Nói mật khẩu

Addon này cho phép NVDA đọc lên từ và kí tự khi nhập liệu ở các trường mật khẩu. Tuy nhiên, việc điều hướng trong trường mật khẩu thì không thay đổi.

Sử dụng

Mật khẩu được đọc tự động khi cài đặt addon này, điều khiẻn bởi chế độ "đọc khi gõ kí tữ" và "đọc khi gõ từ".

Để ngưng việc đọc mật khẩu, tắt chế độ đọc khi gõ từ / kí tự hoặc vô hiệu / gỡ bỏ addon này.