Hracia skrynka

 • Autor: Hrvoje Katić
 • Stiahnuť stabilnú verziu
 • NVDA compatibility: 2019.3 and later

Vitajte! Tento doplnok pre NVDA som vytvoril ako kratochvíľu a verím, že budete mať s ním veľa zábavy.

NVDA dokáže pípať pri chybách a indikátore priebehu. Prečo by nemohlo zahrať Mozzarta, Beethovena, prípadne niečo od Rollingstones? Také čosi nie je úplne ľahké, a preto som vytvoril tento doplnok. Výsledok znie ako niekdajšie zvonenia, ale stále je to zábavné.

Doplnok hracia skrynka uľahčuje vytváranie a následné prehrávanie súborov s melódiami. Súbory môžete vytvoriť a uložiť v textovom editore.

Súbory s melódiou

Najprv musíte vytvoriť súbor, do ktorého zapíšete melódiu. Súbor musí mať príponu .tdf.

 1. Na každom riadku musia byť tri parametre oddelené dvojbodkou (:). Prvý parameter je výška tónu, druhý dĺžka tónu a tretí je dĺžka ticha, ktoré bude nasledovať za tónom.
 2. Výšku a dĺžku tónu určujete v celých číslach, dĺžku ticha je možné určiť ako reálne číslo a môžete použiť aj desatinné miesta. (Poznámka prekladateľa: Autor doplnku neuvádza, v akých jednotkách času sa uvádzajú dĺžky, predpokladám, že pôjde o milisekundy. Výšku tónu zapisujeme v hertzoch).
 3. Komentár do súboru s melódiou môžete napísať na samostatný riadok, ktorý začnete znakom krížik (#).

Takto napríklad zahráme sekvenciu troch tónov:

1500:100:0.5

1000:100:0.09

500:100:0.7

Prvý tón má výšku 1500 hertzov, dĺžku 100 a nasleduje ticho v trvaní 0.5. Druhý má výšku 1000, trvanie 100, s ticho je 0.09. Tretí tón má výšku 500, trvanie 100, a ticho 0.7.

Vždy musíte špecifikovať aj parameter ticho a to aj v prípade, že žiadne ticho nechcete vložiť. Inak bude NVDA tóny ignorovať.

Aby ste lepšie pochopili fungovanie súborov s melódiou, pozrite si ukážkovú melódiu, ktorú nájdete v priečinku "tones" v priečinku doplnku. Do tohto adresára tiež musíte uložiť aj vaše súbory s melódiami.

Klávesové skratky

 • Alt+nvda+T: Prehrá súbor s melódiou.
 • Alt+Shift+NVDA+T: Zastaví prehrávanie.
 • Alt+NVDA+N: Otvorí poznámkový blok s a umožní vytvoriť nový súbor s meódiou.
 • Alt+NVDA+L: Otvorí zoznam melódií, z ktorého môžete vybrať súbor na prehratie.
 • Alt+NVDA+E: Otvorí v poznámkovom bloku súbor s melódiou, ktorý ste načítali zo zoznamu melódií.
 • Alt+NVDA+O: Otvorí priečinok, v ktorom musia byť uložené melódie.

Poznámky

Priečinok s melódiami je možné otvoriť z menu NVDA > nástroje > Hracia skrynka.

Keď vytvárate nový súbor s melódiou cez skratku nvda+alt+n, názov zadávajte bez prípony. Ak nevložíte názov, doplnok priradí názov "bez názvu". Vytvorenie nového súboru môžete zrušiť klávesom escape.

Na vytváranie a úpravu používa doplnok poznámkový blok, keďže Notepad je súčasťou operačného systému a predpokladá sa, že bude k dispozícii.

V dialógu na načítanie melódie vyberte šípkami požadovanú melódiu a otvorte ju klávesom enter.

Súbory s príponou .tdf môžete priamo otvoriť a upravovať z priečinka "tones". Ak chcete upravovať melódiu a súčasne počuť výsledok, najprv melódiu načítajte cez skratku nvda+alt+l. Po uložení budete môcť rovno opakovane prehrávať výsledok.

Verzia 1.3

 • Upravené pre nové verzie NVDA.

Verzia 1.2

 • Opravená chyba, ktorá nastala ak ste sa pokúsili prehrať prázdny súbor a potom už nefungovalo ani prehrávanie ostatných súborov.

Verzia 1.1

 • Pridaná možnosť vytvorenia súboru.
 • Pridaná možnosť otvoriť súbor s melódiou z ponuky doplnku.
 • Upravené chybové hlásenia.
 • Na zabezpečených obrazovkách viac nie je možné upravovať a vytvárať súbory s melódiou.
 • NVDA upozorní na skončenie prehrávania.
 • Zakázané prehrávanie viacerých súborov súčasne.

Verzia 1.0

 • Prvé vydanie.