SentenceNav

Acest supliment vă permite să navigați de la propoziție la propoziție într-un text.

Comenzi

  • Alt+săgeată jos: următoarea propoziție.
  • Alt+săgeată sus: propoziția anterioară
  • Alt+Shift+Jos: Mergi la următorul paragraf al textului.
  • Alt+Shift+Sus: Mergi la paragraful anterior al textului.

Istoria versiunilor

  • v1.0
    • Versiunea inițială.