StationPlaylist

This add-on package provides improved usage of StationPlaylist Studio and other StationPlaylist apps, as well as providing utilities to control Studio from anywhere. Supported apps include Studio, Creator, Track Tool, VT Recorder, and Streamer, as well as SAM, SPL, and AltaCast encoders.

Pentru mai multe informații despre acest add-on, citiț ghidul lui. Pentru dezvoltatorii care vor să știe cum se construiește add-on-ul, citiți buildInstructions.txt localizat în folderul principal al repository-ului cod sursă.

NOTE IMPORTANTE:

 • This add-on requires NVDA 2019.1 or later and StationPlaylist suite 5.20 or later.
 • Dacă utilizați Windows 8 sau o versiune ulterioară, pentru cea mai bună experiență, dezactivați modul de atenuare audio.
 • Starting from 2018, changelogs for old add-on releases will be found on GitHub. This add-on readme will list changes from version 8.0/16.10 (2016 onwards).
 • Certain add-on features won't work under some conditions, including running NVDA in secure mode.
 • Datorită limitărilor de ordin tehnic, nu puteți instala sau folosi acest supliment cu versiunea de Magazin Windows a NVDA.Datorită limitărilor tehnice, nu puteți instala sau folosi acest supliment în versiunea NVDA de Windows Store.
 • Features marked as "experimental" are meant to test something before a wider release, so they will not be enabled in stable releases.

Scurtături de taste

Most of these will work in Studio only unless otherwise specified.

 • Alt+Shift+T din fereastra Studio: anunță timpul scurs pentru piesa care se redă în acel moment.
 • Control+Alt+T (glisare în jos cu două degete în modul tactil al SPL-ului) din fereastra Studio: anunță timpul rămas pentru piesa care se redă în acel moment.
 • NVDA+Shift+F12 (glisare în sus cu două degete în modul tactil al SPL-ului) din fereastra Studio: anunță timpul difuzării, de exemplu 5 minute până la începutul orei. Apăsând comanda de două ori, va anunța minutele și secundele până la începutul orei.
 • Alt+NVDA+1 (glisare la dreapta cu două degete în modul tactil al SPL-ului) din fereastra Studio: deschide dialogul setării sfârșitului piesei.
 • Alt+NVDA+2 (glisare la stânga cu două degete în modul tactil al SPL-ului) din fereastra Studio: deschide dialogul setării a introului melodiei.
 • Alt+NVDA+3 din fereastra Studio: activează sau dezactivează exploratorul cart pentru învățarea atribuirilor.
 • Alt+NVDA+4 din fereastra Studio: Deschide dialogul de alarmă pentru microfon.
 • Control+NVDA+f from Studio window: Opens a dialog to find a track based on artist or song name. Press NVDA+F3 to find forward or NVDA+Shift+F3 to find backward.
 • Alt + NVDA + R din fereastra Studio: Mergeți prin setările bibliotecii pentru a scana anunțul setărilor.
 • Control + Shift + X din fereastra Studio: Mergeți prin intermediul setărilor cronometrului braille.
 • Control+Alt+left/right arrow (while focused on a track in Studio, Creator, and Track Tool): Announce previous/next track column.
 • Control+Alt+up/down arrow (while focused on a track in Studio only): Move to previous or next track and announce specific columns (unavailable in add-on 15.x).
 • Control+NVDA+1 through 0 (while focused on a track in Studio, Creator, and Track Tool): Announce column content for a specified column. Pressing this command twice will display column information on a browse mode window.
 • Control+NVDA+- (hyphen in Studio): display data for all columns in a track on a browse mode window.
 • Alt+NVDA+C while focused on a track (Studio only): announces track comments if any.
 • Alt+NVDA+0 din fereastra Studio:Deschide dialogul de configurare al add-on-ului.
 • Alt+NVDA+- (hyphen) from Studio window: Send feedback to add-on developer using the default email client.
 • Alt+NVDA+F1: Deschide dialogul de bun venit.

Comenzi neatribuite

The following commands are not assigned by default; if you wish to assign them, use Input Gestures dialog to add custom commands. To do so, from Studio window, open NVDA menu, Preferences, then Input Gestures. Expand StationPlaylist category, then locate unassigned commands from the list below and select "Add", then type the gesutre you wish to use.

 • Comutare la fereastra SPL din orice program.
 • Layer SPL controler
 • Anunțarea stării Studio, cum ar fi piesa în curs de redare de la alte programe.
 • Announcing encoder connection status from any program.
 • Asistent Layer SPL din SPL Studio.
 • Anunță timpul incluzând secundele din SPL Studio.
 • Anunțarea temperaturii.
 • Anunțarea titlului următoarei piese dacă este programată.
 • Anunțarea titlului piesei care se redă în acel moment.
 • Marcarea piesei curente pentru începerea analizării duratei melodiei.
 • Efectuarea analizării duratei melodiei.
 • Ia lista de redare instantanee
 • Găsiți text în coloane specifice.
 • Găsiți piese cu o durată care se încadrează într-un anumit interval de timp, prin interval de căutare.
 • Activați și dezactivați rapid metadata emisiei.

Additional commands when using encoders

The following commands are available when using encoders:

 • F9: conectare la un server stream.
 • F10 (doar pentru encoderul Sam: Deconectare de la serverul stream.
 • Control+F9/Control+F10 (doar pentru encoderul Sam: conectează sau deconectează toate encoderele.
 • F11: activează sau dezactivează dacă NVDA va comuta la fereastra Studio pentru encoderul selectat dacă este conectat.
 • Shift+F11: Activează sau dezactivează dacă Studio va reda prima piesă selectată atunci când encoderul este conectat la un server stream.
 • Control+F11: Activează sau dezactivează monitorizarea fundalului la encoderul selectat.
 • F12: Deschide un dialog pentru introducerea unei etichete personalizate pentru encoderul selectat sau stream.
 • Control+F12: deschide un dialog pentru a selecta encoderul pe care l-ați șters (pentru realinierea etichetelor stream și setările encoderului).
 • Alt+NVDA + 0: Deschide dialogul de setări ale encoderului pentru a configura opțiuni cum ar fi eticheta stream.

În plus, revizuirea coloanei de comenzi este disponibilă, incluzând:

 • Control+NVDA+1: Poziția encoderului.
 • Control+NVDA+2: Eticheta streamului.
 • Control+NVDA+3 de la Encoderul SAM: Format encoder.
 • Control+NVDA+3 from SPL and AltaCast Encoder: Encoder settings.
 • Control+NVDA+4 from SAM Encoder: Encoder connection status.
 • Control+NVDA+4 from SPL and AltaCast Encoder: Transfer rate or connection status.
 • Control+NVDA+5 de la encoderul SAM: Descrie starea conexiunii.

Asistent Layer SPL

This layer command set allows you to obtain various status on SPL Studio, such as whether a track is playing, total duration of all tracks for the hour and so on. From any SPL Studio window, press the SPL Assistant layer command, then press one of the keys from the list below (one or more commands are exclusive to playlist viewer). You can also configure NVDA to emulate commands from other screen readers.

Comenzile disponibile sunt:

 • A: Automatizare.
 • C (Shift+C în JAWS și în aspectele Window-Eyes): Titlul piesei în curs de redare.
 • C (JAWS și aspectele Window-Eyes): Activează sau dezactivează exploratorul cart (doar vizualizatorul listei de redare).
 • D (R în aspectul JAWS): durata rămasă pentru lista de redare (dacă un mesaj de eroare este dat, deplasați-vă la vizualizatorul listei de redare, apoi emiteți această comandă).
 • E (G în aspectul Window-Eyes): Metadata stării emisiei.
 • Shift+1 până la Shift+4, Shift+0: Stare pentru metadata individuală a URL-ului emisiei (0 este pentru encoderul DSP).
 • E (aspectul Window-Eyes): Timpul scurs pentru piesa în curs de redare.
 • F: Găsire piesă (doar vizualizatorul listei de redare).
 • H: durata muzicii pentru spațiul orei curente.
 • Shift+H: Durata rămasă a piesei pentru spațiul orei.
 • I (L în aspectele JAWS sau Window-Eyes): Numărul de ascultători.
 • K: Deplasare la piesa marcată (doar vizualizatorul listei de redare).
 • Control+K: Setează piesa curentă ca o piesă a locului de marcare (doar vizualizatorul listei de redare).
 • L (Shift+L aspectele JAWS și Window-Eyes): Line in.
 • M: Microfon.
 • N: Titlul următoarei piese programate.
 • P: Starea redării (în redare sau oprit).
 • Shift+P: Tonalitatea piesei curente.
 • R (Shift+E în aspectele JAWS și Window-Eyes): Înregistrează la fișier activat/dezactivat.
 • Shift+R: Scanarea librăriei monitorului în curs.
 • S: Piesa începe (programată).
 • Shift+S: Timp până la redarea piesei (piesa începe în).
 • T: modul editare/inserare cart activat/dezactivat.
 • U: Studio up time.
 • W: Vremea și temperatura dacă sunt configurate.
 • Y: stare playlist modificat.
 • 1 through 0: Announce column content for a specified column.
 • F8: Ia lista de redare instantanee (numărul pieselor, cea mai lungă piesă, etc.).
 • Shift+F8: Request playlist transcripts in numerous formats.
 • F9: Mark current track for start of playlist analysis (playlist viewer only).
 • F10: Efectuează analizarea timpului piesei )(doar vizualizatorul listei de redare).
 • F12: Comută între un profil curent și unul predefinit.
 • F1: Ajutor layer.
 • Shift+F1: Deschide ghidul online al utilizatorului.

SPL Controller

SPL Controler este un set de comenzi stratificate pe care le puteți utiliza pentru a controla SPL Studio oriunde. Apăsați comanda stratului SPL Controller, iar NVDA va spune: "Controller SPL". Apăsați o altă comandă pentru a controla diferite setări Studio, cum ar fi microfonul pornit / oprit sau pentru a reda piesa următoare.

Comenzile disponibile SPL Controller sunt:

 • Apăsați P pentru a reda următorul track selectat.
 • Apăsați U pentru a întrerupe sau a relua redarea.
 • Apăsați S pentru a opri melodia cu ajustarea volumului, sau apăsați T pentru a opri melodia instantaneu.
 • Apăsați M sau Shift+M pentru a activa sau dezactiva microfonul respectiv, sau apăsați N pentru a activa microfonul fără să se estompeze.
 • Apăsați A pentru a activa automatizarea sau Shift+A pentru a o dezactiva.
 • Apăsați L pentru a activa intrarea liniei sau Shift+L pentru a o dezactiva.
 • Apăsați R pentru a auzii timpul rămas pentru redarea melodiei curente.
 • ApăsațiShift+R pentru a obține un raport privind progresul scanării bibliotecii.
 • Apăsați C pentru a permite NVDA să anunțe numele și durata pistei redate curent.
 • Apăsați Shift+C pentru a permite NVDA să anunțe numele și durata următoarei piste, dacă există.
 • Press E to hear which encoders are connected.
 • Apăsați I pentru a obține numărul de ascultători.
 • Apăsați Q pentru a obține diferite informații despre starea Studio, inclusiv dacă o melodie este redată, microfonul este pornit și altele.
 • Apăsați tastele cart (F1, Control+1, de exemplu) pentru a reda carturile alocate de oriunde.
 • Apăsați H pentru a afișa un dialog de ajutor care listează comenzile disponibile.

Alarmele piesei

By default, NVDA will play a beep if five seconds are left in the track (outro) and/or intro. To configure this value as well as to enable or disable them, press Alt+NVDA+1 or Alt+NVDA+2 to open end of track and song ramp dialogs, respectively. In addition, use Studio add-on settings dialog to configure if you'll hear a beep, a message or both when alarms are turned on.

Alarma microfonului

Puteți solicita NVDA să redea un sunet atunci când microfonul este activ pentru o perioadă. Apăsați Alt+NVDA+4 pentru a configura timpul de alarmă în secunde (0 dezactivează).

Căutătorul de piese

Dacă doriți să căutați rapid un cântec după artist sau după numele acestuia în lista de piese, apăsați Control+NVDA+F. Tastați sau alegeți numele artistului sau al cântecului. NVDA vă va plasa fie la piesă dacă e găsită, fie va afișa o eroare dacă n-a putut găsi piesa care vă interesa. Pentru a găsi o melodie introdusă anterior sau un artist, apăsați NVDA+F3 sau NVDA+Shift+F3 pentru a căuta înainte sau înapoi.

Notă: Căutătorul de piese e sensibil la majuscule.

Exploratorul Cart

În funcție de ediție, SPL Studio permite atribuirea a până la 96 de carturi pentru redare. NVDA vă permite să auziți care cart sau jingle este atribuit acestor comenzi.

To learn cart assignments, from SPL Studio, press Alt+NVDA+3. Pressing the cart command once will tell you which jingle is assigned to the command. Pressing the cart command twice will play the jingle. Press Alt+NVDA+3 to exit cart explorer. See the add-on guide for more information on cart explorer.

Analiză de timp a pistei

Pentru a obține lungimea pentru redare a pistei selectate, marcați pista curentă pentru începerea analizei de timp (SPL Assistant, F9), apoi apăsați SPL Assistant, F10 când ajungeți la finalul selecției.

Exploratorul de coloane

By pressing Control+NVDA+1 through 0 or SPL Assistant, 1 through 0, you can obtain contents of specific columns. By default, these are artist, title, duration, intro, category, filename, year, album, genre and time scheduled. You can configure which columns will be explored via columns explorer dialog found in add-on settings dialog.

Instantaneu(snapshot) listă de redare

Puteți apăsa SPL Assistant, în timp ce vă focalizați pe o listă de redare în Studio pentru a obține statistici diferite despre o listă de redare, inclusiv numărul de melodii din lista de redare, cea mai lungă melodie, artiștii de top și așa mai departe. După atribuirea unei comenzi personalizate pentru această caracteristică, apăsarea de două ori a comenzii personalizate va determina NVDA să prezinte informații instantanee de redare ca pagină web pentru a putea utiliza modul de navigare pentru a naviga (apăsați pe Escape pentru a închide).

Playlist Transcripts

Pressing SPL Assistant, Shift+F8 will present a dialog to let you request playlist transcripts in numerous formats, including in a plain text format, an HTML table or a list.

Dialog de configurare

Din fereastra studio, puteți apăsa Alt+NVDA+0 pentru a deschide dialogul de configurare pentru supliment. Alternativ, accesați meniul preferințelor NVDA și selectați elementul SPL Studio Settings. Acest dialog este, de asemenea, utilizat pentru a gestiona profilurile de difuzare.

Modul de atingere SPL

Dacă utilizați Studio pe un computer cu ecran tactil care rulează Windows 8 sau o versiune ulterioară și aveți NVDA 2012.3 sau mai recent instalat, puteți efectua unele comenzi Studio de pe ecranul tactil. Utilizați mai întâi trei atingeri cu degetul pentru a comuta la modul SPL, apoi utilizați comenzile de atingere listate mai sus pentru a efectua comenzi.

Version 19.11.1/18.09.13-LTS

 • Initial support for StationPlaylist suite 5.40.
 • In Studio, playlist snapshots (SPL Assistant, F8) and various time announcement commands such as remaining time (Control+Alt+T) will no longer cause NVDA to play error tones or do nothing if using NVDA 2019.3 or later.
 • In Creator's track list items, "Language" column added in Creator 5.31 and later is properly recognized.
 • In various lists in Creator apart from track list, NVDA will no longer announce odd column information if Control+NVDA+number row command is pressed.

Version 19.11

 • Encoder status command from SPL Controller (E) will announce connection status for the active encoder set instead of encoders being monitored in the background.
 • NVDA will no longer appear to do nothing or play error tones when it starts while an encoder window is focused.

Version 19.10/18.09.12-LTS

 • Shortened the version announcement message for Studio when it starts.
 • Version information for Creator will be announced when it starts.
 • 19.10: custom command can be assigned for encoder status command from SPL Controller (E) so it can be used from everywhere.
 • Initial support for AltaCast encoder (Winamp plugin and must be recognized by Studio). Commands are same as SPL Encoder.

Version 19.08.1

 • In SAM encoders, NVDA will no longer appear to do nothing or play error tones if an encoder entry is deleted while being monitored in the background.

Version 19.08/18.09.11-LTS

 • 19.08: NVDA 2019.1 or later is required.
 • 19.08: NVDA will no longer appear to do nothing or play error tones when restarting it while Studio add-on settings dialog is open.
 • NVDA will remember profile-specific setttings when switching between settings panels even after renaming the currently selected broadcast profile from add-on settings.
 • NVDA will no longer forget to honor changes to time-based profiles when OK button is pressed to close add-on settings. This bug has been present since migrating to multi-page settings in 2018.

Version 19.07/18.09.10-LTS

 • Renamed the add-on from "StationPlaylist Studio" to "StationPlaylist" to better describe apps and features supported by this add-on.
 • Internal security enhancements.
 • If microphone alarm or metadata streaming settings are changed from add-on settings, NVDA will no longer fail to apply changed settings. This resolves an issue where microphone alarm did not start or stop properly after changing settings via add-on settings.

Version 19.06/18.09.9-LTS

Version 19.06 supports SPL Studio 5.20 and later.

 • Initial support for StationPlaylist Streamer.
 • While running various Studio apps such as Track Tool and Studio, if a second instance of the app is started and then exits, NVDA will no longer cause Studio add-on configuration routines to produce errors and stop working correctly.
 • Added labels for various options in SPL Encoder configuration dialog.

Version 19.04.1

 • Fixed several issues with redesigned column announcements and playlist transcripts panels in add-on settings, including changes to custom column order and inclusion not being reflected when saving and/or switching between panels.

Version 19.04/18.09.8-LTS

 • Various global commands such as entering SPL Controller and switching to Studio window will be turned off if NVDA is running in secure mode or as a Windows Store application.
 • 19.04: in column announcements and playlist transcripts panels (add-on settings), custom column inclusion/order controls will be visible up front instead of having to select a button to open a dialog to configure these settings.
 • In Creator, NVDA will no longer play error tones or appear to do nothing when focused on certain lists.

Version 19.03/18.09.7-LTS

 • Pressing Control+NVDA+R to reload saved settings will now also reload Studio add-on settings, and pressing this command three times will also reset Studio add-on settings to defaults along with NVDA settings.
 • Renamed Studio add-on settings dialog's "Advanced options" panel to "Advanced".
 • 19.03 Experimental: in column announcements and playlist transcripts panels (add-on settings), custom column inclusion/order controls will be visible up front instead of having to select a button to open a dialog to configure these settings.

Version 19.02

 • Removed standalone add-on update check feature, including update check command from SPL Assistant (Control+Shift+U) and add-on update check options from add-on settings. Add-on update check is now performed by Add-on Updater.
 • NVDA will no longer appear to do nothing or play error tones when microphone active interval is set, used to remind broadcasters that microphone is active with periodic beeps.
 • When resetting add-on settings from add-on settings dialog/reset panel, NVDA will ask once more if an instant switch profile or a time-based profile is active.
 • After resetting Studio add-on settings, NVDA will turn off microphone alarm timer and announce metadata streaming status, similar to after switching between broadcast profiles.

Version 19.01.1

 • NVDA will no longer announce "monitoring library scan" after closing Studio in some situations.

Version 19.01/18.09.6-LTS

 • NVDA 2018.4 or later is required.
 • More code changes to make the add-on compatible with Python 3.
 • 19.01: some message translations from this add-on will resemble NVDA messages.
 • 19.01: add-on update check feature from this add-on is no more. An error message will be presented when trying to use SPL Assistant, Control+Shift+U to check for updates. For future updates, please use Add-on Updater add-on.
 • Slight performance improvements when using NVDA with apps other than Studio while Voice Track Recorder is active. NVDA will still show performance issues when using Studio itself with Voice Track Recorder active.
 • In encoders, if an encoder settings dialog is open (Alt+NVDA+0), NVDA will present an error message if trying to open another encoder settings dialog.

Version 18.12

 • Internal changes to make the add-on compatible with future NVDA releases.
 • Fixed many instances of add-on messages spoken in English despite translated into other languages.
 • If using SPL Assistant to check for add-on updates (SPL Assistant, Control+Shift+U), NVDA will not install new add-on releases if they require a newer version of NVDA.
 • Some SPL Assistant commands will now require that the playlist viewer is visible and populated with a playlist, and in some cases, a track is focused. Commands affected include remaining duration (D), playlist snapshots (F8), and playlist transcripts (Shift+F8).
 • Playlist remaining duration command (SPL Assistant, D) will now require a track from playlist viewer be focused.
 • In SAM Encoders, you can now use table navigation commands (Control+Alt+arrow keys) to review various encoder status information.

Version 18.11/18.09.5-LTS

Note: 18.11.1 replaces 18.11 in order to provide better support for Studio 5.31.

 • Initial support for StationPlaylist Studio 5.31.
 • You can now obtain playlist snapshots (SPL Assistant, F8) and transcripts (SPL Assistant, Shift+F8) while a playlist is loaded but the first track isn't focused.
 • NVDA will no longer appear to do nothing or play error tones when trying to announce metadata streaming status when Studio starts if configured to do so.
 • If configured to announce metadata streaming status at startup, metadata streaming status announcement will no longer cut off announcements about status bar changes and vice versa.

Version 18.10.2/18.09.4-LTS

 • Fixed inability to close the add-on settings screen if Apply button was pressed and subsequently OK or Cancel buttons were pressed.

Version 18.10.1/18.09.3-LTS

 • Resolved several issues related to encoder connection announcement feature, including not announcing status messages, failing to play the first selected track, or not switching to Studio window when connected. These bugs are caused by wxPython 4 (NVDA 2018.3 or later).

Version 18.10

 • NVDA 2018.3 or later is required.
 • Internal changes to make the add-on more compatible with Python 3.

Version 18.09.1-LTS

 • When obtaining playlist transcripts in HTML table format, column headers are no longer rendered as a Python list string.

Version 18.09-LTS

Version 18.09.x is the last release series to support Studio 5.10 and based on old technologies, with 18.10 and later supporting Studio 5.11/5.20 and new features. Some new features will be backported to 18.09.x if needed.

 • NVDA 2018.3 or later is recommended due to introduction of wxPython 4.
 • Add-on settings screen is now fully based on multi-page interface derived from NVDA 2018.2 and later.
 • Test Drive Fast and Slow rings have been combined into "development" channel, with an option for development snapshot users to test pilot features by checking the new pilot features checkbox found in Advanced add-on settings panel. Users formerly on Test Drive Fast ring will continue to test pilot features.
 • The ability to select different add-on update channel from add-on settings has been removed. Users wishing to switch to a different release channel should visit NVDA community add-ons website (addons.nvda-project.org), select StationPlaylist Studio, then download the appropriate release.
 • Column inclusion checkboxes for column announcement and playlist transcripts, as well as metadata streams checkboxes have been converted to checkable list controls.
 • When switching between settings panels, NVDA will remember current settings for profile-specific settings (alarms, column announcements, metadata streaming settings).
 • Added CSV (comma-separated values) format as a playlist transcripts format.
 • Pressing Control+NVDA+C to save settings will now also save Studio add-on settings (requires NVDA 2018.3).

Version 18.08.2

 • NVDA will no longer check for Studio add-on updates if Add-on Updater (proof of concept) add-on is installed. Consequently, add-on settings will no longer include add-on update related settings if this is the case. If using Add-on Updater, users should use features provided by this add-on to check for Studio add-on updates.

Version 18.08.1

 • Fixed yet another wxPython 4 compatibility issue seen when Studio exits.
 • NVDA will announce an appropriate message when playlist modification text isn't present, commonly seen after loading an unmodified playlist or when Studio starts.
 • NVDA will no longer appear to do nothing or play error tones when trying to obtain metadata streaming status via SPL Assistant (E).

Version 18.08

 • Add-on settings dialog is now based on multi-category settings interface found in NVDA 2018.2. Consequently, this release requires NVDA 2018.2 or later. The old add-on settings interface is deprecated and will be removed later in 2018.
 • Added a new section (button/panel) in add-on settings to configure playlist transcripts options, which is used to configure column inclusion and ordering for this feature and other settings.
 • When creating a table-based playlist transcripts and if custom column ordering and/or column removal is in effect, NVDA will use custom column presentation order specified from add-on settings and/or not include information from removed columns.
 • When using column navigation commands in track items (Control+Alt+home/end/left arrow/right arrow) in Studio, Creator, and Track Tool, NVDA will no longer announce wrong column data after changing column position on screen via mouse.
 • Significant improvements to NVDA's responsiveness when using column navigation commands in Creator and Track Tool. In particular, when using Creator, NVDA will respond better when using column navigation commands.
 • NVDA will no longer play error tones or appear to do nothing when attempting to add comments to tracks in Studio or when exiting NVDA while using Studio, caused by wxPython 4 compatibility issue.

Version 18.07

 • Added an experimental multi-category add-on settings screen, accessible by toggling a setting in add-on settings/Advanced dialog (you need to restart NVDA after configuring this setting for the new dialog to show up). This is for NVDA 2018.2 users, and not all add-on settings can be configured from this new screen.
 • NVDA will no longer play error tones or appear to do nothing when trying to rename a broadcast profile from add-on settings, caused by wxPython 4 compatibility issue.
 • When restarting NVDA and/or Studio after making changes to settings in a broadcast profile other than normal profile, NVDA will no longer revert to old settings.
 • It is now possible to obtain playlist transcripts for the current hour. Select "current hour" from list of playlist range options in playlist transcripts dialog (SPL Assistant, Shift+F8).
 • Added an option in Playlist Transcripts dialog to have transcripts saved to a file (all formats) or copied to the clipboard (text and Markdown table formats only) in addition to viewing transcripts on screen. When transcripts are saved, they are saved to user's Documents folder under "nvdasplPlaylistTranscripts" subfolder.
 • Status column is no longer included when creating playlist transcripts in HTML and Markdown table formats.
 • When focused on a track in Creator and Track Tool, pressing Control+NVDA+number row twice will present column information on a browse mode window.
 • In Creator and Track Tool, added Control+Alt+Home/End keys to move Column Navigator to first or last column for the focused track.

Version 18.06.1

 • Fixed several compatibility issues with wxPython 4, including inability to open track finder (Control+NVDA+F), column search and time ranger finder dialogs in Studio and stream labeler dialog (F12) from encoders window.
 • While opening a find dialog from Studio and an unexpected error occurs, NVDA will present more appropriate messages instead of saying that another find dialog is open.
 • In encoders window, NVDA will no longer play error tones or appear to do nothing when attempting to open encoder settings dialog (Alt+NVDA+0).

Version 18.06

 • In add-on settings, added "Apply" button so changes to settings can be applied to the currently selected and/or active profile without closing the dialog first. This feature is available for NVDA 2018.2 users.
 • Resolved an issue where NVDA would apply changes to Columns Explorer settings despite pressing Cancel button from add-on settings dialog.
 • In Studio, when pressing Control+NVDA+number row twice while focused on a track, NVDA will display column information for a specific column on a browse mode window.
 • While focused on a track in Studio, pressing Control+NVDA+Dash will display data for all columns on a browse mode window.
 • In StationPlaylist Creator, when focused on a track, pressing Control+NVDA+number row will announce data in specific column.
 • Added a button in Studio add-on settings to configure Columns Explorer for SPL Creator.
 • Added Markdown table format as a playlist transcripts format.
 • The developer feedback email command has changed from Control+NVDA+dash to Alt+NVDA+dash.

Version 18.05

 • Added ability to take partial playlist snapshots. This can be done by defining analysis range (SPL Assistant, F9 at the start of the analysis range) and moving to another item and performing playlist snapshots command.
 • Added a new command in SPL Assistant to request playlist transcripts in a number of formats (Shift+F8). These include plain text, an HTML table, or an HTML list.
 • Various playlist analysis features such as track time analysis and playlist snapshots are now grouped under the theme of "Playlist Analyzer".

Version 18.04.1

 • NVDA will no longer fail to start countdown timer for time-based broadcast profiles if NVDA with wxPython 4 toolkit installed is in use.

Version 18.04

 • Changes were made to make add-on update check feature more reliable, particularly if automatic add-on update check is enabled.
 • NVDA will play a tone to indicate start of library scan when it is configured to play beeps for various announcements.
 • NVDA will start library scan in the background if library scan is started from Studio's Options dialog or at startup.
 • Double-tapping on a track on a touchscreen computer or performing default action command will now select the track and move system focus to it.
 • When taking playlist snapshots (SPL Assistant, F8), if a playlist consists of hour markers only, resolves several issues where NVDA appeared to not take snapshots.

Version 18.03/15.14-LTS

 • If NVDA is configured to announce metadata streaming status when Studio starts, NVDA will honor this setting and no longer announce streaming status when switching to and from instant switch profiles.
 • If switching to and from an instant switch profile and NVDA is configured to announce metadata streaming status whenever this happens, NVDA will no longer announce this information multiple times when switching profiles quickly.
 • NVDA will remember to switch to the appropriate time-based profile (if defined for a show) after NVDA restarts multiple times during broadcasts.
 • If a time-based profile with profile duration set is active and when add-on settings dialog is opened and closed, NVDA will still switch back to the original profile once the time-based profile is finished.
 • If a time-based profile is active (particularly during broadcasts), changing broadcast profile triggers via add-on settings dialog will not be possible.

Versiunea 18.01/15.13-LTS

 • 18.02: Datorită schimbărilor interne, făcute pentru a suporta puncte de extensie și alte caracteristici, este necesar NVDA 2017.4.
 • Actualizarea suplimentului nu va fi posibilă în anumite cazuri. Acestea includ rularea NVDA din codul sursă sau cu modul de siguranță activat. Verificarea modului de siguranță este aplicabilă și versiunii 15.13.
 • If errors occur while checking for updates, these will be logged and NVDA will advise you to read the NVDA log for details.
 • In add-on settings, various update settings in advanced settings section such as update interval will not be displayed if add-on updating is not supported.
 • NVDA will no longer appear to freeze or do nothing when switching to an instant switch profile or a time-based profile and NVDA is configured to announce metadata streaming status.

Versiunea 18.01/15.12-LTS

 • Când utilizați structura JAWS pentru SPL Assistant, comanda de actualizare a controlului (Control+Shift+U) funcționează acum corect.
 • Atunci când modificați setările de alarmă ale microfonului prin dialogul de alarmă (Alt+NVDA+4), schimbările, cum ar fi activarea alarmei și modificarea intervalului de alarmă pentru microfon, se aplică la închiderea dialogului.

Versiunea 17.12

 • Este necesar Windows 7 cu Service Pack 1 sau mai nou.
 • Several add-on features were enhanced with extension points. This allows microphone alarm and metadata streaming feature to respond to changes in broadcast profiles. This requires NVDA 2017.4.
 • When Studio exits, various add-on dialogs such as add-on settings, alarm dialogs and others will close automatically. This requires NVDA 2017.4.
 • Added a new command in SPL Controller layer to announce name of the upcoming track if any (Shift+C).
 • You can now press cart keys (F1, for example) after entering SPl Controller layer to play assigned carts from anywhere.
 • Due to changes introduced in wxPython 4 GUI toolkit, stream label eraser dialog is now a combo box instead of a number entry field.

Versiunea 17.11.2

This is the last stable version to support Windows XP, Vista and 7 without Service Pack 1. The next stable version for these Windows releases will be a 15.x LTS release.

 • Dacă folosiți versiuni de WIndows anterioare Windows 7 Service Pack 1, nu puteți comuta la canalele de dezvoltare.

Versiunea 17.11.1/15.11-LTS

 • NVDA will no longer play error tones or appear to do nothing when using Control+Alt+left or right arrow keys to navigate columns in Track Tool 5.20 with a track loaded. Because of this change, when using Studio 5.20, build 48 or later is required.

Versiunea 17.11/15.10-LTS

 • Suport inițial pentru StationPlaylist Studio 5.30.
 • If microphone alarm and/or interval timer is turned on and if Studio exits while microphone is on, NVDA will no longer play microphone alarm tone from everywhere.
 • When deleting broadcast profiles and if another profile happens to be an instant switch profile, instant switch flag won't be removed from the switch profile.
 • If deleting an active profile that is not an instant switch or a time-based profile, NVDA will ask once more for confirmation before proceeding.
 • NVDA will apply correct settings for microphone alarm settings when switching profiles via add-on settings dialog.
 • You can now press SPL Controller, H to obtain help for SPL Controller layer.

Versiunea 17.10

 • If using Windows releases prior to Windows 7 Service Pack 1, you cannot switch to Test Drive Fast update channel. A future release of this add-on will move users of old Windows versions to a dedicated support channel.
 • Several general settings such as status announcement beeps, top and bottom of playlist notification and others are now located in the new general add-on settings dialog (accessed from a new button in add-on settings).
 • It is now possible to make add-on options read-only, use only the normal profile, or not load settings from disk when Studio starts. These are controlled by new command-line switches specific to this add-on.
 • When running NVDA from Run dialog (Windows+R), you can now pass in additional command-line switches to change how the add-on works. These include "--spl-configvolatile" (read-only settings), "--spl-configinmemory" (do not load settings from disk), and "--spl-normalprofileonly" (only use normal profile).
 • If exitting Studio (not NVDA) while an instant switch profile is active, NVDA will no longer give misleading announcement when switching to an instant switch profile when using Studio again.

Versiunea 17.09.1

 • As a result of announcement from NV Access that NVDA 2017.3 will be the last version to support Windows versions prior to windows 7 Service Pack 1, Studio add-on will present a reminder message about this if running from old Windows releases. End of support for old Windows releases from this add-on (via long-term support release) is scheduled for April 2018.
 • NVDA will no longer display startup dialogs and/or announce Studio version if started with minimal (nvda -rm) flag set. The sole exception is the old Windows release reminder dialog.

Versiunea 17.09

 • If a user enters advanced options dialog under add-on settings while the update channel and interval was set to Test Drive Fast and/or zero days, NVDA will no longer present the channel and/or interval warning message when exitting this dialog.
 • Playlist remainder and trakc time analysis commands will now require that a playlist be loaded, and a more accurate error message will be presented otherwise.

Versiunea 17.08.1

 • NVDA nu va mai eșua în a provoca redarea cu Studio a primei piste, când este conectat un codor.

Versiunea 17.08

 • Changes to update channel labels: try build is now Test Drive Fast, development channel is Test Drive Slow. The true "try" builds will be reserved for actual try builds that require users to manually install a test version.
 • Update interval can now be set to 0 (zero) days. This allows the add-on to check for updates when NVDA and/or SPL Studio starts. A confirmation will be required to change update interval to zero days.
 • NVDA will no longer fail to check for add-on updates if update interval is set to 25 days or longer.
 • In add-on settings, added a checkbox to let NVDA play a sound when listener requests arrive. To use this fully, requests window must pop up when requests arrive.
 • Pressing broadcaster time command (NVDA+Shift+F12) twice will now cause NVDA to announce minutes and seconds remaining in the current hour.
 • It is now possible to use Track Finder (Control+NVDA+F) to search for names of tracks you've searched before by selecting a search term from a history of terms.
 • When announcing title of current and next track via SPL Assistant, it is now possible to include information about which Studio internal player will play the track (e.g. player 1).
 • Added a setting in add-on settings under status announcements to include player information when announcing title of the current and the next track.
 • Fixed an issue in temporary cue and other dialogs where NVDA would not announce new values when manipulating time pickers.
 • NVDA can suppress announcement of column headers such as Artist and Category when reviewing tracks in playlist viewer. This is a broadcast profile specific setting.
 • Added a checkbox in add-on settings dialog to suppress announcement of column headers when reviewing tracks in playlist viewer.
 • Added a command in SPL Controller layer to announce name and duration of the currently playing track from anywhere (C).
 • When obtaining status information via SPL Controller (Q) while using Studio 5.1x, information such as microphone status, cart edit mode and others will also be announced in addition to playback and automation.

Versiunea 17.06

 • You can now perform Track Finder command (Control+NVDA+F) while a playlist is loaded but the first track isn't focused.
 • NVDA will no longer play error tones or do nothing when searching for a track forward from the last track or backward from the first track, respectively.
 • Pressing NVDA+Numpad Delete (NVDA+Delete in laptop layout) will now announce track position followed by number of items in a playlist.

Versiunea 17.05.1

 • NVDA will no longer fail to save changes to alarm settings from various alarm dialogs (for example, Alt+NVDA+1 for end of track alarm).

Versiunea 17.05/15.7-LTS

 • Update interval can now be set up to 180 days. For default installations, update check interval will be 30 days.
 • Fixed an issue where NVDA may play error tone if Studio exits while a time-based profile is active.

Versiunea 17.04

 • Added a basic add-on debugging support by logging various information while the add-on is active with NVDA set to debug logging (requires NVDA 2017.1 and later). To use this, after installing NVDA 2017.1, from Exit NVDA dialog, choose "restart with debug logging enabled" option.
 • Improvements to presentation of various add-on dialogs thanks to NVDA 2016.4 features.
 • NVDA will download add-on updates in the background if you say "yes" when asked to update the add-on. Consequently, file download notifications from web browsers will no longer be shown.
 • NVDA will no longer appear to freeze when checking for update at startup due to add-on update channel change.
 • Added ability to press Control+Alt+up or down arrow keys to move between tracks (specifically, track columns) vertically just as one is moving to next or previous row in a table.
 • Added a combo box in add-on settings dialog to set which column should be announced when moving through columns vertically.
 • Moved end of track , intro and microphone alarm controls from add-on settings to the new Alarms Center.
 • In Alarms Center, end of track and track intro edit fields are always shown regardless of state of alarm notification checkboxes.
 • Added a command in SPL Assistant to obtain playlist snapshots such as number of tracks, longest track, top artists and so on (F8). You can also add a custom command for this feature.
 • Pressing the custom gesture for playlist snapshots command once will let NVDA speak and braile a short snapshot information. Pressing the command twice will cause NVDA to open a webpage containing a fuller playlist snapshot information. Press escape to close this webpage.
 • Removed Track Dial (NVDA's version of enhanced arrow keys), replaced by Columns explorer and Column Navigator/table navigation commands). This affects Studio and Track Tool.
 • After closing Insert Tracks dialog while a library scan is in progress, it is no longer required to press SPL Assistant, Shift+R to monitor scan progress.
 • Improved accuracy of detecting and reporting completion of library scans in Studio 5.10 and later. This fixes a problem where library scan monitor will end prematurely when there are more tracks to be scanned, necessitating restarting library scan monitor.
 • Improved library scan status reporting via SPL Controller (Shift+R) by announcing scan count if scan is indeed happening.
 • In studio Demo, when registration screen appears when starting Studio, commands such as remaining time for a track will no longer cause NVDA to do nothing, play error tones, or give wrong information. An error message will be announced instead. Commands such as these will require Studio's main window handle to be present.
 • Initial support for StationPlaylist Creator.
 • Added a new command in SPL Controller layer to announce Studio status such as track playback and microphone status (Q).

Version 17.03

 • NVDA will no longer appear to do anything or play an error tone when switching to a time-based broadcast profile.
 • Updated translations.

Version 17.01/15.5-LTS

Note: 17.01.1/15.5A-LTS replaces 17.01 due to changes to location of new add-on files.

 • 17.01.1/15.5A-LTS: Changed where updates are downloaded from for long-term support releases. Installing this version is mandatory.
 • Improved responsiveness and reliability when using the add-on to switch to Studio, either using focus to Studio command from other programs or when an encoder is connected and NVDA is told to switch to Studio when this happens. If Studio is minimized, Studio window will be shown as unavailable. If so, restore Studio window from system tray.
 • If editing carts while Cart Explorer is active, it is no longer necessary to reenter Cart Explorer to view updated cart assignments when Cart Edit mode is turned off. Consequently, Cart Explorer reentry message is no longer announced.
 • In add-on 15.5-LTS, corrected user interface presentation for SPL add-on settings dialog.

Version 16.12.1

 • Corrected user interface presentation for SPL add-on settings dialog.
 • Updated translations.

Version 16.12/15.4-LTS

 • More work on supporting Studio 5.20, including announcing cart insert mode status (if turned on) from SPL Assistant layer (T).
 • Cart edit/insert mode toggle is no longer affected by message verbosity nor status announcement type settings (this status will always be announced via speech and/or braille).
 • It is no longer possible to add comments to timed break notes.
 • Support for Track Tool 5.20, including fixed an issue where wrong information is announced when using Columns Explorer commands to announce column information.

Version 16.11/15.3-LTS

 • Initial support for StationPlaylist Studio 5.20, including improved responsiveness when obtaining status information such as automation status via SPL Assistant layer.
 • Fixed issues related to searching for tracks and interacting with them, including inability to check or uncheck place marker track or a track found via time range finder dialog.
 • Column announcement order will no longer revert to default order after changing it.
 • 16.11: If broadcast profiles have errors, error dialog will no longer fail to show up.

Version 16.10.1/15.2-LTS

 • You can now interact with the track that was found via Track Finder (Control+NVDA+F) such as checking it for playback.
 • Updated translations.

Version 8.0/16.10/15.0-LTS

Version 8.0 (also known as 16.10) supports SPL Studio 5.10 and later, with 15.0-LTS (formerly 7.x) designed to provide some new features from 8.0 for users using earlier versions of Studio. Unless otherwise noted, entries below apply to both 8.0 and 7.x. A warning dialog will be shown the first time you use add-on 8.0 with Studio 5.0x installed, asking you to use 15.x LTS version.

 • Version scheme has changed to reflect release year.month instead of major.minor. During transition period (until mid-2017), version 8.0 is synonymous with version 16.10, with 7.x LTS being designated 15.0 due to incompatible changes.
 • Add-on source code is now hosted on GitHub (repository located at https://github.com/josephsl/stationPlaylist).
 • Added a welcome dialog that launches when Studio starts after installing the add-on. A command (Alt+NVDA+F1) has been added to reopen this dialog once dismissed.
 • Changes to various add-on commands, including removal of status announcement toggle (Control+NVDA+1), reassigned end of track alarm to Alt+NVDA+1, Cart Explorer toggle is now Alt+NVDA+3, microphone alarm dialog is Alt+NVDA+4 and add-on/encoder settings dialog is Alt+NVDA+0. This was done to allow Control+NVDA+number row to be assigned to Columns Explorer.
 • 8.0: Relaxed Columns Explorer restriction in place in 7.x so numbers 1 through 6 can be configured to announce Studio 5.1x columns.
 • 8.0: Track Dial toggle command and the corresponding setting in add-on settings are deprecated and will be removed in 9.0. This command will remain available in add-on 7.x.
 • Added Control+Alt+Home/End to move Column Navigator to first or last column in Playlist Viewer.
 • You can now add, view, change or delete track comments (notes). Press Alt+NVDA+C from a track in the playlist viewer to hear track comments if defined, press twice to copy comment to clipboard or three times to open a dialog to edit comments.
 • Added ability to notify if a track comment exists, as well as a setting in add-on settings to control how this should be done.
 • Added a setting in add-on settings dialog to let NVDA notify you if you've reached top or bottom of playlist viewer.
 • When resetting add-on settings, you can now specify what gets reset. By default, add-on settings will be reset, with checkboxes for resetting instant switch profile, time-based profile, encoder settings and erasing track comments added to reset settings dialog.
 • In Track Tool, you can obtain information on album and CD code by pressing Control+NVDA+9 and Control+NVDA+0, respectively.
 • Performance improvements when obtaining column information for the first time in Track Tool.
 • 8.0: Added a dialog in add-on settings to configure Columns Explorer slots for Track Tool.
 • You can now configure microphone alarm interval from microphone alarm dialog (Alt+NVDA+4).

Distribuții mai vechi

Consultați legătura cu logul de modificări pentru versiuni mai vechi ale suplimentului.