Monitor prostriedkov

 • Authors: Alex Hall, Joseph Lee, Kefas Lungu, Beqa Gozalishvili, Tuukka Ojala, Ethin Probst and other NVDA contributors
 • Stiahnuť stabilnú verziu
 • NVDA compatibility: 2022.4 and later

Poskytuje informácie o zaťažení procesora, stave pamäte a o iných zdrojoch.

Klávesové skratky

 • NVDA+Shift+E: oznámy využitie pamäte ram, priemerné zaťaženie procesora a stav batérie, ak je dostupná.
 • NVDA+Shift+1: oznámy vyťaženie procesora a jednotlivých jadier.
 • NVDA+Shift+2/5: Oznámi využitú a celkovú fyzickú a virtuálnu pamäť.
 • NVDA+Shift+3: Oznámi využité a celkové miesto pre pevné a pamäťové disky pripojené k počítaču.
 • NVDA+Shift+4: oznámy stav batérie v percentách, stav napájania, zostávajúci čas (ak sa vybíja) a prípadne upozornenie ak je batéria vybytá alebo v kritickom stave.
 • NVDA+Shift+6: presents CPU Architecture and Windows version and service pack numbers.
 • Nvda+shift+7: Oznámi čas behu systému od posledného reštartu.
 • NVDA+Shift+8: presents information on the wireless connection, ssid name and strength, or no ssid if there is none available.

You can change these shortcut keys via input gestures dialog.

Všimnite si

Tento doplnok nie je náhradou za správcu úloh a iné programy na zisťovanie informácií v systéme Windows. Vezmite preto navedomie tieto skutočnosti:

 • Resource information cannot be copied to clipboard if running the add-on in secure screens.
 • CPU usage is given for logical processors, not physical cores. This is noticeable for processors which uses Hyper-Threading where number of CPU's is twice the number of CPU cores. On some newer computers, not all CPU cores will have hyper-threading enabled.
 • Ak práve kopírujete veľké súbory, zistenie informácie o využití disku môže chvíľu trvať.
 • When announcing processor architecture information, "x86" and "AMD64" refer to 32-bit and 64-bit (x64) Intel and AMD processors, respectively.
 • This add-on requires Windows 10 or later.

Note on license: this add-on uses Psutil, licensed under 3-Clause BSD License which is compatible with GNU General Public License.

Version 23.09

 • NVDA will no longer log startup error messages on Windows Server systems when wireless capability modules are unavailable.

Version 23.06

 • Situation where resourceMonitor doesn't work properly due to unavailability of wireless adapters has been fixed.

Version 23.05.1

wlanReporter NVDA-addon is now part of resourceMonitor!

 • The old way of checking for wireless connections has been replaced by the windows API from wlanReporter: https://github.com/kvark128/WlanReporter/ .

  • After speaking SSID name and strength, NVDA will also now tell you the security type of your network.
  • NVDA will now alert you when you connect and disconnect from a wireless network.
  • NVDA will now alert you when wireless connections is turned on or off.

Version 23.05

 • added the ability to detect and present the state of the connected wireless network.

  • Announces the name of the connected wireless SSID.
  • Announces the strength of the ssid
  • Announce SSID not found if None is detected.

Version 23.02

 • NVDA 2022.4 or later is required.
 • Windows 10 21H2 (November 2021 Update/build 19044) or later is required.

Version 23.01

 • NVDA 2022.3 or later is required.
 • Windows 10 or later is required as Windows 7, 8, and 8.1 are no longer supported by Microsoft as of January 2023.
 • Updated psutil dependency to 5.9.4.
 • NVDA will announce actual processor architecture (x86/AMD64/ARM64) as part of Windows version information.
 • On single-core systems, NVDA will no longer announce CPU core load as average CPU load is the same as core load.

Version 22.03

Version 22.03 is the last stable version to support Windows 7 Service Pack 1, 8, and 8.1.

 • NVDA 2021.3 or later is required.
 • A warning message will be displayed when attempting to install the add-on on Windows 7, 8, and 8.1.
 • Updated psutil dependency to 5.9.0.

Version 22.01

 • NVDA 2021.2 or later is required.

Version 21.10

 • NVDA 2021.1 or later is required due to changes to NVDA that affects this add-on.

Version 21.08

 • Minimum Windows release requirement is now tied to NVDA releases.
 • Windows builds 20348 and 22000 are recognized as Windows Server 2022 and Windows 11, respectively.
 • On Insider Preview builds, Windows release such as "Windows 10" will not be used. Instead NvDA will announce "Windows Insider".
 • On 64-bit systems, processor architecture (x64 or ARM64) will be announced as part of Windows version information.

Version 21.04

 • NVDA 2020.4 or later is required.
 • Updated psutil dependency to 5.8.0.
 • When pressing add-on commands twice to copy resource information to clipboard, NVDA will announce resource summary that is being copied.

Version 21.01

 • Updated psutil dependency to 5.7.3.
 • Shortened Windows version message.
 • On Windows 8.1, build.revision will be announced as part of Windows version message, similar to Windows 10.

Verzia 20.09

 • Čas od posledného reštartovania je hlásený v tvare dni, hodiny, minúty, sekundy.
 • Odteraz sú správne rozpoznané náhľady verzie Windows server insider.

Verzia 20.07

 • Pri zisťovaní verzie Windows (NVDA+Shift+6) je správne rozpoznaná verzia Windows 10 20H2.
 • Skrátené zobrazenie verzie Windows.

Verzia 20.06

 • Opravené drobné chyby v kóde.

Verzia 20.04

 • Aktualizované knižnice psutil na verziu 5.7.0.

Verzia 20.01

 • Keďže doplnok vyžaduje Python 3, Vyžaduje sa NVDA od verzie2019.3

Verzia 19.11

 • Vylepšená detekcia verzii Windows insider, hlavne od verzie 20H1.

Verzia 19.07

 • Aktualizované knižnice psutil na verziu 5.6.3.
 • Interné zmeny oznamovania stavu batérie.

Verzia 18.12

 • Interné zmeny ako príprava na nové verzie NVDA.

Verzia 18.10

 • Kód upravený na Python 3.
 • Aktualizovaná knižnica psutil na verziu 5.4.7.
 • NVDA viac nevypíše chybu, ak sa pokúsite zistiť využitie disku a máte viac ako petabitový disk.
 • Hodnoty pre kapacitu disku a pamäť sú interpretované s presnosťou na dve miesta (nie 4,0 ale 4,00).
 • Zlepšené zisťovanie verzii Windows insider.

Verzia 18.04

Verzia 18.04.x je posledná, ktorá podporuje systémy staršie ako Windows 7 Servicepack1.

 • Posledná verzia, ktorá podporuje Windows Server 2003, Vista a Server 2008.
 • Vylepšená detekcia verzií Windows 10 vrátane rozlišovania medzi verejnými a testovacími verziami.

Verzia 17.12

 • Pridaná podpora pre 64-bitové ARM procesory v systéme Windows 10.

Version 17.09

Dôležité: Verzia 17.09.x je posledná, ktorá podporuje Windows XP.

 • Posledná verzia, ktorá funguje so systémom Windows XP.
 • Windows 10 od verzie 16278 je rozpoznaný ako Verzia 1709. Mierne upravená verzia tohto doplnku bude vydaná po vydaní verejnej stabilnej verzie Windowsu 1709.

Verzia 17.07.1

 • Obnovená podpora pre Windows XP (nebola dostupná od verzie 17.02)

Verzia 17.05

 • Pridaná možnosť zistiť čas behu systému od posledného reštartu (nvda+shift+7).

Verzia 17.02

 • Aktualizovaná knižnica psutil na verziu 5.0.1.
 • NVDA viac nezobrazí chybu, ak pri kontrole kapacity disku nie je možné načítať všetky externé disky (napríklad pamäťovú kartu, ktorá aktuálne nie je vložená).

Verzia 16.08

Od verzie 16.08 používame na číslovanie verzii systém rok.mesiac.

 • Doplnok dokáže rozpoznať rôzne verzie Windows 10 (napríklad 1607 pre zostavu 14393).
 • Správne sú rozpoznané zostavy Windows 10 po inštalácii kumulatívnych aktualizácii (napríklad 14393.51).
 • Doplnok upozorňuje, ak používate vývojové verzie Windows (program Insider).

Zmeny vo verzii 4.5

 • Doplnok presunutý na GitHub (https://github.com/josephsl/resourcemonitor).
 • Správne je rozpoznávaný Windows server 2016.

Zmeny vo verzii 4.0

 • Aktualizovaná knižnica psutil na verziu 2.2.1.
 • Upravené zisťovanie zaťaženia procesora.
 • Pridaná podpora pre rozpoznávanie Windows 10.
 • V systéme Windows 10 je oznamované aj číslo zostavi.
 • Pomocníka k doplnku nájdete v správcovi doplnkov.

Zmeny vo verzii 3.1

 • Resource monitor oficiálne podporuje Windows 8.1
 • Aktualizované preklady.

Zmeny vo verzii 3.0

 • Aktualizovaná knižnica psutil na verziu 1.2.1.
 • Oznamovanie architektúri procesora (32 alebo 64 bit), verzie windows a Service Packu ((NVDA+Shift+6).
 • Možnosť zmeniť klávesové skratky (NVDA 2013 a vyššie).
 • Možnosť kopírovať údaje do schránky dvojitým stlačením danej skratky.

Zmeny vo verzii 2.4

 • Nové jazyky: Ukrajinčina, zjednodušená Čínština
 • Aktualizované preklady.

Zmeny vo verzii 2.3

 • pridaný preklad do bulharčiny

Zmeny vo verzii 2.2

 • Pridané preklady: Arabčina, Aragónčina, chorvátčina, holandčina, fínčina, francúzština, Galijcíjčina, nemčina, maďarčina, taliančina, japončina, kórejčina, nepálčina, poľština, brazílska portugalčina, ruština, slovenčina, slovinčina, španielčina, Tamilčina a turečtina.

Zmeny vo verzii 2.1

 • Aktualizovaná knižnica psutil na verziu 0.6.1.
 • Skrátený čas na zistenie kapacity a miesta na diskoch.
 • drobné úpravy v kóde.

Zmeny vo verzii 2.0

 • Podpora pre preklady vrátane komentárov pre prekladateľov.

Zmeny vo verzii 1.0

 • prvé vydanie