Kopírovanie textu pod prezeracím kurzorom

Umožňuje kopírovať text, ktorý je pod prezeracím kurzorom. Dostupné sú tieto príkazy:

  • Skopírovať riadok
  • Skopírovať slovo
  • Skopírovať od začiatok riadka po kurzor
  • Skopírovať od kurzora do konca riadka
  • Skopírovať od začiatku slova po kurzor
  • Skopírovať od kurzora po koniec slova

Klávesové skratky nie sú nastavené a na ich nastavenie musíte použiť dialóg klávesové skratky. Všetky sú v kategórii prezeranie textu. Ak potrebujete pomoc s nastavovaním klávesových skratiek, pozrite si príslušnú kapitolu v používateľskej príručke NVDA.

Licencia

Doplnok jedistribuovaný pod licenciou GNU General Public License, verzia 2.