Hvis du bruger Insider-preview-builds, genkendes dette.

Ændringer i 4.5

 • Tilføjelsespakkens udviklingssted er flyttet til GitHub (kan findes på https://github.com/josephsl/resourcemonitor).
 • Windows Server 2016 er korrekt genkendt.

Ændringer i4.0

 • Opdateret psutil dependency til 2.2.1.
 • Stor forbedring af performance, under opsamlingen af oplysninger om CPU-belastning.
 • Tilføjet understøttelse af genkendelse af Windows 10.
 • I Windows 10 vil build-nummeret også blive annonceret.
 • Du kan bruge Styring af tilføjelsesprogrammer til at få hjælp til tilføjelsesprogrammet.

Ændringer i 3.1

 • Resource Monitor understøtter officielt Windows 8.1.
 • Opdaterede oversættelser.

Ændringer i 3.0

 • Opdateret psutil dependency til 1.2.1.
 • Annoncering af Windows-version, CPU-arkitektur og service pack hvis nogen (NVDA+Shift+6).
 • Mulighed for at ændre genvejstaster (NVDA 2013.3 eller senere).
 • Muligt at kopiere individuelle ressourceoplysninger til udklipsholderen ved at ved at trykke på genvejstasten to gange.

Ændringer i 2.4

 • Nye sprog: Kinesisk (simplificeret), ukrainsk.
 • Opdaterede oversættelser.

Ændringer i 2.3

 • Tilføjet bulgarsk oversættelse.

Ændringer i 2.2

 • Tilføjet følgende oversættelser: Arabisk, aragonesisk, croatisk, hollandsk, finsk, fransk, galicisk, tysk, ungarsk, italiensk, japansk, koreansk, nepalesisk, polsk, portugisisk (Brasilien), russisk, slovakisk, slovensk, spansk, tamilsk og tyrkisk.

Ændringer i 2.1

 • Opdaterede psutil dependency til version 0.6.1.
 • Rettet lang forsinkelse, når man bad om informationer om drev.
 • Oprydning i koden.

Ændringer i 2.0

 • Tilføjet understøttelse for oversættelse og oversættelseskommentarer.

Ændringer i 1.0

 • Første udgivelse