UnicodeBrailleInput

 • Autori: Mesar Hameed, Patrick Zajda, Leonard de Ruijter.
 • stiahnuť stabilnú verziu

Tento doplnok umožňuje konvertovať text z brailu (napríklad 1345-1236-145-1) na brailovské Unicode znaky. Takisto umožňuje konvertovať text podľa vybratej braillovskej tabuľky.

Cieľom doplnku je pomôcť pri zlepšovaní liblouis tabuliek a poskytnúť automatické jazykové testovanie. V NVDA od verzie 2017.3 je možné priamo na vstup použiť braillovskú tabuľku unicode. Doplnok však môže byť užitočný na konvertovanie znakov unicode pre ostatné existujúce jazykové tabuľky.

použitie

 • Otvorte editor, ktorý vie spracovať unicode znaky (napríklad Notepad plus plus).
 • Stlačte nvda+ctrl+u alebo aktivujte položku Unicode braille imput v menu nástroje v NVDA.
 • Rozhodnite sa, či budete na vstup používať braillovské body 1345-1236-145-1) alebo normálny text podľa aktuálnej braillovskej tabuľky (napríklad Slovenčina plnopis).
 • Zadajte reťazec v numerickom tvare alebo ako text.
 • Aktivujte tlačidlo OK.
 • Unicode znaky sa vložia do schránky a môžete ich prilepiť do editora.

Zmeny vo verzii 3.0

 • Doplnok od teraz spravuje Leonard de Ruijter.
 • Doplnok je kompatibilný s Python 3 a teda s NVDA od verzie 2019.3.
 • Pridaná možnosť vytvoriť unicode vstup zo zadaného textu podľa vybratej tabuľky.

Zmeny vo verzii 2.0

 • Návod k doplnku nájdete v správcovi doplnkov.

Zmeny vo verzii 1.1

 • Predĺžený čas tak, aby bolo počuť celé hlásenia.
 • Nové preklady.
 • V menu pomocník pridaná dokumentácia k doplnku.
 • pridané začiarkávacie pole, po ktorého začiarknutí je možné nahradiť znak medzera (znak 0x2800) normálnou medzerou.
 • Skratky je možné zmeniť pomocou nastavení skratiek v NVDA, pozrite strom nástroje.

Zmeny vo verzii 1.0

 • prvé vydanie
 • Preklad do Francúzštiny