Duyệt theo van bản

Duyệt htheo văn bản (TextNav) cho phép bạn tìm văn bản mình muốn đọc trên các trang web chỉ với một phím tắt đơn giản. Chính xác hơn, nó thêm một phím tắt để đi đến đoạn văn bản kế hay trước - là đoạn văn bản có một hay nhiều câu. Tính năng này có thể hữu ích trong việc nhanh chóng tìm một đoạn văn bản của trang web hoặc để bỏ qua các trình đơn, quảng cáo và các thành phần không quan trọng khác của trang.

Phím tắt:

  • Alt+Shift+Mũi tên xuống: đi đến đoạn văn bản kế tiếp.
  • Alt+Shift+Mũi tên lên: Đi đến đoạn văn bản trước.