Station Playlist

Doplnok zlepšuje prístupnosť Station Playlist Studio a ďalších pridružených aplikácií a tiež umožňuje ovládať Station Playlist mimo hlavného okna aplikácie. Podporuje tiež aplikácie Studio, Creator, Track Tool, VT Recorder, Streamer, a tiež SAM, SPL, a AltaCast enkodéri.

For more information about the add-on, read the add-on guide.

Dôležité:

 • This add-on requires StationPlaylist suite 5.40 or later.
 • Some add-on features will be disabled or limited if NVDA is running in secure mode such as in logon screen.
 • For best experience, disable audio ducking mode.
 • Starting from 2018, changelogs for old add-on releases will be found on GitHub. This add-on readme will list changes from version 23.02 (2023) onwards.
 • Z okna SPL studio je možné uložiť nastavenia skratkou ctrl+nvda+c. Môžete tiež načítať uložené nastavenia skratkou ctrl+nvda+r. Takisto je možné obnoviť pôvodné nastavenia skratkou nvda+ctrl+r stlačením trikrát rýchlo za sebou. Toto sa týka aj nastavení enkodéra. Tieto je však možné len uložiť alebo obnoviť.

Klávesové skratky

Väčšina skratiek je určených pre Studio, ak nie je uvedené inak.

 • alt+shift+T v okne studio: Oznámy čas do konca práve prehrávanej skladby.
 • Ctrl+Alt+T v okne studio (švihnutie dvoma prstami v dotykovom režime): Oznámy čas do konca práve prehrávanej skladby.
 • nvda+shift+F12 (švihnutie dvoma prstami hore v dotykovom režime) v okne Studio: oznámi čas vysielania, napríklad 5 minút do celej hodiny. Stlačené dvakrát rýchlo za sebou oznamuje minúty aj sekundy.
 • alt+NVDA+1 (švihnutie dvoma prstami doprava v dotykovom režime spl) v okne Studio: otvorí kategóriu upozornenia v nastaveniach doplnku.
 • alt+nvda+1 pri úprave playlistu v okne creator a Remote VT playlist editor: Oznámi plánovaný čas spustenia playlistu.
 • Alt+NVDA+2 pri úprave playlistu v okne creator a Remote VT playlist editor: Oznámi celkový čas skladieb v playliste.
 • alt+NVDA+3 v okne Studio : zapína a vypína prehliadač jinglov.
 • Alt+NVDA+3 pri úprave playlistu v okne creator a Remote VT playlist editor: Oznámi čas odohratia vybratej skladby.
 • Alt+NVDA+4 pri úprave playlistu v okne creator a Remote VT playlist editor: Oznámi kategóriu a rotáciu pre načítaný playlist.
 • Ctrl+NVDA+f v okne Studio: otvorí okno, v ktorom môžete nájsť skladbu podľa názvu alebo interpreta. NVDA+F3 hľadá dopredu, NVDA+shift+F3 hľadá dozadu.
 • Alt+NVDA+R v okne Studio: Prepína oznamovanie skenovania knižnice.
 • Ctrl+Shift+X v okne Studio: Prepína zobrazenie na braillovskom riadku.
 • Ctrl+Alt+šípky doľava a doprava (pri zobrazení skladby v oknách Studio, Creator, Remote VT, a Track Tool): presunie kurzor na predchádzajúci alebo nasledujúci stĺpec.
 • Ctrl+Alt+šípky hore a dole (pri zobrazení skladby v okne Studio): presunie kurzor na nasledujúcu alebo predchádzajúcu skladbu a oznámi vybraté metadáta.
 • Ctrl+NVDA+1 až 0 (Pri zobrazení skladby v okne Studio, Creator (vrátane úpravy playlistu), Remote VT, a Track Tool): Oznámi príslušné metadáta (prvých 10). Stlačené dvakrát rýchlo za sebou zobrazí metadáta v režime prehliadania.
 • Ctrl+NVDA+- (pomlčka pri zobrazení skladby v oknách Studio, Creator, a Track Tool): Zobrazí všetky metadáta v režime prehliadania.
 • NVDA+V while focused on a track (Studio's playlist viewer only): toggles track column announcement between screen order and custom order.
 • Alt+NVDA+C while focused on a track (Studio's playlist viewer only): announces track comments if any.
 • Alt+NVDA+0 z okna studio: Otvorí nastavenia doplnku.
 • Alt+NVDA+p z okna studio: Otvorí nastavenia vysielacích profilov.
 • Alt+NVDA+F1: Otvorí uvítací dialóg doplnku.

Funkcie bez klávesových skratiek

The following commands are not assigned by default; if you wish to assign them, use Input Gestures dialog to add custom commands. To do so, from Studio window, open NVDA menu, Preferences, then Input Gestures. Expand StationPlaylist category, then locate unassigned commands from the list below and select "Add", then type the gesture you wish to use.

Important: some of these commands will not work if NVDA is running in secure mode such as from login screen.

 • Switching to SPL Studio window from any program (unavailable in secure mode).
 • SPL Controller layer (unavailable in secure mode).
 • Announcing Studio status such as track playback from other programs (unavailable in secure mode).
 • Announcing encoder connection status from any program (unavailable in secure mode).
 • Podmnožina informačných príkazov.
 • Oznámiť čas vrátane sekúnd z okna Studio.
 • Oznámiť teplotu.
 • Oznámiť názov nasledujúcej naplánovanej skladby.
 • Oznámiť názov aktuálne prehrávanej skladby.
 • Označenie aktuálnej skladby ako počiatočnej na časovú analýzu.
 • Spustenie časovej analýzy.
 • Zobrazenie štatistiky playlistu.
 • Vyhľadanie textu v určených metadátach.
 • Vyhľadanie skladieb s určitou dĺžkou.
 • Zapnutie a vypnutie vysielania metadát.

Ďalšie príkazy pre enkodéry

Dostupné sú tieto príkazy:

 • F9: Pripojiť zvolený stream.
 • F10 (SAM encoder): Odpojí zvolený stream.
 • Ctrl+F9: Pripojiť všetky streami.
 • Ctrl+F10 (len SAM encoder): odpojí všetky streami.
 • F11: Aktivuje a deaktivuje automatické prepnutie do okna Studio po pripojení.
 • Shift+F11: určuje, či sa automaticky prehrá prvá vybratá skladba po pripojení na server.
 • Ctrl+F11: Zapína a vypína monitorovanie vybratého pripojenia na pozadí.
 • ctrl+F12: Otvorí okno na výber odstráneného streamu (kde môžete zmeniť názvy a nastavenia).
 • Alt+NVDA+0 and F12: Opens encoder settings dialog to configure options such as encoder label.

Dostupné sú tieto príkazy na prezeranie stĺpcov:

 • Ctrl+NVDA+1: Pozícia enkodéra.
 • Ctrl+NVDA+2: Názov pripojenia.
 • Ctrl+nvda+3 z okna Sam Encoder: Formát.
 • Ctrl+nvda+3 z aplikácie SPL a AltaCast Encoder: Nastavenia enkodéra.
 • Ctrl+nvda+4 z okna SAM Encoder: Stav pripojenia.
 • Ctrl+NVDA+4 z aplikácie SPL a AltaCast Encoder: Stav a rýchlosť pripojenia.
 • Ctrl+NVDA+5 z okna SAM Encoder: stav pripojenia.

Podmnožina informačných príkazov

Táto podmnožina umožňuje zistiť stav SPL Studio, napríklad prehrávanie skladby, celkové trvanie skladieb v časovom slote a podobne. Najprv je potrebné stlačiť skratku podmnožiny príkazov a potom príslušné písmeno. Väčšina príkazov je určených pre okno Studio a špeciálne pre zobrazenie playlistu. V nastaveniach doplnku je navyše možné prepnúť skratky tak, aby simulovali správanie, na ktoré ste zvyknutí z iných čítačov obrazovky.

Dostupné sú tieto príkazy:

 • A: autopylot.
 • C (Shift+C v rozložení pre JAWS): Oznámi názov prehrávanej skladby.
 • C (Rozloženie JAWS): Zobraziť jingle (len z playlistu).
 • D (R v rozložení pre JAWS): Oznámi ostávajúci čas do konca skladby. (Ak nefunguje, zopakujte skratku zo zobrazenia playlistu).
 • E: Oznámi Stav streamovania metadát.
 • Shift+1 až Shift+4: Stav jednotlivých pripojení. Shift+0: Stav pre DSP enkodér.
 • F: Nájsť skladbu (len zo zoznamu skladieb).
 • H: Oznámi Trvanie skladieb v aktuálnom hodinovom slote.
 • Shift+H: Oznámi zostávajúci čas skladieb v aktuálnom hodinovom slote.
 • I (L v rozložení pre JAWS): Oznámi počet pripojených poslucháčov.
 • K: Prejde na záložku (vyznačenú skladbu v zozname skladieb).
 • Ctrl+K: Nastaví aktuálnu skladbu ako záložku (v zobrazení playlistu).
 • L (Shift+L v rozložení JAWS): Line in.
 • M: Mikrofón.
 • N: Oznámi Názov nasledujúcej skladby.
 • P: Oznámi Stav prehrávania (prehrávanie alebo zastavené).
 • Shift+P: Oznámi tóninu skladby.
 • R (Shift+E v rozložení JAWS): zapína a vypína nahrávanie do súboru.
 • Shift+R: Oznámi stav skenovania knižnice.
 • S: Oznámi naplánovaný čas spustenia skladby.
 • Shift+S: Oznámi čas do spustenia (začína o).
 • T: zapína a vypína editáciu jinglov.
 • U: Oznámi čas od spustenia aplikácie Studio.
 • W: Oznámi Predpoveď počasia.
 • Y: Oznámi stav úpravy playlistu.
 • F8: Zobrazí štatistiku playlistu (počet skladieb, trvanie playlistu, najkratšia a najdlhšia skladba).
 • Shift+F8: Uloží prepis playlistu vo viacerých formátoch.
 • F9: Označí skladbu ako počiatočnú pre analýzu (v zobrazení skladieb).
 • F10: Analyzuje skladby (zo zobrazenia skladieb).
 • F12: Prepína medzi konfiguračnými profilmi.
 • F1: Oznámi funkcie a klávesové skratky.

príkazy na ovládanie SPL

je to množina príkazov, pomocou ktorej môžete SPL ovládať aj ak nemáte zamerané okno SPL Studio. NVDA Povie "ovládanie". NVDA počká na ďalší príkaz, ktorým môžete sledovať stav mikrofónu, alebo prehrávanie nasledujúcej skladby.

Important: SPL Controller layer commands are disabled if NVDA is running in secure mode.

Dostupné sú tieto príkazy:

 • P: Play the next selected track.
 • U: Pause or unpause playback.
 • S: Stop the track with fade out.
 • T: Instant stop.
 • M: Turn on microphone.
 • Shift+M: Turn off microphone.
 • A: Turn on automation.
 • Shift+A: Turn off automation.
 • L: Turn on line-in input.
 • Shift+L: Turn off line-in input.
 • R: Remaining time for the currently playing track.
 • Shift+R: Library scan progress.
 • C: Title and duration of the currently playing track.
 • Shift+C: Title and duration of the upcoming track if any.
 • E: Encoder connection status.
 • I: Listener count.
 • Q: Studio status information such as whether a track is playing, microphone is on and others.
 • Cart keys (F1, Control+1, for example): Play assigned carts from anywhere.
 • H: Layer help.

Upozornenia na zapnutý mikrofón, intro a koniec skladby

Predvolene NVDA zapípa 5 sekúnd pred koncom skladby alebo pred koncom intra skladby a tiež upozorňuje, keď je zapnutý mikrofón. Toto nastavenie je možné zapnúť, vypnúť a upraviť hodnoty po stlačení alt+nvda+1. Je možné nastaviť upozornenie pípaním, rečou alebo oboje.

Vyhľadávač skladieb

Ak chcete rýchlo nájsť skladbu podľa názvu interpreta alebo názvu skladby, stlačte ctrl+nvda+f. Zadajte názov skladby alebo interpreta. NVDA vás presunie na skladbu, ak sa našla, alebo zobrazí chybu, ak sa skladbu nepodarilo nájsť. Ak chcete zopakovať to isté hľadanie smerom dopredu, stlačte nvda+F3. Vyhľadávanie opačným smerom spustíte skratkou nvda+shift+F3.

Pozor: Hľadanie rozlišuje veľké a malé písmená.

Prehliadač jinglov

Studio umožňuje uložiť a zaradiť až 96 jinglov, v závislosti od edície, ktorú používate. Pomocou NVDA môžete zistiť pozície jinglov v prehliadači.

Aby ste zistili pozíciu jingla, v okne studio stlačte alt+NVDA+3. Ak príkaz stlačíte raz, dozviete sa, ktorý efekt je priradený konkrétnej skratke. Po dvojitom stlačení sa zvuk prehrá. Prehliadač opustíte opäť skratkou alt+nvda+3. Podrobnosti nájdete v návode k tomuto doplnku.

Analyzovanie času

Ak chcete analyzovať čas vybratých skladieb, postupujte nasledovne: Nájdite požadovanú počiatočnú skladbu. Potom stlačte skratku na spl zložený príkaz nasledovanú klávesom F9. Potom nájdite koncovú skladbu, opätovne stlačte skratku na spl zložený príkaz nasledovaný klávesom F10.

Prehliadač metadát

Skratkami Ctrl+NVDA+1 až 0, môžete čítať metadáta k skladbe. Predvolene je to v okne studio: interpret, názov, dĺžka, intro, outro, kategória, rok, album, žáner a nálada. V editoroch playlistu Creator a Remote VT závisí poradie podľa toho, ako je nastavené usporiadanie na obrazovke. Zobrazené metadáta sa dajú nastavovať v prehliadači metadát v nastaveniach doplnku. Tieto nastavenia sa zohľadňujú len pre Studio a Tracktool.

Track column announcement

You can ask NVDA to announce track columns found in Studio's playlist viewer in the order it appears on screen or using a custom order and/or exclude certain columns. Press NVDA+V to toggle this behavior while focused on a track in Studio's playlist viewer. To customize column inclusion and order, from column announcement settings panel in add-on settings, uncheck "Announce columns in the order shown on screen" and then customize included columns and/or column order.

Štatistika playlistu

Zloženým príkazom SPL F8 si môžete z okna studio zo zoznamu skladieb zobraziť štatistiku playlistu. Tu zistíte počet skladieb, najdlhšiu skladbu, najhranejšieho interpreta a podobne. Ak si priradíte k tejto funkcii vlastnú skratku, môžete po jej dvojitom stlačení zobraziť informáciu v režime prehliadania. Okno so štatistikou zatvoríte klávesom ESC.

Prepisy playlistu

Zložený príkaz SPL shift+F8 umožní uložiť playlist ako prepis v čistom texte alebo ako tabuľku HTML.

Nastavenia doplnku

From studio window, you can press Alt+NVDA+0 to open the add-on configuration dialog. Alternatively, go to NVDA's preferences menu and select SPL Studio Settings item. Not all settings are available if NVDA is running in secure mode.

Profily

Pre rôzne relácie si môžete vytvoriť rôzne profily. Nastavenia vyvoláte skratkou alt+nvda+p.

Dotykový režim

If you are using Studio on a touchscreen computer with NVDA installed, you can perform some Studio commands from the touchscreen. First use three finger tap to switch to SPL mode, then use the touch commands listed above to perform commands.

Version 23.05

 • To reflect the maintainer change, the manifest has been updated to indicate as such.

Version 23.02

 • NVDA 2022.4 or later is required.
 • Windows 10 21H2 (November 2021 Update/build 19044) or later is required.
 • In Studio's playlist viewer, NVDA will not announce column headers such as artist and title if table headers setting is set to either "rows and columns" or "columns" in NVDA's document formatting settings panel.

Staršie verzie

Please see the changelog for release notes for old add-on releases.