Vyslov jazyk klávesnice

 • Author(s): Abdel, Noelia.

Prezentácia

Doplnok bol vytvorený ako reakcia na požiadavku jedného člena komunity.

It provides a script without gesture, which allows to retrieve and give the language of the current keyboard.

Stlačené dvakrát rýchlo za sebou oznámi jazyk systému.

Pôvodne išlo len o globálny plugin, ktorýu bolo potrebné pre jeho správnu funkčnosť skopírovať do adresára s nastaveniami a konfiguráciou NVDA, neskôr bol prerobený na doplnok.

Poznámky

To set a gesture to the script giving the keyboard language, follow these steps:

 • Open the NVDA's menu, with "NVDA + N";
 • Go to NVDA's preferences menu;
 • Then go to the submenu "Input gestures".
 • Then select the category "Input", and open it with right arrow.
 • Go to the item labeled "Gives the language of the keyboard in use, if pressed twice, give the default language of the system";
 • Once done, press Alt + A to add a gesture, and type "NVDA + F4" or another gesture of your choice;
 • This done, press the up arrow once, you hear "your chosen gesture, all layout";
 • Validate on enter, then tab to OK then enter;
 • Your chosen gesture should then call the script giving keyboard language.

Kompatibilita

 • This add-on is compatible with the versions of NVDA ranging from 2019.3 and beyond.

Changes for 20240326.0.0

 • Updated compatibility for nvda-2024.1.;
 • Deleted download link from readme, the download link for future updates will now only be available from the add-on store.

Changes for 20231229.0.0

 • Added a backward compatible implementation to support speak on demand mode, which will soon be available with nvda-2024.1.

Changes for 20230729.0.0

 • Applied the flake8 and mypy rules to the code;
 • Changed the minimum supported NVDA version to 2019.3 to support annotations introduced in Python 3.
 • Removed the "NVDA + F4" gesture calling the script giving the keyboard language., to allow users to choose their preferred gesture.

Changes for version 20230426.0.0 and beyond

 • Upravené číslovanie verzie, posledná verzia NVDA kompatibilná s doplnkom podľa odporúčaní.

Verzia 19.02

 • Zmenené číslovanie verzií. Teraz sa používa systém yy.mm (dve číslice pre rok a dve pre mesiac);
 • Added compatibility with the new versioning format of add-on, appeared since nvda 2019.1.

Verzia 1.1

 • Doplnok premenovaný z getCurKeyboardLanguage na sayCurrentKeyboardLanguage (anglicky);
 • Pridaná GPL licencia;
 • Pridaná skratka do kategórie systém;
 • Opravené chyby v kóde.

Verzia 1.0

 • Prvé vydanie.