che màn hình

  • Tác giả: Babbage B.V., Joseph Lee
  • Tải về phiên bản thử nghiệm
  • NVDA tương thích: 2018.3 đến 2019.2
  • This is a legacy add-on: NVDA 2019.3 includes screen curtain functionality

Add-on này hiện thực hóa yêu cầu 7857 của NVDA: thêm tính năng screen curtain (làm mờ màn hình) của Windows 8 trở lên.

Để dùng add-on này, mở trình đơn NVDA/Công cụ/Screen Curtain. Nếu mục này được chọn, screen curtain sẽ được bật, ngược lại thì nó tắt. Bạn cũng có thể gán lệnh để bật / tắt tính năng này ở bất cứ đâu. Khi bật / tắt tính năng này, NVDA sẽ có một thông điệp thông báo trạng thái, và trong trường hợp nó đã được kích hoạt khi khởi động NVDA, sẽ có một âm thanh thông báo.

Để NVDA bật screen curtain khi nó đang chạy, vào trình đơn NVDA/Tùy chọn/Cấu hình/Screen curtain. Đánh dấu hộp kiểm "use screen curtain" để bật screen curtain, bỏ chọn để tắt. Bạn cũng có thể cấu hình tính năng này khi đang kích hoạt một hồ sơ khác với hồ sơ cấu hình bình thường để bạn có thể bật nó khi kích hoạt một hồ sơ cấu hình (ví dụ như khi đang dùng một ứng dúngnào đó).

Quan trọng: đây là add-on chữa cháy. Tính năng này giờ đây đã được tích hợp trong NVDA 2019.3. Do đó add-on này sẽ không được phát triển nữa.

Phiên bản 18.08

  • Phiên bản đầu tiên.