Čítanie hesiel

Číta napísané znaky pri písaní v heslových editačných poliach. Nedokáže však rozpoznať už napísané heslá.

Použitie

Po nainštalovaní doplnku stačí len aktivovať čítanie po znakoch alebo po slovách. NVDA bude automaticky čítať heslá aj v heslových editačných poliach.

Ak nechcete čítať znaky napísané do heslových editačných polí, vypnite čítanie napísaných znakov a slov, alebo odinštalujte doplnok.