systrayList

 • Tác giả: Rui Fontes, Rui Batista, Joseph Lee, các cộng tác viên của cộng đồng NVDA
 • Tải về phiên bản chính thức
 • NVDA compatibility: 2019.3 and beyond

Add-on này cho phép bạn xem và kích hoạt các biểu tượng trên khay hệ thống (system tray) hay thanh tác vụ (task bar), trong một danh sách, giúp dễ dàng tiếp cận và tương tác với các biểu tượng. Khi đã cài add-on, bấm NVDA+f11 một lần để hộp thoại này hiển thị các thành phần trên system tray và bấm hai lần để hiển thị các thành phần trên task bar, là các ứng dụng đang chạy.

Lưu ý rằng bạn có thể truy cập system tray với bất cứ trình đọc màn hình nào bằng lệnh Windows+B, task bar là Windows+T. Plugin này chỉ có tác dụng giúp việc chuyển từ JAWS for Windows trở nên trôi chảy hơn và để ngăn chặn vài thông báo dạng tooltips có thể hiển thị khi di chuyển trong system tray bằng phím lệnh của Windows.

Changes for 4.0 - 2020-01-03

 • Yêu cầu NVDA 2019.3 trở lên.
 • Không còn hỗ trợ các bản Windows cũ hơn Windows 7 Service Pack 1.
 • tiếng Anh: add-on đã đổi tên thành "SysTrayList".
 • Hộp thoại yêu cầu tài trợ sẽ không còn xuất hiện khi cài đặt hay cập nhật add-on.

Changes for 3.2 - 2018-12-24

 • Nhiều thay đổi mã nguồn để hỗ trợ Python 3.

Changes for 3.1 - 2018-11-24

 • Nhiều thay đổi bên trong để hỗ trợ các bản phát hành NVDA trong tương lai.

Changes for 3.0 - 2018-10-25

Sẽ ngưng hỗ trợ các bản Windows cũ hơn Windows 7 Service Pack 1 vào năm 2019.

 • Add-on đã tương thích với Python 3.

Changes for 2.0 - 2017-05-20

 • Các hộp thoại Systray/taskbar giờ đã được đặt ở chính giữa màn hình.
 • Sửa nhiều lỗi liên quan đến giao diện người dùng.
 • Thêm mới và cập nhật các bản phiên dịch.

Changes for 1.5 - 2015-mm-dd

 • Hoạt động bấm chuột trái / phải đã chính xác.
 • Đã có trợ giúp Add-on trong trình quản lý Add-on.
 • Cập nhật các bản phiên dịch.

Các thay đổi cho phiên bản 1.4 - 19-01-2013

 • Yêu cầu NVDA 2012.3beta2 trở lên.
 • Thêm kêu gọi tài trợ vào thủ tục cài đặt
 • Triển khai hỗ trợ cho thanh tác vụ`
 • Các bản phiên dịch mới: Arabic, Bulgarian, Dutch, Finnish, Galician, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Nepali, Norwegian, Polish, Brazilian Portuguese, Russian, Slovak, Tamil, Traditional Chinese Hong Kong.

Các thay đổi cho phiên bản 1.3 - 25-05-2012

 • Chuyển thành gói add-on
 • Các bản phiên dịch cho tiếng Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Các thay đổi cho phiên bản 1.2 - 25-04-2012

 • Các bản phiên dịch tiếng Tây Ban Nha và Đức. Cảm ơn tất cả những ai đã đóng góp.

Các thay đổi cho phiên bản 1.1 - 20-03-2012

 • Sửa một lỗi làm cho không thể dùng plugin khi gettext translation không sẵn sàng

Các thay đổi cho phiên bản 1.0 - 19-03-2012

 • Bản phát hành đầu tiên