Windows Forstørrelsesglas

 • Forfatter: Cyrille Bougot
 • NVDA compatibility: 2019.2.1 and beyond
 • Download stabil version

Denne tilføjelse forbedrer brugen af Windows Forstørrelsesglas med NVDA.

Funktioner

 • Giver mulighed for at få oplyst hvad der sker, når du bruger en kommando for Windows Forstørrelsesglas
 • Gør det muligt at reducere de tilfælde, hvor tabelnavigationskommandoer er i konflikt med forstørrelses kommandoer.
 • Tilføjer nogle tastaturgenveje, der ændre forskellige standardindstillinger for Forstørrelsesglas.
 • Allow to save and restore the configuration parameters of the Magnifier.
 • Tilføjer nogle ekstra funktioner, der ikke leveres af Windows Forstørrelse (mus til visning, forstørrelsesvindue ikke øverst)

indstillinger

The setting panel of Windows Magnifier add-on allows to configure how NVDA reacts to native Windows Magnifier commands. You may want to have more or less commands reported according to what you are able to see. The panel also contains an option to modify the behaviour of Windows Magnifier control window.

This panel may be opened choosing Preferences -> Settings in the NVDA menu and then selecting the Windows Magnifier category in the Settings window. The keyboard shortcut NVDA+Windows+O then O also allows to open this settings panel directly.

Panelet indeholder følgende indstillinger:

 • Oplys panorering: styrer, hvad der rapporteres, når du panorere med kommandoerne Ctrl+Alt+piletaster. De tre muligheder er:

  • Fra: Intet oplyses.
  • Med tale: En talemeddelelse angiver placeringen af den zoomede visning på den dimension, der panoreres.
  • Med toner: En tone afspilles, og dens tonehøjde angiver placeringen af den zoomede visning på den dimension, der panoreres.

  Denne indstilling påvirker ikke forankret visning.

 • Oplys skærmens kanter: styrer, hvad der oplyses, når du når kanterne af skærmen, mens du panorere visningen med kommandoerne Ctrl+Alt+Piletaster. De tre muligheder er: Fra, Med tale og Med toner. Denne indstilling påvirker ikke forankret visning.

 • Volume of the tones reporting the position of the view: allows to define the volume of the tones if you have selected to report view moves or screen edges with tones.
 • Oplys, når forstørrelsesglas slås til: Hvis dette er markeret, rapporteres Forstørrelsesglasets tilstand, når du bruger kommandoerne Windows++ eller Windows+Escape til at slå funktionen til eller fra.
 • Oplys zoomniveau: Hvis dette er markeret, rapporteres forstørrelsesglasets zoomniveau, når du bruger Windows++ eller Windows+-.
 • Oplys farveinvertering: Hvis dette er markeret, rapporteres det, når du aktivere eller deaktivere farveinvertering med Alt+Ctrl+I.
 • Oplys ændring af visningstype: Hvis dette er markeret, rapporteres visningstypen, når du bruger en kommando, der ændrer visningstypen (Ctrl+Alt+M, Ctrl+Alt+F, Ctrl+Alt+D, Ctrl+Alt+L)
 • Oplys ny størrelse for vinduer i linse- eller forankret visning: Hvis dette er markeret, vil du få oplyst, når du bruger kommandoerne til ændring af størrelse (Alt+Skift+Piletaster). I forankret visnings rapporteres højden eller bredden. Hvis du i stedet benytter linsevisning, vil du ikke få denne information oplyst for øjeblikket. Disse kommandoer til ændring af størrelse ser ikke ud til at være tilgængelige i alle versioner af Windows; hvis din Windows-version ikke understøtter dem, skal du ikke aktivere denne indstilling.
 • Send tastekombinationerne alt+Ctrl+piletaster til Windows Forstørrelsesglas, når NVDA befinder sig i dokumenter og listevisninger: Der er tre mulige valg:

  • Aldrig: Kommandoen videregives ikke til Windows Forstørrelsesglas, og standard NVDA-tabelnavigation vil fungere. Når dette bruges i dokumenter udenfor en tabel, oplyser kommandoen fejlmeddelelsen "Ikke i en tabelcelle". Dette er NVDAs standardadfærd uden denne tilføjelse. Du kan stadig benytte NVDA+Windows+o og derefter piletasterne for at panorere den forstørrede visning.
  • Brug kun, hvis udenfor en tabel: I tabeller eller listevisninger udfører Ctrl+Alt+piletasterne standardnavigering i tabeller. Når disse bruges i dokumenter udenfor en tabel, udfører kommandoerne Alt+Ctrl+piletasterne standardkommandoerne for forstørrelsesglasset. Hvis du stadig vil panorere, mens du er i en tabel eller listevisning, skal du trykke på NVDA+F2, før du bruger Ctrl+alt+piletasterne. Du kan også bruge NVDA+Windows+O og derefter piletasterne for at panorere visningen. qDenne mulighed er det bedste kompromis, hvis du vil bruge kommandoerne til både forstørrelse og tabelnavigation.
  • Altid: Ctrl+Altpiletasterne vil panorere uanset hvad. Dette kan være brugbart, hvis du ikke bruger Ctrl+Alt+piletaster til at navigere i tabeller, fordi du har ændret tastekombinationen eller benytter dig af tilføjelsen Easy table navigator, når du navigere i tabeller.
 • Keep Windows Magnifier command window always on top: If unchecked, the Magnifier's control window will not be kept always on top of other windows.

Kommandoer udbudt af denne tilføjelse

Ud over de standardkommandoer, der benyttes når du bruger Forstørrelsesglas, tilføjer denne tilføjelse yderligere kommandoer:

 • Kommandoer, der gør det muligt at styre indstillingerne for Forstørrelsesglas uden at åbne indstillingspanelet.
 • Yderligere kommandoer, der kan bruges med denne tilføjelse.

Alle disse kommandoer er tilglngelige via forstørelseslaget med kommandoen NVDA+skift+o.

 • NVDA+Windows+O og derefter C: Slår sporing af tekstmarkøren til og fra.
 • NVDA+Windows+O og derefter F: Slår fokussporing til eller fra.
 • NVDA+Windows+O og derefter M: Slår musesporing til eller fra.
 • NVDA+Windows+O then T: Toggles on or off tracking globally. When tracking is toggled on again, it is set to the last active tracking configuration before tracking was toggled off.
 • NVDA+ Windows+O og derefter S: Slår tekstudglatning til eller fra.
 • NVDA+Windows+O then R: Switches between mouse pointer tracking modes (within the edge of the screen or centered on the screen); this feature is only available on Windows 10 build 17643 or higher.
 • NVDA+Windows+O og derefter X: Skifter mellem sporingsfunktioner for tekstmarkøren(indenfor kanten af skærmen eller centreret på skærmen); denne funktion er kun tilgængelig på Windows 10 build 18894 eller nyere.
 • NVDA+Windows+O then shift+P: Saves the current configuration parameters of the magnifier to NVDA's configuration.
 • NVDA+Windows+O then P: Restores the current configuration parameters of the magnifier from NVDA's configuration. If no configuration parameters has been previously saved to NVDA's configuration, the default configuration parameters of Windows Magnifier are restored instead.
 • NVDA+Windows+O derefter piletasterne: Panorere den forstørrede visning.
 • NVDA+Windows+O og derefter V: Flytter musemarkøren i midten af den forstørrede visning (kommandoen er ikke tilgængelig i forankret visning).
 • NVDA+Windows+O then W: Switches on or off the mode allowing to keep Windows Magnifier's control window always on top of the other ones. This feature is only available for installed versions of NVDA.
 • NVDA+Windows+O og derefter O: Åbner indstillingerne for tilføjelsen.
 • NVDA+Windows+O og derefter H: Viser hjælpen for kommandoerne til forstørrelseslaget.

Der er ikke tildelt et standardtastetryk til disse kommandoer, men du kan tildele tastetryk via dialogen "Håndter kommandoer". Du kan også redigere eller slette kommandoen for forstørrelseslaget (NVDA+Windows+O). Du kan derimod ikke tildele andre tastetryk til kommandoerne i selve forstørrelseslaget.

Oprindelige kommandoer tildelt af Windows til Forstørrelsesglas

Resultatet af følgende indbyggede kommandoer til forstørrelsesglas kan rapporteres af denne tilføjelse i henhold til dens konfiguration:

 • Start Forstørrelsesglas: Windows++ (på alfanumerisk tastatur eller på numpad)
 • Afslut forstørrelsesglas: Windows+Escape
 • Zoom ind: Windows++(på alfanumerisk tastatur eller på numpad)
 • Zoom ud: Windows+- (på alfanumerisk tastatur eller på numpad)
 • Skift indstilling for farveinvertering: Ctrl+Alt+I
 • Vælg forankret visning: Ctrl+Alt+D.
 • Vælg fuldskærmsvisning: Ctrl+Alt+F
 • Vælg linsevisning: Ctrl+Alt+L.
 • Skift mellem de tre visningstyper: Ctrl+Alt+M.
 • Tilpas linsens størrelse med tastaturet: Skift+Alt+piletasterne. Bemærk: skønt dette ikke ser ud til at være dokumenteret, synes denne genvej at være trukket tilbage i de nyeste Windows-versioner som Windows 10 2004.
 • Panorer den forstørrede visning: Ctrl+Alt+piletasterne

Yderligere er disse indbyggede kommandoer til rådighed:

 • Ctrl+alt+musehjul: Zoomer ind og ud ved hjælp af musens rullehjul.
 • Ctrl+Windows+M: Åbner de indbyggede indstillinger for Forstørrelsesglas.
 • Ctrl+Alt+R: Tilpasser størrelsen for linsen vha. musen.
 • Ctrl+Alt+Mellemrum: Viser kort hele skrivebordet, når fuldskærmsvisning benyttes.

Ingen af de indbyggede kommandoer til Forstørrelsesglas kan ændres.

Bemærkninger

 • For computere udstyret med et Intel-grafikkort er Ctrl+alt+piletasterne også genveje til at ændre skærmretningen. Disse genveje er aktiveret som standard og er i konflikt med Windows-forstørrelsesgenveje, der ellers bruges til at panorere. Du bliver nødt til at deaktivere dem for at kunne bruge dem til forstørrelsesglas. De kan deaktiveres i Intel-kontrolpanelet eller i Intel-menuen i systembakken.
 • Afhængigt af din Windows-version er Alt+SKift+PILETASTERNE Windows-forstørrelsesgenveje for at ændre størrelsen på den forstørrede visning (LINSE ELLER FORANKRET). Når Forstørrelsesglas er aktivt (selv i fuldskærmstilstand), fanges disse genveje af Forstørrelsesglas og kan ikke videregives til applikationen, selvom du tidligere har trykket på NVDA+F2. For at bruge disse genveje i den aktuelle applikation skal du afslutte Forstørrelsesglas (Windows+Escape) og åbne den igen bagefter (Windows++). For eksempel i MS word, for at ændre overskriftsniveauet:

  • Tryk på Windows+Escape for at afslutte Forstørrelsesglas.
  • Tryk på Alt+Skift+Højre pil for at øge det aktuelle overskriftsniveau.
  • Tryk på Windows++ for at aktivere Forstørrelsesglas igen.
 • For mere information om de forskellige funktioner og genveje, der tilhører Windows Forstørrelsesglas, kan du gå til følgende sider:

 • Denne tilføjelse er ikke blevet testet i miljøer, hvor flere skærme benyttes samtidigt, og der er chancer for, at nogle funktioner ikke virker i dette miljø. Hvis du bruger flere skærme på én gang og ønsker, at det skal understøttes, bedes du kontakte mig for at få det implementeret.

 • Tøv desuden ikke med at kontakte mig på GitHub-siden vedr. denne tilføjelse eller direkte via e-mail.

Ændringshistorik

Version 3.5

 • Prepares compatibility with NVDA 2024.1.
 • Addresses potential security issues related to GHSA-xg6w-23rw-39r8 when using the add-on with older versions of NVDA. However, it is recommended to use NVDA 2023.3.3 or higher.
 • Note: From now on, translation updates will not appear anymore in the change log.

Version 3.4

 • The "move mouse to view" command works again
 • Opdaterede oversættelser.

Version 3.3

 • Compatibility reduced to NVDA 2019.2.1 and beyond. The last compatible versions with NVDA 2018.3 are the 3.2 (partially compatible) and 1.1 (fully compatible)
 • Fixed a bug in the settings panel with NVDA 2019.2.1.

Version 3.2

 • Removed the dev channel.
 • Opdaterede oversættelser.

Version 3.1

 • Fixed an issue preventing the Magnifier's command window from being restored on top.
 • Fixed an issue preventing the add-on to run on NVDA 2019.2.1.
 • Opdaterede oversættelser.

Version 3.0

 • Pressing the zoom buttons in the Magnifier window (with the keyboard) now reports the new zoom level.
 • The parameter controlling if Magnifier control window remains always on top is now stored in configuration; this means that this parameter is remembered when restarting NVDA and can be enabled or not depending on the active profile.
 • Fixed a bug causing unexpected screen curtain de-activation when using move to view or move view commands.
 • Option alwaysOnTop setting will now be honoured also when changing magnification mode.
 • Added ability to save and restore Windows Magnifier's config in NVDA's config.
 • Compatibility with NVDA 2023.1.
 • Clarify which type of tracking is re-enabled when tracking is toggled on again.
 • Opdaterede oversættelser.

Version 2.0

 • Du kan panorere visningen med piletasterne, når du er I forstørrelseslaget.
 • Mulighed, der gør det muligt at vise vinduet for Forstørelsesglas oven på andre vinduer.
 • Tilføjet funktion til at oplyse skærmens kanter.
 • Lydstyrkeindstilling for toner, når du bruger kommandoer til at panorere visningen.
 • Kommandoer til at oplyse panorering af visningen, samt kommandoer til at flytte musen til visningen, understøttes nu I linsetilstand.
 • Kompatibilitet med NVDA 2022.1.
 • Rettede en fejl, der nogle gange fejlagtigt rapporterede, at forstørrelsesglasset ikke fungerede ved scriptkald.
 • Udgivelsen udføres nu takket være en GitHub-handling i stedet for appVeyor.
 • Opdaterede oversættelser.

Version 1.1

 • Tilføjede oversættelser.

Version 1.0

 • Første udgivelse.

https://github.com/CyrilleB79/winMag/releases/download/V1.1/winMag-1.1.nvda-addon

https://github.com/CyrilleB79/winMag/releases/download/V3.2/winMag-3.2.nvda-addon

https://github.com/nvaccess/nvda/security/advisories/GHSA-xg6w-23rw-39r8#event-132994