Theo dõi tài nguyên

 • Authors: Alex Hall, Joseph Lee, beqa gozalishvili, Tuukka Ojala, Ethin Probst and other NVDA contributors
 • Tải về phiên bản chính thức
 • NVDA compatibility: 2021.1 and beyond

Add-on này cung cấp các thông tin về tải CPU, sử dụng bộ nhớ và các nguồn tài nguyên khác.

Các phím tắt

 • NVDA+Shift+E: presents used ram, average processor load, and battery info if available.
 • NVDA+Shift+1: presents the average processor load and if multicore CPU's are present the load of each core.
 • NVDA+Shift+2/5: presents the used and total space for both physical and virtual ram.
 • NVDA+Shift+3: presents the used and total space of the static and removable drives.
 • NVDA+Shift+4: presents battery percentage, charging status, remaining time (if not charging), and a warning if the battery is low or critical.
 • NVDA+Shift+6: presents CPU Architecture 32/64-bit and Windows version and service pack numbers.
 • NVDA+Shift+7: presents the system's uptime.

If you have NVDA 2013.3 or later installed, you can change these shortcut keys via input gestures dialog.

Các lưu ý sử dụng

Add-on này không thay thế cho task manager và các trình kiểm tra thông tin hệ thống khác của Windows. Cũng lưu ý những điểm sau:

 • Sử dụng CPU được cung cấp cho bộ vi xử lý logic chứ không phải lõi vật lý. Cần lưu ý điều này với các bộ vi xử lý dùng Hyper-Threading có số CPU gấp đôi số lõi vật lý.
 • Nếu có một hoạt động làm nặng ổ đĩa như sao chép các tập tin lớn, có thể phải chờ trong khi lấy thông tin về mức độ sử dụng ô đĩa.
 • This add-on requires Windows 7 Service Pack 1 or later.

Note on license: this add-on uses Psutil, licensed under 3-Clause BSD License which is compatible with GNU General Public License.

Version 21.10

 • NVDA 2021.1 or later is required due to changes to NVDA that affects this add-on.

Version 21.08

 • Minimum Windows release requirement is now tied to NVDA releases.
 • Windows builds 20348 and 22000 are recognized as Windows Server 2022 and Windows 11, respectively.
 • On Insider Preview builds, Windows release such as "Windows 10" will not be used. Instead NvDA will announce "Windows Insider".
 • On 64-bit systems, processor architecture (x64 or ARM64) will be announced as part of Windows version information.

Version 21.04

 • NVDA 2020.4 or later is required.
 • Updated psutil dependency to 5.8.0.
 • When pressing add-on commands twice to copy resource information to clipboard, NVDA will announce resource summary that is being copied.

Version 21.01

 • Updated psutil dependency to 5.7.3.
 • Shortened Windows version message.
 • On Windows 8.1, build.revision will be announced as part of Windows version message, similar to Windows 10.

Version 20.09

 • System uptime is now given as days, hours, minutes, seconds.
 • Windows Server Insider Preview build 20201 or later is properly recognized as a Server Insider build.

Version 20.07

 • Windows 10 Version 20H2 is properly recognized when obtaining Windows version information (NVDA+Shift+6).
 • Simplified Windows 10 version message i.e. Windows 10 YYMM instead of Windows 10verYYMM when pressing NVDA+Shift+6.

Version 20.06

 • Resolved many coding style issues and potential bugs with Flake8.

Version 20.04

 • Updated psutil dependency to 5.7.0.

Version 20.01

 • NVDA 2019.3 or later is required due to extensive use of Python 3.

Version 19.11

 • Improved detection of Windows Insider Preview builds, especially for 20H1 and beyond.

Version 19.07

 • Updated psutil dependency to 5.6.3.
 • Internal changes to battery status announcement command.

Version 18.12

 • Internal changes to support future NVDA releases.

Phiên bản 18.10

 • Mã nguồn đã được làm cho tương thích hơn với Python 3.
 • Cập nhật psutil dependency lên 5.4.7.
 • Khi lấy thông tin về tổng dung lượng ổ đĩa và mức sử dụng bộ nhớ, NVDA sẽ không còn báo lỗi nếu dùng một máy tính hay dịch vụ với nhiều hơn một petabyte dung lượng am hay ổ đĩa.
 • Các giá trị của việc sử dụng bộ nhớ và ổ đĩa được hiển thị tới hai chữ số thập phân (ví dụ: 4.00 GB thay vì 4.0 GB).
 • Cải thiện khả năng phát hiện cho Windows Insider Preview builds.

Phiên bản 18.04

Phiên bản 18.04.x là bản phát hành cuối cùng hỗ trợ các bản Windows phát hành trước 7 SP1.

 • Phiên bản cuối cùng hỗ trợ Windows Server 2003, Vista và Server 2008.
 • Phát hiện tốt hơn với các bản phát hành Windows 10 và sự khác nhau giữa các bản chính thức và Insider Preview.

Phiên bản 17.12

 • Đã hỗ trợ cho 64-bit ARM processors trên Windows 10.

Phiên bản 17.09

Quan trọng: phiên bản 17.09.x là phiên bản cuối cùng hỗ trợ Windows XP.

 • Phiên bản cuối cùng chạy trên Windows XP.
 • Windows 10 build 16278 trở lên được nhận dạng là phiên bản 1709. Một bản chỉnh sửa chính cho add-on này sẽ được phát hành khi phiên bản 1709 chính thức được phát hành.

Phiên bản 17.07.1

 • Hỗ trợ lại cho Windows XP (đã bị bỏ từ phiên bản 17.02).

Phiên bản 17.05

 • Thông báo thời gian hoạt động của hệ thống (thời gian trôi qua kể từ lần khởi động cuối cùng; NVDA + Shift + 7).

Phiên bản 17.02

 • Cập nhật psutil dependency lên 5.0.1.
 • Khi kiểm tra mức độ sử dụng đĩa, NVDA sẽ không còn tình trạng hiển thị hộp thoại báo lỗi trên vài hệ thống có ổ đĩa di động không được nhận dạng chính xác (như khi thẻ nhớ không được gắn vào ổ đọc thẻ).)

Phiên bản 16.08

Từ phiên bản 16.08, các bản phát hành của add-on sẽ được hiển thị tên là năm.tháng.bản chỉnh sửa.

 • Nhiều bản chỉnh sửa của Windows 10 giờ đã được nhận dạng chính xác (như 1607 cho số hiệu 14393).
 • Windows 10 bản sửa đổi (sau khi cài các bản cập nhật tích lũy) đã được nhận dạng chính xác (ví dụ 14393.51).
 • Nếu đang dùng bản Insider Preview, trường hợp này cũng được nhận dạng.

Các thay đổi cho phiên bản 4.5

 • Kho add-on đã được chuyển sang GitHub (có thể tìm thấy tại https://github.com/josephsl/resourcemonitor).
 • Windows Server 2016 đã được nhận dạng chính xác.

Các thay đổi cho phiên bản 4.0

 • Cập nhật psutil dependency lên 2.2.1.
 • Cải thiện lớn cho hiệu xuất vận hành khi lấy thông tin về tải CPU.
 • Đã hỗ trợ tính năng nhận dạng của Windows 10.
 • Trong Windows 10, số hiệu (build number) của Windows cũng sẽ được thông báo.
 • Bạn có thể truy cập hỗ trợ cho add-on thông qua trình quản lý add-on.

Các thay đổi cho phiên bản 3.1

 • Theo dõi tài nguyên chính thức hỗ trợ Windows 8.1.
 • Cập nhật các bản phiên dịch.

Các thay đổi cho phiên bản 3.0

 • Cập nhật psutil dependency lên 1.2.1.
 • Thông báo phiên bản Windows hiện tại, kiểu CPU và gói dịch vụ nếu có (NVDA+Shift+6).
 • Khả năng thay đổi phím tắt cho add-on (NVDA 2013.3 trở lên).
 • Khả năng sao chép thông tin tài nguyên cụ thể vào bộ nhớ tạm bằng cách bấm lệnh xem thông tin hai lần.

Các thay đổi cho phiên bản 2.4

 • Các ngôn ngữ mới: tiếng Trung Quốc (giản thể), tiếng Ukraina.
 • Cập nhật các bản phiên dịch.

Các thay đổi cho phiên bản 2.3

 • Đã thêm bản dịch tiếng Bungari.

Các thay đổi cho phiên bản 2.2

 • Đã thêm các bản dịch sau: tiếng Ả Rập, Aragonese, Croatia, Hà Lan, Phần Lan, Pháp, Galicia, Đức, Hungary, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nepal, Ba Lan, Bồ Đào Nha (Brazil), Nga, Slovak, Slovenia, Tây Ban Nha, Tamil và Thổ Nhĩ Kỳ.

Các thay đổi cho phiên bản 2.1

 • Cập nhật psutil dependency lên phiên bản 0.6.1.
 • Sửa lỗi đợi lâu khi lấy thông tin ổ đĩa.
 • Dọn dẹp mã nguồn.

Các thay đổi cho phiên bản 2.0

 • thêm các hỗ trợ và chú thích phiên dịch.

Các thay đổi cho phiên bản 1.0

 • Bản phát hành đầu tiên