VLC Media Player

Add-on này cung cấp vài tính năng tiếp cận cho VLC Media Player.

  1. Cho phép điều hướng qua các điều khiển phát nhạc bằng Tab và Shift+Tab. Để kích hoạt một điều khiển đã chọn, bấm enter.
  2. Đọc thông tin thanh trạng thái (bấm I). Thao tác có thể tùy chỉnh thông qua cấu hình NVDA.
  3. Đọc thời gian đã trôi qua khi di chuyển tới / lui bằng phím tắt của VLC: Control plus mũi tên trái / phải để chuyển qua 1 phút và Shift plus mũi tên trái phải để chuyển qua 5 giây. Bạn có thể cài đặt cấp độ trong cấu hình NVDA. Bạn cũng có thể gán phím để bật / tắt nó.
  4. Thông báo trạng thái khi thay đổi chế độ ngẫu nhiên (phím R) và chế độ lặp lại (phím L).
  5. Có vài cửa sổ layer và bản mà NVDA không tự đứng ở đó khi được hiển thị. Bấm Control+Tab để cố gắng đưa nó lên phía trước.

  6. Important note: This addon is optimized for versions of VLC 3.0 and higher; it will not work correctly with earlier versions.

  7. Được bảo vệ bởi Giấy phép GNU General Public License. Xem tập tin COPYING.txt để biết thêm chi tiết.