Časové pásma

 • Autor: Munawar Bijani
 • Stiahnuť stabilnú verziu
 • Funguje s NVDA od verzie 2019.2.1

Doplnok oznamuje čas vo vybratých časových zónach.

Úvod

V operačnom systéme Windows je možné zobraziť čas súčasne vo viacerých časových pásmach. Pre vidiaceho používateľa je zobrazený čas okamžite dostupný.

Používatelia čítačov obrazovky NVDA alebo JAWS, doposiaľ nemali jednoduchú možnosť získať informácie o čase v konkrétnej časovej zóne. Používali aplikácie tretích strán a mnohé z nich neboli voľne dostupné.

Pracujem vo viacerých časových pásmach a nechcelo sa mi viac prevádzať si čas v hlave, obzvlášť v prípadoch, ak čas nie je presne viazaný na celú hodinu (napríklad India je +5:30 UTC).

Preto som vytvoril tento doplnok pre NVDA.

Použitie

Doplnok podporuje staršie aj novšie verzie NVDA.

Po nainštalovaní doplnku aktivujte menu NVDA > Možnosti > časové pásma (time zoner).

Aktivujte položku Kruh časových zón (Configure timezone ring).

V dialógu začiarknite časové pásma, ktoré chcete používať pri oznamovaní času.

Nájdite požadované časové pásmo a pridajte ho medzi časové pásma vybratím medzerníkom. Pridané pásmo môžete odstrániť tlačidlom odstrániť (remove).

Poradie časových zón môžete zoradiť použitím tlačidiel posunúť hore (move up) alebo posunúť dole (move down).

Časové pásmo môžete vyhľadať aj použitím editačného poľa filter.

Ak začiarknete políčko Krátke hlásenie (Announce abbreviated timezones), bude doplnok hlásiť časové pásma v tvare IST alebo GMT. Štandardne sú hlásené celé názvy, ako Azia/Kolkata alebo Európa/Londýn.

Zmeny uložíte tlačidlom Uložiť (save).

Skratkou NVDA+alt+T si môžete postupne prečítať aktuálny čas v nastavených časových pásmach.

Po inštalácii sa doplnok pokúsi zistiť vašu aktuálnu časovú zónu.

Zoznam zmien

Verzia 1.03, vydaná 21. 3. 2020

 • Doplnok sa viac nezrúti, ak nie je možné zistiť aktuálnu časovú zónu.
 • Opravené problémy s relatívnymi odkazmi v návode.

Verzia 1.02, vydaná 18. 3. 2020

 • Po inštalácii novej verzie doplnku sa viac nestratia nastavenia.
 • Upravené podľa nových štandardov doplnkov NVDA.

Verzia 1.01, vydaná 12. 3. 2020

 • Čas je oznamovaný podľa nastavenia operačného systému, takže doplnok oznamuje čas v 24-hodinovom formáte, ak je to potrebné.
 • Pridané skrátené oznamovanie časových zón, nastavuje sa začiarknutím príslušného políčka pri nastavovaní kruhu časových zón.
 • Pridané komentáre pre prekladateľov (@ruifontes).
 • Pridané poznámky pre prekladateľov (@ruifontes).
 • Dialóg s nastaveniami je možné zavrieť tlačidlom escape (@ruifontes).
 • Položka na aktivovanie kruhu nastavení je správne pomenovaná (@ruifontes).
 • Doplnok po inštalácii vyhľadá aktuálnu časovú zónu.
 • Pridaná možnosť oznamovania viacerých časových zón cez kruh časových zón.
 • Používame skratku nvda+alt+t, aby nedochádzalo ku konfliktu s doplnkom Hodiny.
 • Do okna s nastaveniami pridaný filter. Výsledky hľadania sa zužujú okamžite pri písaní a NVDA túto skutočnosť oznamuje.
 • Podpora pre Python2
 • Dátum a čas je oznamovaný cez samostatné vlákna, aby nedochádzalo k zamrznutiu.
 • Okno s nastaveniami odteraz má aj tlačidlo zavrieť a nespôsobuje viac zamrznutie pri pokuse ukončiť NVDA.