Speech History

En opdateret version af Clip Copy-tilføjelsen, oprindeligt oprettet af Tyler Spivey. Tilføjelsen giver dig mulighed for at gennemgå de seneste 100 emner, der er talt af NVDA, samt kopiere det valgte emne til udklipsholderen. Som standard skal du bruge Skift+F11 til at flytte tilbage gennem historikken, Skift+f12 for at flytte fremad og F12 alene for at kopiere det valgte emne. Disse genvejstaster kan ændres fra kategorien "Tale", der er at finde i dialogen "Inputbevægelser".