Typ na deň

Tento doplnok vás postupne učí pracovať s NVDA tak, že vám každý deň prezradí nejakú funkciu NVDA.

Inštrukcie:

Po inštalácii doplnku a prvom reštarte NVDA sa zobrazí otázka, na akej úrovni ste v používaní počítača. Môžete vybrať napríklad možnosť začiatočník.

NVDA následne zobrazí okno s tipom. Medzi tipmi sa prepínajte stlačením tlačidiel predchádzajúce a nasledujúce. Okno môžete zatvoriť klávesom ESC alebo tlačidlom zatvoriť. Na navigáciu v okne použite tab alebo shift+tab. Tlačidlá aktivujete klávesom enter alebo medzerníkom. Tp si môžete kedykoľvek zobraziť z menu NVDA.

Ak chcete zmeniť vašu úroveň v používaní počítača, aktivujte položku Tip na deň v nastaveniach NVDA. NVDA sa pýta na vašu úroveň znalostí po inštalácii doplnku a následnom reštarte NVDA.