StationPlaylist

Gói add-on này cung cấp sự cải thiện cho việc sử dụng StationPlaylist Studio và các ứng dụng StationPlaylist khác, cũng như cung cấp các tiện ích để điều khiển Studio ở bất cứ đâu. Các ứng dụng được hỗ trợ bao gồm Studio, Creator, Track Tool, VT Recorder và Streamer, cả các bộ mã hóa SAM, SPL và AltaCast.

For more information about the add-on, read the add-on guide. For developers seeking to know how to build the add-on, see buildInstructions.txt located at the root of the add-on source code repository.

CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG:

 • Add-on này yêu cầu bộ StationPlaylist 5.20 trở lên.
 • Nếu dùng Windows 8 trở lên, hãy tắt chế độ giảm âm thanh để có trải nghiệm tốt nhất.
 • Starting from 2018, changelogs for old add-on releases will be found on GitHub. This add-on readme will list changes from version 17.08 (2017 onwards).
 • Vài tính năng nhất định của add-on sẽ không hoạt động trong vài điều kiện, bao gồm chạy NVDA trong chế độ bảo vệ.
 • Vì những giới hạn kĩ thuật, bạn không thể cài hay dùng add-on này với phiên bản NVDA từ Windows Store.
 • Các tính năng được đánh dấu "thử nghiệm" là để kiểm tra vài thứ trước khi phát hành rộng rãi, vậy nên chúng sẽ không được bật trong các bản phát hành chính thức.

Các phím tắt

Hầu hết chúng chỉ hoạt động trong Studio cho đến khi thực hiện một số thiết lập khác.

 • Alt+Shift+T từ cửa sổ Studio: thông báo thời gian đã trôi qua của track đang phát.
 • Control+Alt+T (vuốt xuống bằng hai ngón trong chế độ cảm ứng SPL) từ cửa sổ Studio: thông báo thời gian còn lại của track đang phát.
 • NVDA+Shift+F12 (vuốt lên hai ngón trong chế độ chạm của SPL) từ cửa sổ Studio: thông báo thời gian phát thanh như là 5 phút đến đầu giờ. Bấm hai lần sẽ thông báo số phút và giây đến đầu giờ.
 • Alt+NVDA+1 (vuốt hai ngón tay qua phải trong chế độ SPL) từ cửa sổ Studio: mở hộp thoại cài đặt kết thúc track.
 • Alt+NVDA+1 từ cửa sổ Creator's Playlist Editor: thông báo thời gian đã lên lịch cho danh sách phát đã tải.
 • Alt+NVDA+2 (vuốt hai ngón qua trái trong chế độ SPL ) từ cửa sổ Studio: mở hộp thoại cài đặt báo nhạc hiệu.
 • Alt+NVDA+2 từ cửa sổ Playlist Editor của Creator: thông báo tổng thời gian của danh sách phát.
 • Alt+NVDA+3 từ cửa sổ Studio: bật tắt cart explorer để tìm hiểu cách gán cart.
 • Alt+NVDA+3 từ cửa sổ Playlist Editor của Creator: thông báo khi các track được chọn đã lên lịch phát.
 • Alt+NVDA+4 từ cửa sổ Studio: mở hộp thoại báo hiệu microphone.
 • Alt+NVDA+4 từ cửa sổ Playlist Editor của Creator: thông báo vòng xoay và phân loại đã kết hợp với danh sách phát đã tải.
 • Control+NVDA+f từ cửa sổ Studio: mở hộp thoại để tìm một track theo tên ca sĩ hay bài hát. Bấm NvDA+F3 để tìm tiếp hoặc NVDA+Shift+F3 để tìm lùi.
 • Alt+NVDA+R từ cửa sổ Studio: chuyển đến các cài đặt thông báo quét thư viện.
 • Control+Shift+X từ cửa sổ Studio: đi qua các cài đặt hẹn giờ chữ nổi.
 • Control+Alt+mũi tên trái phải (khi đứng ở một track trong Studio, Creator, và Track Tool): thông báo các cột trước / sau của track.
 • Control+Alt+Home/End (khi đứng tại một track trong Studio, Creator và Track Tool): thông báo cột đầu / cuối của track.
 • Control+Alt+mũi tên lên / xuống (chỉ khi đứng ở tại một track trong Studio): chuyển đến track trước hoặc kế và thông báo các cột cụ thể.
 • Control+NVDA+1 through 0 (while focused on a track in Studio, Creator (including Playlist Editor), and Track Tool): Announce column content for a specified column (first ten columns by default). Pressing this command twice will display column information on a browse mode window.
 • Control+NVDA+- (trừ trong Studio, Creator và Track Tool): hiển thị dữ liệu của tất cả các cột trong một track trên một cửa sổ ở chế độ duyệt.
 • Alt+NVDA+C khi đứng tại một track (chỉ trong Studio): thông báo chú thích track nếu có.
 • Alt+NVDA+0 từ cửa sổ Studio: mở hộp thoại cấu hình add-on của Studio.
 • Alt+NVDA+- (trừ) từ cửa sổ Studio: gửi phản hồi cho nhóm phát triển add-on bằng trình gửi thư điện tử mặc định.
 • Alt+NVDA+F1: mở hộp thoại chào mừng.

Các lệnh chưa được gán thao tác

Các lệnh sau mặc định không được gán thao tác; nếu muốn gán cho chúng, hãy dùng hộp thoại quản lý thao tác để thêm các lệnh tùy biến. Để làm điều này, từ cửa sổ Studio, mở trình đơn NVDA, tùy chỉnh, Quản lý thao tác. mở phân loại StationPlaylist, tìm đến các lệnh chưa gán thao tác từ danh sách bên dưới rồi chọn "Thêm", và nhập vào thao tác bạn muốn sử dụng.

 • Chuyển từ một chương trình bất kì đến cửa sổ SPL Studio .
 • Lệnh cho bộ điều khiển SPL.
 • Thông báo trạng thái Studio như track đang phát từ một chương trình bất kì.
 • Thông báo trạng thái kết nối mã hóa từ bất kì chương trình nào.
 • SPL Assistant layer từ SPL Studio.
 • Thông báo giờ bao gồm giây từ SPL Studio.
 • Thông báo nhiệt độ.
 • Thông báo tên track kế nếu được lên lịch.
 • Thông báo tựa đề của track đang phát.
 • Đánh dấu track hiện tại làm track bắt đầu phân tích track theo thời gian.
 • Thực hiện phân tích thời gian track.
 • Chụp ảnh danh sách phát.
 • Tìm kiếm văn bản trong các cột cụ thể.
 • Tìm track với thời lượng trong khoảng thời gian cho trước thông qua tìm kiếm theo khoảng thời gian.
 • Nhanh chóng bật hay tắt truyền siêu dữ liệu.

Những lệnh cho thêm khi dùng các bộ mã hóa

Các phím lệnh sau đây hoạt động khi sử dụng các bộ mã hóa:

 • F9: kết nối tới một máy chủ đang phát.
 • F10 (chỉ khi dùng SAM encoder): ngắt kết nối khỏi một máy chủ đang phát.
 • Control+F9/Control+F10 (chỉ khi dùng SAM encoder): kết nối hay ngắt kết nối tất cả các bộ mã hóa.
 • F11: bật tắt chế độ để NVDA chuyển đến cửa sổ Studio cho bộ mã hóa được chọn nếu đã kết nối.
 • Shift+F11: bật tắt chế độ để Studio sẽ phát track đầu tiên được chọn khi bộ mã hóa được kết nối đến một máy chủ đang phát.
 • Control+F11: bật tắt chế độ theo dõi ngầm của bộ mã hóa được chọn.
 • F12: mở một hộp thoại để nhập nhãn tùy chỉnh cho bộ mã hóa hay chương trình phát được chọn.
 • Control+F12: mở hộp thoại chọn bộ mã hóa đã xóa (sắp xếp lại các cài đặt của nhãn phát và các bộ mã hóa).
 • Alt+NVDA+0: mở hộp thoại cài đặt mã hóa để cấu hình các tùy chọn như nhãn phát.

Ngoài ra, có các lệnh để xem lại cột bao gồm:

 • Control+NVDA+1: vị trí mã hóa.
 • Control+NVDA+2: nhãn phát thanh.
 • Control+NVDA+3 từ SAM Encoder: định dạng mã hóa.
 • Control+NVDA+3 từ SPL và AltaCast Encoder: cài đặt mã hóa.
 • Control+NvDA+4 từ SAM Encoder: trạng thái kết nối bộ mã hóa.
 • Control+NVDA+4 từ SPL và AltaCast Encoder: tốc độ đường truyền hay trạng thái kết nối.
 • Control+NVDA+5 từ SAM Encoder: mô tả trạng thái kết nối.

SPL Assistant layer

Các lệnh này cho phép bạn thu thập nhiều trạng thái khác nhau trên SPL Studio, như là một track đang phát, thời lượng của tất cả track trong khung giờ và nhiều nữa. Từ bất cứ cửa sổ SPL Studio nào, bấm các lệnh SPL Assistant layer rồi bấm một trong các phím trong danh sách dưới đây (một hay nhiều lệnh chỉ dành riêng cho trình xem danh sách phát). Bạn cũng có thể cấu hình NvDA để mô phỏng lệnh theo kiểu của các trình đọc màn hình khác.

Các lệnh được hỗ trợ bao gồm:

 • A: tự động hóa.
 • C (Shift+C trong kiểu phím lệnh của JAWS và Window-Eyes): tên của track đang phát.
 • C (Kiểu phím lệnh JAWS và Window-Eyes): bật tắt cart explorer (chỉ trong trình xem danh sách phát).
 • D (R trong kiểu phím lệnh của JAWS): thời lượng còn lại của danh sách phát (nếu có thông báo lỗi, di chuyển đến trình xem danh sách phát và thực hiện lệnh này).
 • `E (G trong kiểu phím lệnh Window-Eyes): trạng thái truyền siêu dữ liệu.
 • Shift+1 đến Shift+4, Shift+0: trạng thái của URL truyền siêu dữ liệu cụ thể (0 cho DSP encoder).
 • E (kiểu phím lệnh của Window-Eyes): thời gian đã phát của track hiện tại.
 • F: tìm kiếm track (chỉ khi ở trong trình xem danh sách phát).
 • H: thời lượng phát nhạc của khung giờ hiện tại.
 • Shift+H: thời lượng còn lại cho track của khung giờ hiện tại.
 • I (L trong kiểu phím lệnh của JAWS hay Window-Eyes): lượt người nghe.
 • K: chuyển đến track đã đánh dấu (chỉ khi ở trong trình xem danh sách phát).
 • Control+K: chọn track hiện tại làm track đánh dấu (chỉ khi ở trong trình xem danh sách phát).
 • L (Shift+L trong kiểu phím lệnh của JAWS và Window-Eyes): Line in.
 • M: Microphone.
 • N: tên của track kế được lên lịch.
 • P: trạng thái phát nhạc (đang phát hay dừng).
 • Shift+P: độ cao của track hiện tại.
 • R (Shift+E trong kiểu phím lệnh của JAWS và Window-Eyes): bật / tắt thu ra tập tin.
 • Shift+R: theo dõi tiến trình quét thư viện.
 • S: Track bắt đầu (được lên lịch).
 • Shift+S: thời gian đến khi sẽ phát track được chọn (track bắt đầu).
 • T: bật / tắt chèn / chỉnh sửa Cart.
 • U: Studio tăng thời gian.
 • W: thời tiết và nhiệt độ nếu được cấu hình.
 • Y: trạng thái chỉnh sửa danh sách phát.
 • 1 đến 0: thông báo nội dung của một cột được chỉ định.
 • `F8: lấy ảnh chụp danh sách phát (số track, track dài nhất, v...v....).
 • Shift+F8: yêu cầu bảng điểm danh sách phát ở nhiều định dạng.
 • F9: đánh dấu track hiện tại là nơi bắt đầu phân tích danh sách phát (chỉ khi ở trong trình xem danh sách phát).
 • F10: thực hiện phân tích track theo thời gian (chỉ khi ở trong trình xem danh sách phát).
 • F12: chuyển đổi giữa hồ sơ hiện tại và hồ sơ được chỉ định trước.
 • F1: trợ giúp phím lệnh.
 • Shift+F1: mở tài liệu hướng dẫn trực tuyến.

Bộ điều khiển SPL

Bộ điều khiển SPL là tập hợp các lệnh bạn có thể dùng để điều khiển SPL Studio bất cứ đâu. Bấm các lệnh của bộ điều khiển SPL, và NVDA sẽ đọc, "bộ điều khiển SPL." Bấm các phím lệnh khác để thực hiện nhiều cài đặt của Studio như bật / tắt microphone hoặc phát track kế.

Các lệnh của bộ điều khiển SPL bao gồm:

 • Bấm P để phát track kế được chọn.
 • Bấm U để tạm dừng và tiếp tục phát.
 • Bấm S để dừng một track nhỏ dần, hoặc dừng nhanh một track, bấm T.
 • Bấm M hay Shift+M để bật / tắt microphone, hoặc bấm N để bật microphone mà không có hiệu ứng fade.
 • Bấm A để bật tự động hóa hoặc Shift+A để tắt.
 • Bấm L để bật đầu vào line-in hoặc Shift+L để tắt.
 • Bấm R để biết thời gian còn lại của track đang phát.
 • Bấm Shift+R để xem báo cáo về tiến trình quét thư viện.
 • Bấm C để NVDA thông báo tên và thời lượng của track đang phát.
 • Bấm Shift+C để NVDA thông báo tên và thời lượng của track sắp tới nếu có.
 • Bấm E để biết bộ mã hóa nào đã kết nối.
 • Bấm I để thu thập số lượng người nghe.
 • Bấm Q để thu thập nhiều thông tin trạng thái về Studio bao gồm việc có một track đang phát, microphone đang bật và các thông tin khác.
 • Bấm các phím cart (ví dụ F1, Control+1) để phát cart được gán từ bất cứ đâu.
 • Bấm H để hiện hộp thoại trợ giúp với toàn bộ các lệnh được liệt kê.

Các báo hiệu cho track

Mặc định, NvDA sẽ phát tiếng beep nếu track còn 5 giây (ở cuối track) hoặc đầu track. Để thiết lập giá trị này hoặc bật / tắt chúng, bấm Alt+NVDA+1 hoặc Alt+NVDA+2 mở hộp thoại end of track và song ramp. Ngoài ra, dùng hộp thoại cài đặt add-on của Studio để thiết lập để nghe tiếng beep, một thông điệp hoặc chuông báo.

Báo hiệu microphone

Bạn có thể yêu cầu NVDA phát âm thanh khi microphone đã hoạt động được một thời gian ngắn. Bấm Alt+NVDA+4 để cấu hình thời gian báo hiệu bằng giây (0 để tắt).

Tìm kiếm track

Nếu muốn nhanh chóng tìm kiếm một bài hát theo tên hay theo ca sĩ, từ danh sách track, bấm Control+NVDA+F. Nhập hoặc chọn tên ca sỉ hay tên bài hát. NVDA sẽ đưa bạn đến bài hát nếu tìm thấy hoặc hiển thị thông báo lỗi nếu không tìm thấy bài hát đó. Để tìm lại bài hát hay ca sĩ đã tìm trước đó, bấm NVDA+F3 hoặc NVDA+Shift+F3 để tìm tiếp hay tìm lùi.

Lưu ý: tìm kiếm track có phân biệt chữ hoa / thường.

Khám phá cart

Tùy vào phiên bản, SPL Studio cho phép gán đến 96 cart cho việc phát thanh. NVDA cho phép bạn nghe để biết cart, hay tiếng chuông nào được gán cho các lệnh này.

Để xem các cart được gán, từ SPL Studio, bấm Alt+NVDA+3. Bấm lệnh của cart một lần sẽ cho biết tiếng chuông nào được gán cho lệnh đó. Bấm hai lần sẽ phát tiếng chuông. Bấm Alt+NvDA+3 để thoát cart explorer. Xem hướng dẫn sử dụng add-on để biết thêm thông tin về cart explorer.

Phân tích thời gian track

Để biết tổng thời lượng phát các track được chọn, đánh dấu track hiện tại làm điểm bắt đầu phân tích thời gian track (SPL Assistant, F9), rồi bấm SPL Assistant, F10 khi kết thúc vùng chọn.

Khám phá các cột

By pressing Control+NVDA+1 through 0 or SPL Assistant, 1 through 0, you can obtain contents of specific columns. By default, these are artist, title, duration, intro, outro, category, year, album, genre and mood. You can configure which columns will be explored via columns explorer dialog found in add-on settings dialog.

Ảnh chụp danh sách phát

Bạn có thể bấm SPL Assistant, F8 khi đứng ở tại một danh sách phát trong Studio để thu thập nhiều thông tin thống kê về danh sách phát đó, bao gồm số track trong danh sách phát, track dài nhất, ca sĩ tiêu biểu và nhiều nữa. Sau khi gán một lệnh tùy chỉnh cho tính năng này, bấm phím lệnh đó hai lần để NVDA trình bày thông tin ảnh chụp của danh sách phát như một trang web và bạn có thể dùng chế độ duyệt để di chuyển (bấm escape để đóng).

Bảng điểm của danh sách phát

Bấm SPL Assistant, Shift+F8 sẽ mở một hộp thoại cho phép bạn yêu cầu bảng điểm của danh sách phát ở nhiều định dạng, bao gồm văn bản thô, bảng HTML hoặc một danh sách.

Hộp thoại cấu hình

Từ cửa sổ studio, bạn có thể bấm Alt+NVDA+0 để mở hộp thoại cấu hình add-on. Cách khác, vào trình đơn tùy chỉnh của NVDA và chọn mục Cài đặt SPL Studio. Hộp thoại này cũng dùng để quản lý các hồ sơ phát thanh.

Chế độ chạm của SPL

Nếu dùng Studio trên một máy tính cảm ứng chạy Windows 8 trở lên và cài đặt NVDA 2012.3 trở lên, bạn có thể thực hiện vài lệnh của Studio từ mành hình cảm ứng. Trước tiên, dùng thao tác chạm ba ngón để chuyển sang chế độ SPL, và sử dụng các thao tác cảm ứng đã liệt kê ở trên để thực hiện các lệnh.

Version 20.03

 • Columns Explorer will now announce first ten columns by default (existing installations will continue to use old column slots).
 • The ability to announce name of the playing track automatically from places other than Studio has been removed. This feature, introduced in add-on 5.6 as a workaround for Studio 5.1x, is no longer functional. Users must now use SPL Controller and/or Assistant layer command to hear title of the currently playing track from everywhere (C).
 • Due to removal of automatic announcement of playing track title, the setting to configure this feature has been removed from add-on settings/status announcement category.
 • In encoders, NVDA will play connection tone every half a second while an encoder is connecting.
 • In encoders, NVDA will now announce connection attempt messages until an encoder is actually connected. Previously NVDA stopped when an error was encountered.
 • A new setting has been added to encoder settings to let NVDA announce connection messages until the selected encoder is connected. This setting is enabled by default.

Phiên bản 20.02

 • Bắt đầu hỗ trợ cho StationPlaylist Creator's Playlist Editor.
 • Đã thêm các lệnh Alt+NVDA+phím số để thông báo nhiều thông tin trạng thái trong Playlist Editor. Chúng bao gồm ngày và giờ cho danh sách phát (1), tổng thời gian danh sách phát (2), khi track được chọn đã lên lịch phát (3), vòng xoay và phân loại (4).
 • Khi đứng ở một track trong Creator và Track Tool (ngoại trừ trong Creator's Playlist Editor), bấm Control+NVDA+trừ sẽ hiển thị dữ liệu của tất cả các cột trên một cửa sổ chế độ duyệt.
 • Nếu NVDA nhận ra một thành phần trong danh sách track có ít hơn 10 cột, NVDA sẽ không thông báo tiêu đề các cột không tồn tại khi bấm Control+NVDA+các số ngoài vùng có tiêu đề cột.
 • Trong creator, NVDA sẽ không còn thông báo thông tin cột nếu bấm Control+NVDA+các phím số khi không đứng tại danh sách track.
 • Khi một track đang phát, NVDA sẽ không còn thông báo "không có track nào đang phát" nếu lấy thông tin về track hiện tại và kế tiếp thông qua SPL Assistant hay SPL Controller.
 • Nếu một hộp thoại tùy chỉnh báo hiệu (nhạc hiệu, nhạc kết thúc, microphone) được mở, NVDA sẽ không còn phát âm thanh báo lỗi hoặc không làm gì nếu dự định mở một hộp thoại báo hiệu thứ hai.
 • Khi nỗ lực chuyển giữa hồ sơ đang hoạt động và một hồ sơ chuyển nhanh thông qua SPL Assistant (F12), NVDA sẽ hiện một thông điệp nếu làm vậy khi đang mở màn hình cài đặt add-on.
 • Trong các bộ mã hóa, NVDA sẽ không còn quên áp dụng âm báo không có kết nối cho các bộ mã hóa khi NVDA bị khởi động lại.

Phiên bản 20.01

 • Yêu cầu NVDA 2019.3 trở lên vì sử dụng Python 3.

Phiên bản 19.11.1/18.09.13-LTS

 • Bắt đầu hỗ trợ cho StationPlaylist suite 5.40.
 • Trong Studio, ảnh chụp danh sách phát (SPL Assistant, F8) và nhiều lệnh báo thời gian như thời gian còn lại (Control+Alt+T) sẽ không còn làm NVDA phát các âm thanh báo lỗi hoặc không làm gì nếu dùng NVDA 2019.3 hay cao hơn.
 • Trong các thành phần danh sách track của Creator, cột "ngôn ngữ" được thêm trong Creator 5.31 và cao hơn nhận dạng đúng.
 • Nhiều danh sách trong Creator ngoài danh sách track, NVDA sẽ không còn đọc các thông tin cột lẻ nếu bấm các lệnh có Control+NVDA+các phím số.

Phiên bản 19.11

 • Lệnh trạng thái mã hóa từ bộ điều khiển SPL (E ) sẽ thông báo trạng thái kết nối cho các bộ mã hóa đang hoạt động thay vì một bộ mã hóa đang được theo dõi ngầm.
 • NVDA sẽ không còn tình trạng không làm gì hoặc phát âm thanh báo lỗi khi khởi động trong lúc một cửa sổ mã hóa đang có focus.

Phiên bản 19.10/18.09.12-LTS

 • Rút gọn thông điệp thông báo phiên bản cho Studio khi nó khởi động.
 • Thông tin phiên bản cho Creator sẽ được thông báo khi nó khởi động.
 • 19.10: lệnh tùy chỉnh có thể gán được cho lệnh trạng thái mã hóa từ SPL Controller (E) nên có thể dùng ở mọi nơi.
 • Bước đầu hỗ trợ cho bộ mã hóa AltaCast (Winamp plugin và phải được Studio nhận dạng). Các lệnh giống với bộ mã hóa SPL.

Phiên bản 19.08.1

 • Trong các bộ mã hóa SAM, NVDA sẽ không còn tình trạng không làm gì hoặc phát âm thanh báo lỗi nếu một bộ mã hóa bị xóa khi đang được theo dõi ngầm.

Phiên bản 19.08/18.09.11-LTS

 • 19.08: yêu cầu NVDA 2019.1 trở lên.
 • 19.08: NVDA sẽ không còn tình trạng không làm gì hoặc phát âm thanh báo lỗi khi khởi động lại mà hộp thoại cài đặt Studio add-on còn mở.
 • NVDA sẽ nhớ các thiết lập riêng biệt cho hồ sơ khi chuyển giữa các bản cài đặt, thậm chí là sau khi đổi tên hồ sơ được chọn hiện tại từ cài đặt add-on.
 • NVDA sẽ không còn quên các thay đổi của các hồ sơ theo thời gian khi bấm nút Đồng ý để đóng cài đặt add-on. Lỗi này đã xuất hiện từ khi chuyển vào cài đặt nhiều trang trong nằm 2018.

Phiên bản 19.07/18.09.10-LTS

 • Đổi tên add-on từ "StationPlaylist Studio" thành "StationPlaylist" để mô tả tốt hơn các ứng dụng và tính năng được hỗ trợ bởi add-on này.
 • Các cải tiến bảo mật bên trong.
 • Nếu báo hiệu microphone hoặc các thiết lập truyền siêu dữ liệu bị thay đổi từ cài đặt add-on, NVDA sẽ không còn bị lỗi áp dụng các thiết lập đã thay đổi. Điều này khắc phục lỗi khi báo hiệu microphone không khởi động hoặc bị dừng ngay sau khi thay đổi các thiết lập thông qua cài đặt add-on.

Phiên bản 19.03/18.09.7-LTS

Phiên bản 19.06 hỗ trợ SPL Studio 5.20 trở lên.

 • Bắt đầu hỗ trợ cho StationPlaylist Streamer.
 • Khi đang chạy các ứng dụng Studio như Track Tool và Studio, nếu có một ứng dụng nhanh thứ hai được gọi chạy rồi tắt, NVDA sẽ không còn làm cho cấu hình Studio add-on thông báo lỗi và dừng hoạt động.
 • Thêm nhãn cho nhiều tùy chọn trong hộp thoại SPL Encoder configuration.

Phiên bản 19.04.1

 • Khắc phục vài lỗi với việc thiết kế lại thông báo cột và bảng điểm danh sách phát trong cài đặt add-on, bao gồm các thay đổi để tùy chỉnh sắp xếp cột và bao gồm cả việc không có phản hồi khi lưu hay chuyển giữa các bản.

Phiên bản 19.04/18.09.8-LTS

 • Nhiều lệnh toàn cục như vào bảng điều khiển SPL và chuyển đến cửa sổ Studio sẽ bị tắt nếu chạy NVDA trong chế độ bảo vệ hay một ứng dụng từ Windows Store.
 • 19.04: trong thông báo cột và bảng điểm danh sách phát (cài đặt add-on), các điều khiển bao gồm tùy chỉnh/sắp xếp cột sẽ hiện ra luôn thay vì phải bấm nút mở một hộp thoại để cấu hình các cài đặt này.
 • Trong Creator, NVDA sẽ không còn phát âm thanh báo lỗi hoặc không làm gì khi focus ở một số danh sách nhất định.

Phiên bản 19.03/18.09.7-LTS

 • Bấm Control+NVDA+R để gọi lại các thiết lập đã lưu giờ đây cũng sẽ gọi lại các thiết lập của Studio add-on, và bấm lệnh này ba lần cũng sẽ khôi phục các cài đặt của Studio add-on về mặc định cùng với thiết lập của NVDA.
 • Đổi tên hộp thoại cài đặt Studio add-on "Tùy chọn nâng cao" thành "Nâng cao".
 • 19.03 thử nghiệm: trong thông báo cột và bảng điểm danh sách phát (cài đặt add-on), các điều khiển bao gồm tùy chỉnh/sắp xếp cột sẽ hiện ra luôn thay vì phải bấm nút mở một hộp thoại để cấu hình các cài đặt nảy.

Phiên bản 19.02

 • Gỡ bỏ tính năng độc lập kiểm tra cập nhật add-on, bao gồm lệnh kiểm tra cập nhật từ SPL Assistant (Control+Shift+U) và tùy chọn kiểm tra cập nhật add-on từ cài đặt add-on. Giờ đây, tính năng này sẽ được thực hiện bởi Add-on Updater (Cập nhật add-on).
 • NVDA sẽ không còn tình trạng không làm gì hoặc phát âm thanh báo lỗi khi khoảng thời gian hoạt động của microphone được thiết lập, dùng để nhắc nhớ các phát thanh viên rằng microphone đang hoạt động bằng một tiếng beep ngắn.
 • Khi khôi phục các cài đặt add-on từ hộp thoại cài đặt add-on / bảng khôi phục cài đặt, NVDA sẽ hỏi thêm một lần nữa nếu có một hồ sơ chuyển nhanh hay hồ sơ theo thời gian đang được kích hoạt.
 • Sau khi khôi phục các cài đặt của Studio add-on, NvDA sẽ tắt hẹn giờ chuông báo microphone và thông báo trạng thái truyền siêu dữ liệu, tương tự như sau khi chuyển giữa các hồ sơ phát thanh.

Phiên bản 19.01.1

 • NVDA sẽ không còn thông báo "Đang theo dõi việcquét thư viện" sau khi đóng Studio trong vài trường hợp.

Phiên bản 19.01/18.09.6-LTS

 • Yêu cầu NVDA 2018.4 trở lên.
 • Nhiều thay đổi mã nguồn để add-on tương thích hơn với Python 3.
 • 19.01: vài thông điệp cho phiên dịch từ add-on này sẽ giống với thông điệp của NVDA.
 • 19.01: tính năng kiểm tra cập nhật add-on không còn nữa. Thông điệp báo lỗi sẽ hiển thị khi dùng SPL Assistant, Control+Shift+U để kiểm tra cập nhật. Với các bản cập nhật trong tương lai, vui lòng dùng Add-on Updater.
 • Cải thiện nhẹ hiệu suất vận hành khi dùng NVDA với các ứng dụng khác trong khi đã kích hoạt Voice Track Recorder. NVDA sẽ vẫn thể hiện các vấn đề hiệu suất khi dùng Studio và Voice Track Recorder được kích hoạt.
 • Trong các bộ mã hóa, nếu một hộp thoại cài đặt mã hóa được mở (Alt+NVDA+0), NVDA sẽ hiện thông điệp báo lỗi nếu mở thêm hộp thoại cài đặt mã hóa khác.

Phiên bản 18.12

 • Những thay đổi bên trong để add-on tương thích hơn với các bản phát hành trong tương lai của NVDA.
 • Sửa nhiều lỗi thông điệp nhanh của add-on trong tiếng Anh dù đã được dịch sang các ngôn ngữ khác.
 • If using SPL Assistant to check for add-on updates (SPL Assistant, Control+Shift+U), NVDA will not install new add-on releases if they require a newer version of NVDA.
 • Vài lệnh SPL Assistant giờ đây yêu cầu trình xem danh sách phát phải hiển thị, có một danh sách phát và trong vài trường hợp, phải đứng tại một track. Các lệnh chịu ảnh hưởng bao gồm thời gian còn lại (D), ảnh chụp danh sách phát (F8) và bảng điểm danh sách phát (Shift+F8).
 • Lệnh xem thời gian còn lại của danh sách phát (SPL Assistant, D) giờ đây yêu cầu phải đứng tại một track trong trình xem danh sách phát.
 • Trong SAM Encoders, giờ bạn có thể dùng các lệnh điều hướng trong bảng (Control+Alt+các phím mũi tên) để xem lại nhiều thông tin trạng thái mã hóa.

Phiên bản 18.11/18.09.5-LTS

Lưu ý: 18.11.1 thay thế 18.11 nhằm cung cấp những hỗ trợ đắc lực hơn cho Studio 5.31.

 • Bắt đầu hỗ trợ cho StationPlaylist Studio 5.31.
 • Giờ bạn có thể thu thập các ảnh chụp (SPL Assistant, F8) và bảng điểm danh sách phát (SPL Assistant, Shift+F8) khi một danh sách phát được mở nhưng con trỏ không đứng ở tack đầu tiên.
 • NVDA sẽ không còn tình trạng không làm gì hoặc phát âm thanh báo lỗi khi cố gắng thông báo trạng thái truyền siêu dữ liệu khi khởi độn Studio nếu đã được cấu hình như vậy.
 • Nếu được cấu hình để thông báo trạng thái truyền siêu dữ liệu khi khởi động Studio, việc thông báo trạng thái metadata streaming sẽ không còn bỏ đi các thông báo thay đổi thanh trạng thái và ngược lại.

Phiên bản 18.10.2/18.09.4-LTS

 • Sửa lỗi không đóng được màn hình cài đặt add-on nếu đã bấm nút Áp dụng và và sau đó lại bấm nút Đồng ý hay Hủy.

Phiên bản 18.10.1/18.09.3-LTS

 • Giải quyết vài trục trặc liên quan đến tính năng thông báo kết nối bộ mã hóa, bao gồm việc không thông báo thông điệp trạng thái, không phát track đầu tiên được chọn hoặc không chuyển đến cửa sổ Studio khi đã kết nối. Những lỗi này gây ra bởi wxPython 4 (NVDA 2018.3 trở lên).

Phiên bản 18.10

 • Yêu cầu NVDA 2018.3 trở lên.
 • Những thay đổi bên trong để add-on tương thích hơn với Python 3.

Phiên bản 18.09.1-LTS

 • Khi lấy thông tin bảng điểm danh sách phát ở định dạng bảng HTML, Các tiêu đề cột không còn bị chuyển thành dạng giống danh sách chuỗi của Python.

Phiên bản 18.09-LTS

Phiên bản 18.09.x là loạt phát hành cuối cùng hỗ trợ Studio 5.10 và dựa trên các công nghệ cũ, với 18.10 trở lên hỗ trợ Studio 5.11/5.20 và các tính năng mới. Vài tính năng mới sẽ hỗ trợ ngược trở lại 18.09.x nếu cần.

 • Khuyến khích dùng NVDA 2018.3 trở lên vì sử dụng wxPython 4.
 • Màn hình cài đặt Add-on giờ đây đã hiển thị trên giao diện nhiều trang bắt nguồn từ NVDA 2018.2 trở lên.
 • Test Drive Fast và Slow rings đã được gom lại thành kênh "development" (thử nghiệm), với tùy chọn cho người dùng các bản đang phát triển kiểm tra các tính năng thử nghiệm bằng cách chọn vào hộp kiểm các tính năng thử nghiệm trong cài đặt nâng cao của add-on. Người dùng ở kênh Test Drive Fast ring sẽ tiếp tục kiểm tra các tính năng thử nghiệm.
 • Đã gỡ bỏ tính năng chọn các kênh cập nhật add-on khác nhau từ cài đặt add-on. Người dùng muốn chuyển sang kênh phát hành khác phải vào trang cộng đồng NVDA add-on (addons.nvda-project.org), chọn StationPlaylist Studio rồi tải bản phát hành mong muốn.
 • Các dấu kiểm để bao gồm cột cho việc thông báo cột và bảng điểm danh sách phát, kể cả các hộp kiểm cho truyền siêu dữ liệu cũng đã được chuyển sang dạng checkable (tạm dịch: có thể chọn).
 • Khi chuyển qua lại giữa các bản cài đặt, NvDA sẽ nhớ các thiết lập hiện tại cho các cài đặt hồ sơ cụ thể (báo hiệu, thông báo cột, cài đặt cho truyền siêu dữ liệu).
 • Thêm định dạng CSV (dùng dấu phẩy ngăn cách các giá trị) như một định dạng cho bảng điểm của danh sách phát.
 • Bấm Control+NvDA+C để lưu thiết lập sẽ lưu luôn thiết lập của Studio add-on (yêu cầu NVDA 2018.3).

Phiên bản 18.08.2

 • NVDA sẽ không kiểm tra cập nhật Studio add-on nếu đã cài Add-on Updater. Hậu quả là cài đặt add-on sẽ không còn bao gồm các thiết lập liên quan đến cập nhật add-on trong trường hợp này. Nếu đang sử dụng Add-on Updater, bạn nên dùng tính năng của add-on này để kiểm tra cập nhật Studio add-on.

Phiên bản 18.08.1

 • Sửa lỗi khác của wxPython 4 liên quan đến tính tương thích xảy ra khi thoát Studio.
 • NVDA sẽ thông báo một thông điệp thích hợp khi không hiển thị được các văn bản chỉnh sửa của danh sách phát, thường thấy sau khi mở một danh sách phát chưa chỉnh sửa hoặc khi khởi động Studio.
 • NVDA sẽ không còn tình trạng không làm gì hoặc phát âm thanh báo lỗi khi cố gắng thu thập trạng thái truyền siêu dữ liệu thông qua SPL Assistant (E).

Phiên bản 18.08

 • Hộp thoại cài đặt Add-on giờ đây đã dùng giao diện cài đặt nhiều nhánh tìm thấy trong NVDA 2018.2. Vậy nên, bản phát hành này yêu cầu NVDA 2018.2 trở lên. Giao diện cài đặt cũ của add-on không còn được dùng nữa và sẽ bị gỡ bỏ trong năm 2018.
 • Đã thêm một phần mới (nút / bảng) trong cài đặt add-on để cấu hình các tùy chỉnh cho bảng điểm danh sách phát, được dùng để cấu hình việc bao gồm và sắp xếp các cột cho tính năng này cũng như các cài đặt khác.
 • Khi tạo một bảng theo điểm của danh sách phát và nếu có thực hiện tùy chỉnh sắp xếp hay xóa cột, NVDA sẽ dùng tùy chỉnh trình bày sắp xếp cột đã thiết lập từ cài đặt add-on hoặc không bao gồm thông tin từ các cột đã xóa.
 • Khi dùng các lệnh điều hướng cột trong các mục của track (Control+Alt+home/end/mũi tên trái/mũi tên phải) trong Studio, Creator và Track Tool, NVDA sẽ không còn tình trạng thông báo sai cột dữ liệu sau khi thay đổi vị trí cột trên màn hình bằng chuột.
 • Những cải thiện đáng kể đến các phản hồi của NVDA khi dùng các lệnh điều hướng cột trong Creator và Track Tool. Cụ thể, khi dùng Creator, NVDA sẽ phản hồi tốt hơn khi dùng các lệnh điều hướng cột.
 • NVDA sẽ không còn tịnh trạng phát âm thanh báo lỗi hoặc không làm gì khi nỗ lực thêm các chú thích vào track trong Studio hay khi thoát NVDA trong lúc đang sử dụng Studio, lỗi gây ra bởi vấn đề tương thích của wxPython 4.

Phiên bản 18.07

 • Thêm vào màn hình cài đặt add-on nhiều nhánh để thử nghiệm, tiếp cận bằng cách bật / tắt một thiết lập trong cài đặt add-on / hộp thoại nâng cao (cần phải khởi động lại NVDA sau khi cấu hình để hiện hộp thoại mới). Tính năng này dành cho nguiờ dùng NVDA 2018.2, và không phải tất cả các cài đặt của add-on đều có thể cấu hình ở đây.
 • NVDA sẽ không còn tình trạng phát âm thanh báo lỗi hoặc không làm gì khi nỗ lực đổi tên một hồ sơ phát thanh từ cài đặt add-on, lỗi gây ra bởi vấn đề tương thích của wxPython 4.
 • Việc khởi động lại NvDA hoặc Studio sau khi thực hiện các thay đổi trong cài đặt của một hồ sơ phát thanh không phải hồ sơ bình thường, NVDA sẽ không còn tình trạng trở về các cài đặt cũ.
 • Đã có thể thu thập bảng điểm của danh sách phát cho khung giờ hiện tại. Chọn "khung giờ hiện tại" trong các tùy chọn khoảng danh sách phát trong bảng điểm của danh sách phát (SPL Assistant, Shift+F8).
 • Thêm một tùy chọn trong hộp thoại bảng điểm của danh sách phát để lưu điểm thành một tập tin (tất cả định dạng) hoặc chép vào bộ nhớ tạm (chỉ văn bản thô và định dạng bảng Markdown) thêm nữa là hiện điểm ra màn hình. Khi lưu bảng điểm, chúng ở tại thư mục Documents của người dùng, trong thư mục "nvdasplPlaylistTranscripts".
 • Trạng thái cột không còn được bao gồm khi tạo bảng điểm của danh sách phát ở định dạng HTML và Markdown.
 • Khi đứng ở tại một track trong Creator và Track Tool, bấm Control+NVDA+các phím số hai lần sẽ trình bày các cột thông tin trên một cửa sổ ở chế độ duyệt.
 • Trong Creator và Track Tool, đã thêm các phím Control+Alt+Home/End để di chuyển đến cột đầu hay cuối cho track tại vị trí con trỏ.

Phiên bản 18.06.1

 • Sửa vài lỗi tương thích với wxPython 4, bao gồm lỗi mở các hộp thoại tìm kiếm track (Control+NVDA+F), tìm kiếm cột và tìm kiếm theo khoảng thời gian trong Studio và hộp thoại tạo nhãn phát thanh (F12) từ cửa sổ các bộ mã hóa.
 • Khi mở một hộp thoại tìm kiếm từ Studio và xảy ra lỗi không mong muốn, NVDA sẽ trình bày thêm các thông điệp hợp lý thay vì chỉ nói rằng một hộp thoại tìm kiếm khác đang mở.
 • Trong cửa sổ của các bộ mã hóa, NVDA sẽ không còn phát âm thanh báo lỗi hoặc không làm gì khi nỗ lực mở hộp thoại cài đặt mã hóa (Alt+NVDA+0).

Phiên bản 18.06

 • Trong hộp thoại cài đặt add-on, thêm nút "Áp dụng" để có thể áp dụng các thay đổi cho hồ sơ hiện tại mà không đóng hộp thoại. Tính năng này hoạt động với NVDA 2018.2.
 • Khắc phục lỗi NVDA áp dụng các thay đổi cho cài đặt khám phá cột mặc dù bấm nút hủy từ hộp thoại cài đặt add-on.
 • Trong Studio, bấm Control+NVDA+phím số hai lần khi đứng tại một track để hiển thị thông tin cho một cột cụ thể trên một cửa sổ chế độ duyệt.
 • Khi đứng ở một track trong Studio, bấm Control+NVDA+trừ sẽ hiển thị dữ liệu của tất cả các cột trên một cửa sổ chế độ duyệt.
 • Trong StationPlaylist Creator, khi đứng ở một track, bấm Control+NVDA+phím số sẽ thông báo dữ liệu cho một cột cụ thể.
 • Thêm một nút trong hộp thoại cài đặt Studio add-on để cấu hình khám phá các cột cho SPL Creator.
 • Thêm định dạng Markdown như một định dạng cho bảng điểm của danh sách phát.
 • Phím lệnh gửi thư điện tử cho nhóm phát triển đã được đổi từ Control+NVDA+trừ thành Alt+NVDA+trừ.

Phiên bản 18.05

 • Thêm khả năng chụp nhanh một phần ảnh của danh sách phát. Có thể làm điều này bằng cách chỉ định khoảng phân tích (SPL Assistant, F9 ở điểm bắt đầu của khoảng cần phân tích) và chuyển một mục khác rồi thực hiện lệnh chụp ảnh danh sách phát.
 • Thêm một lệnh mới trong SPL Assistant để yêu cầu bảng điểm của danh sách phát ở một số định dạng (Shift+F8). Chúng bao gồm văn bản thô, bảng HTML hay danh sách HTML.
 • Nhiều tính năng phân tích danh sách phát như phân tích track theo thời gian và ảnh chụp danh sách phát giờ đây được liệt kê trong giao diện của "Trình phân tích danh sách phát".

Phiên bản 18.04.1

 • NVDA sẽ không còn bị lỗi khi đếm ngược đến giờ hẹn cho một hồ sơ phát theo thời gian nếu NVDA được cài đặt và dùng với wxPython 4 toolkit.

Phiên bản 18.04

 • Đã thực hiện các thay đổi để tính năng kiểm tra cập nhật add-on trở nên đáng tin cậy hơn, cụ thể là khi bật tính năng tự kiểm tra cập nhật.
 • NVDA sẽ phát một âm thanh để biểu thị việc bắt đầu quét thư viện khi nó được cấu hình phát tiếng beep cho các thông báo khác nhau.
 • NVDA sẽ bắt đầu ngầm quét thư viện nếu nó được bắt đầu từ các hộp thoại tùy chọn của Studio hoặc bắt đầu khi khởi động.
 • Chạm hai lần vào track trên màn hình cảm ứng hoặc thực hiện các lệnh mặc định sẽ chọn track và chuyển con trỏ hệ thống đến nó.
 • Khi chụp ảnh của danh sách phát (SPL Assistant, F8), nếu một danh sách phát chỉ bao gồm các điểm đánh dấu theo giờ, sửa vài lỗi làm cho NVDA không thực hiện chụp ảnh.

Phiên bản 18.03/15.14-LTS

 • Nếu được cấu hình để thông báo trạng thái truyền siêu dữ liệu khi khởi động Studio, NVDA sẽ tôn trọng thiết lập này và không thông báo trạng thái phát khi chuyển đến và chuyển đi khỏi các hồ sơ chuyển nhánh.
 • Nếu chuyển đến hay chuyển đi khỏi một hồ sơ chuyển nhanh, và NVDA được cấu hình thông báo trạng thái truyền siêu dữ liệu khi nó xuất hiện, NVDA sẽ không còn đọc thông tin này nhiều lần khi chuyển nhanh đến các hồ sơ.
 • NVDA sẽ nhớ chuyển đến các hồ sơ theo thời gian thích hợp (nếu chỉ định cho một chương trình) sau khi khởi động lại NVDA nhiều lần trong chương trình phát thanh.
 • Nếu một hồ sơ theo thời gian có thời lượng hoạt động đang chạy và khi hộp thoại cài đặt add-on được mở hay đóng, NVDA vẫn sẽ chuyển trở về hồ sơ nguyên thủy khi kết thúc hồ sơ theo thời gian.
 • Nếu một hồ sơ theo thời gian được kích hoạt (cụ thể là trong lúc phát thanh), sẽ không thay đổi được tác nhân hồ sơ phát thanh thông qua hộp thoại cài đặt ađd-on.

Phiên bản 18.02/15.13-LTS

 • 18.02: do các thay đổi bên trong để hỗ trợ các tính năng mở rộng nên yêu cầu NVDA 2017.4.
 • Việc cập nhật add-on sẽ không thực hiện được trong vài trường hợp bao gồm chạy NVDA từ mã nguồn hay chế độ bảo vệ đang bật. Việc kiểm tra chế độ bảo vệ cũng áp dụng cho 15.13-LTS.
 • Nếu có lỗi xảy ra khi kiểm tra cập nhật, chúng sẽ được ghi lại và NVDA sẽ gợi ý bạn đọc nó để biết thêm chi tiết.
 • Trong cài đặt add-on, nhiều cài đặt cập nhật trong phần cài đặt nâng cao như cập nhật theo thời gian sẽ không hiển thị nếu không được hỗ trợ cập nhật add-on.
 • NVDA sẽ không còn tình trạng bị đóng băng hoặc không làm gì khi chuyển đến một hồ sơ chuyển nhanh hay hồ sơ theo thời gian và NVDA được cấu hình để thông báo trạng thái truyền siêu dữ liệu.

Phiên bản 18.01/15.12-LTS

 • Khi dùng kiểu phím lệnh của JAWS cho SPL Assistant, lệnh kiểm tra cập nhật (Control+Shift+U) đã làm việc chính xác.
 • Khi thay đổi cài đặt báo hiệu cho microphone thông qua hộp thoại báo hiệu (Alt+NVDA+4), các thay đổi như bật báo hiệu và thay đổi của báo hiệu microphone theo giờ được áp dụng khi đóng hộp thoại.

Phiên bản 17.12

 • Yêu cầu Windows 7 Service Pack 1 trở lên.
 • Vài tính năng của add-on đã được cải thiện. Điều này cho phép báo hiệu microphone và truyền siêu dữ liệu phản hồi đến các thay đổi trong hồ sơ phát thanh. Yêu cầu NvDA 2017.4.
 • Khi thoát Studio, nhiều hộp thoại của add-on như cài đặt add-on, hộp thoại báo hiệu và nhiều nữa sẽ tự đóng lại. Yêu cầu NVDA 2017.4.
 • Thêm một lệnh mới trong bộ điều khiển SPL để thông báo tên của track sắp tới nếu có (Shift+C).
 • Giờ bạn có thể bấm các phím của cart (ví dụ như F1) sau khi vào bộ điều khiển SPl để phát các cart được gán ở bất cứ đâu.
 • Do các thay đổi có trong wxPython 4 GUI toolkit, hộp thoại xóa nhãn phát thanh giờ đây là một hộp xổ thay vì là một trường nhập số.

Phiên bản 17.11.2

Đây là phiên bản chính thức cuối cùng còn hỗ trợ Windows XP, Vista và 7 không có Service Pack 1. Phiên bản sắp tới cho các hệ điều hành này sẽ là bản phát hành 15.x LTS.

 • Nếu dùng các bản phát hành Windows trước Windows 7 Service Pack 1, bạn không thể chuyển sang kênh thử nghiệm.

Phiên bản 17.11.1/15.11-LTS

 • NVDA sẽ không còn phát âm thanh báo lỗi hoặc không làm gì khi dùng các phím Control+Alt+mũi tên trái phải để điều hướng qua các cột trong Track Tool 5.20 với một track đã mở. Thay đổi này yêu cầu Studio 5.20, build 48 trở lên.

Phiên bản 17.11/15.10-LTS

 • Bắt đầu hỗ trợ cho StationPlaylist Studio 5.30.
 • Nếu báo hiệu microphone hay báo giờ theo thời gian được bật, và nếu thoát Studio trong khi còn bật microphone, NVDA sẽ không còn phát âm báo hiệu microphone từ mọi cửa sổ.
 • Khi xóa các hồ sơ phát thanh và nếu một hồ sơ khác trở thành hồ sơ chuyển nhanh, cờ báo chuyển nhanh sẽ không bị gỡ khỏi hồ sơ chuyển.
 • Nếu xóa một hồ sơ đang hoạt động mà không phải hồ sơ chuyển nhánh hay theo thời gian, NVDA sẽ hỏi một lần nữa để xác nhận trước khi thực hiện.
 • NVDA sẽ áp dụng chính xác các cài đặt cho báo hiệu microphone khi chuyển sang các hồ sơ thông qua hộp thoại cài đặt add-on.
 • Giờ bạn có thể bấm SPL Controller, H để xem thông tin giúp đỡ cho bộ điều khiển SPL.

Phiên bản 17.10

 • Nếu dùng các bản phát hành Windows trước Windows 7 Service Pack 1, bạn không thể chuyển sang kênh cập nhật Test Drive Fast. Một bản phát hành trong tương lai của add-on này sẽ chuyển những người dùng các phiên bản Windows cũ sang một kênh hỗ trợ riêng.
 • Vài cài đặt chung như tiếng beep thông báo trạng thái, thông báo về đầu hay cuối danh sách phát và nhiều nữa giờ đây đã được lưu tại hộp thoại cài đặt add-on mới (truy cập từ một nút mới trong cài đặt add-on).
 • Giờ đã có thể gán thuộc tính chỉ đọc (read-only) cho các tùy chọn của add-on, chỉ cần dùng hồ sơ bình thường, hoặc không gọi các cài đặt từ ổ đĩa khi khởi động Studio. Những điều này được điều khiển bởi một lệnh chuyển mới dành riêng cho add-on này.
 • Khi chạy NVDA từ hộp thoại Run (Windows+R), bạn có thể dùng thêm các dòng lệnh chuyển để thay đổi cách hoạt động của add-on. Chúng bao gồm "--spl-configvolatile" (thuộc tính chỉ đọc cho các cài đặt), "--spl-configinmemory" (không gọi các cài đặt từ ổ đĩa), và "--spl-normalprofileonly" (chỉ dùng hồ sơ bình thường).
 • Nếu thoát Studio (nhưng không thoát NVDA) khi một hồ sơ chuyển nhanh đang hoạt động, NVDA sẽ không còn đưa ra thông báo gây hiểu lầm khi chuyển đến một hồ sơ chuyển nhanh khi dùng lại Studio.

Phiên bản 17.09.1

 • Như là kết quả của một thông báo từ NV Access rằng NVDA 2017.3 sẽ là phiên bản cuối cùng hỗ trợ các phiên bản Windows trước windows 7 Service Pack 1, Studio add-on sẽ hiện một thông điệp nhắc nhớ chuyện này nếu chạy từ các bản phát hành Windows cũ. Ngưng hỗ trợ cho các bản phát hành Windows cũ từ add-on này (thông qua bản phát hành hỗ trợ dài hạn) được lên lịch cho tháng tư 2018.
 • NVDA sẽ không còn hiện hộp thoại startup hoặc thông báo phiên bản Studio nếu được chạy với lệnh chuyển minimal (nvda -rm). Chỉ ngoại lệ cho hộp thoại các bản phát hành Windows cũ.

Phiên bản 17.09

 • Nếu người dùng mở hộp thoại tùy chọn nâng cao của add-on khi kênh cập nhật và thời gian cập nhật được thiết lập là Test Drive Fast và 0 ngày, NVDA sẽ không hiện thông điệp cảnh báo cho kênh cập nhật và thiờ gian cập nhật khi thoát hộp thoại.
 • Lệnh cho phần còn lại của danh sách phát và phân tích track theo thời gian giờ đây yêu cầu một danh sách phát được mở. Nếu không, sẽ hiện thông báo lỗi.

Phiên bản 17.08.1

 • NVDA sẽ không còn bị lỗi khiến cho Studio phát track đầu tiên khi kết nối bộ mã hóa.

Phiên bản 17.08

 • Các thay đổi về kênh cập nhật: try build giờ đổi thành Test Drive Fast, development channel đổi thành Test Drive Slow. True "try" builds sẽ được bảo lưu cho các bản dùng thử có yêu cầu người dùng phải cài đặt thủ công.
 • Giờ đây, đã có thể thiết lập thời gian cập nhật là 0 ngày. Điều này cho phép add-on kiểm tra cập nhật khi khởi động NVDA hay SPL Studio. Sẽ có một yêu cầu xác nhận việc chọn thời gian cập nhật là 0 ngày.
 • NVDA sẽ không còn tình trạng lỗi kiểm tra cập nhật add-on nếu cập nhật theo thời gian được thiết lập là 25 ngày trở lên.
 • Trong cài đặt add-on, thêm hộp kiểm để NvDA phát âm thanh khi xuất hiện yêu cầu của người nghe. Để dùng tính năng này, cửa sổ yêu cầu phải hiển thị khi có yêu cầu.
 • Bấm lệnh xem thời gian phát thanh (NVDA+Shift+F12) hai lần sẽ làm cho NVDA thông báo giờ và phút còn lại trong khung giờ hiện tại.
 • Giờ đã có thể dùng lệnh tìm kiếm track (Control+NVDA+F) để tìm tên các track đã tìm trước đó bằng cách chọn một cụm từ tìm kiếm trong lịch sử từ đã nhập.
 • Khi thông báo tên track hiện tại và track kế qua SPL Assistant, giờ đã có thể bao gồm các thông tin về việc Studio nội bộ nào sẽ phát track.
 • Thêm một thiết lập trong cài đặt add-on ở phần thông báo trạng thái để bao gồm thông tin phát khi thông báo tựa đề của track hiện tại và track kế.
 • Sửa lỗi trong hộp thoại gợi ý tạm cũng như các hộp thoại khác khiến NVDA không thông báo các giá trị mới khi thao tác với bộ chọn thời gian.
 • NVDA có thể ngăn chặn việc thông báo tiêu đề cột như ca sĩ và phân loại khi xem lại track trong trình xem danh sách phát. Đây là thiết lập cho một hồ sơ phát thanh riêng biệt.
 • Thêm một hộp kiểm trong hộp thoại cài đặt add-on để ngăn chặn thông báo các tiêu đề cột khi xem lại track trong trình xem danh sách phát.
 • Thêm một lệnh trong bộ điều khiển SPL để thông báo tên và thời lượng của track đang phát từ bất cứ đâu (C).
 • Khi thu thập các thông tin trạng thái thông qua bộ điều khiển SPL (Q) trong khi dùng Studio 5.1x, các thông tin như trạng thái microphone, chế độ chỉnh sửa cart và các thông tin khác cũng được thông báo ngoài phát lại và tự động hóa.

Các bản phát hành cũ hơn

Vui lòng xem liên kết bản ghi các thay đổi để có thông tin về các bản phát hành cũ của add-on.