Vylepšenia od Tonyho

Tento doplnok poskytuje drobné úpravy pre NVDA.

Funguje s NVDA od verzie 2019.3.

Nové príkazy na prácu s tabuľkami

  • Ctrl+Alt+Home/End - Prejde na prvý alebo posledný stĺpec v tabuľke.
  • Ctrl+Alt+PageUp/PageDown - prejde na prvý alebo posledný riadok v tabuľke.
  • NVDA+Ctrl+číslo v rozsahu 0 - 9 - Prejde na stĺpec v tabuľke.
  • NVDA+Alt+číslo v rozsahu 0 až 9 - prejde na riadok v tabuľke.
  • NVDA+Shift+šípka dole - prečíta aktuálny stĺpec v tabuľke pod kurzorom.

Skratky dynamického obsahu

Môžete si vytvoriť skratky, pomocou ktorých budete sledovať zmeny v aplikáciách. Po stlačení skratky bude NVDA sledovať zameranú aplikáciu a upozorňovať na zmeny. Takto môžete v textových editoroch sledovať záložky

Definovanie skratiek je jednocuhé: Každá definícia je na samostatnom riadku.


appName keystroke

Kde nazovaplikacie je názov programu, v ktorom bude táto skratka fungovať. Môžete tiež použiť znak * na použitie skratky vo všetkých aplikáciách. Skratku je potrebné zadať vo formáte control+alt+shift+pagedown.

Sledovanie konzoly

Táto funkcia je predvolene vypnutá a je potrebné ju aktivovať v nastaveniach.

NVDA v takomto prípade bude hlásiť nové riadky v konzolách okamžite a preskočí predchádzajúce riadky, ktoré ešte nestihlo prečítať.

Môžete si tiež zapnúť pípanie pri príchode novej správy do konzoly. Takto viete rýchlejšie zistiť, kedy prichádzajú nové výstupy.

Pípať ak je NVDA zaneprázdnené

Po aktivovaní bude upozorňovať na situácie, keď je čítač obrazovky zaneprázdnený. Nemusí to nutne znamenať problémy, budete ale vedieť, že NVDa aktuálne nespracúva príkazy z klávesnice.

Hlasitosť NVDA

  • NVDA+Ctrl+PageUp/PageDown - upravuje hlasitosť NVDA.

Upravuje nie len hlasitosť hlasového výstupu, ale aj ostatných zvukov NVDA.

Blokovanie klávesu insert

Dvojité stlačenie klávesu insert v niektorých aplikáciách spúšťa špeciálny režim vkladania. Môžete si takto nechtiac spustiť tento režim. Doplnok toto blokuje, pričom režim vkladania môžete stále spustiť kombináciou NVDA+F2 nasledovanou klávesom insert.

Táto funkcia je predvolene vypnutá a je potrebné ju aktivovať v nastaveniach.