Prehliadač panelov nástrojov

Umožňuje orientáciu na paneloch nástrojov rôznych aplikácií. Skratky sú odvodené a zjednodušené z objektovej navigácie.

Príkazy

 • Alt+aplikácie (kontextová ponuka: Spustí režim prezerania panela nástrojov
  (Skratku môžetezmeniť v dialógu klávesové skratky, vetva objektová navigácia).

Pri zapnutom prezeraní panelov nástrojov fungujú tieto skratky:

 • Ľavá a pravá šípka: prechádza na predchádzajúci a nasledujúci panel nástrojov;
 • Šípkyhore a dole: Posúva hore alebo dole položky na panely nástrojov;
 • Enter: Aktivuje panel nástrojov alebo položku;
 • Medzera: Simuluje kliknutie ľavým tlačidlom myši na panely alebo položke;
 • Aplikácie (kontextová ponuka) alebo shift+F10: Simuluje kliknutie pravým tlačidlom myši na panely alebo položke;
 • Escape: Ukončí prezeranie panelov nástrojov.

S panelmi nástrojov môžete pracovať aj pomocou štandardných príkazov NVDA, rovnako ako keby ste použili objektovú navigáciu.

Poznámky

Režim prezerania sa ukončí klávesom escape a tiež:

 • Vykonaním akcie (pomocou medzeri, klávesu aplikácie alebo shift+f10 a enterom);
 • Stlačením skratky, ktorá opustí aktuálny panel nástrojov (alt, windows, tab, NVDA+F1, gestá objektovej navigácie a pod).

Iné skratky, v ktorých nie sú klávesy alt, Windows a Escape (napríklad h, 1, shift+h, ctrl+z) nemajú žiadny význam.

Odporúčania

 • Doplnok nemusí pracovať správne pri prvom spustení a po aktualizácii v Mozilla aplikáciách. Reštartujte aplikáciu a NVDA;
 • V Libre offic eodporúčame v menu zobraziť nastaviť štandardný alebo štandardný (režim jednej lišty).