WinWizard

 • Author: Oriol Gómez, Łukasz Golonka, current maintenance by Jakub Lukowicz
 • NVDA-kompatibilitet: 2019.3 og derefter
 • Download stabil version

Denne tilføjelse giver dig mulighed for at udføre nogle handlinger på det fokuserede vindue eller den proces, der er forbundet med det. Når du dræber en proces, eller viser/skjuler et vindue, afspilles et bekræftelsesbip, når handlingen lykkes. Hvis du finder dette irriterende, kan du deaktivere disse bip i WinWizards indstillingspanel, der er tilgængeligt fra NVDAs indstillingsdialog.

Tastaturkommandoer

Alle tilhørende kommandoer kan ændres fra dialogboksen "Håndter kommandoer" under kategorien "Win Wizard".

Skjul og vis skjulte vinduer

 • NVDA+Windows+numre fra 1 til 0 - skjuler det aktuelt fokuserede vindue for tallet svarende til det trykte nummer
 • NVDA+Windows+venstre pil - flytter til den forrige stak af skjulte vinduer
 • NVDA+Windows+højre pil - flytter til den næste stak af skjulte vinduer
 • Windows+Shift+h - skjuler det aktuelt fokuserede vindue på den første tilgængelige plads
 • NVDA+Windows+h - viser det sidste skjulte vindue
 • Windows+Shift+l - viser listen over alle skjulte vinduer grupperet efter deres tilhørende stakken (bemærk, at det sidste skjulte vindue som standard er valgt)

Styring af processer

 • Windows+F4 - afslutter processen, der er knyttet til det aktuelt fokuserede vindue
 • NVDA+Windows+p - åbner dialog, der giver dig mulighed for at indstille prioritet for den proces, der er knyttet til det aktuelt fokuserede vindue

Diverse kommandoer

 • NVDA+Windows+TAB - skifter mellem vinduer på øverste niveau i det aktuelle program (nyttigt i foobar2000, Back4Sure osv.) Da denne kommando flytter systemfokus, kan den findes i kategorien Systemfokus i dialogboksen "Håndter kommandoer"
 • CTRL+ALT+T - giver dig mulighed for at ændre titlen på det aktuelt fokuserede program

Ændringer

Changes for 5.0.6:

 • Compatibility with NVDA 2024.1
 • Opdateret oversættelser

Changes for 5.0.5:

 • Compatibility with NVDA 2023.2
 • Opdateret oversættelser

Ændringer for 5.0.4:

 • Kompatibilitet med NVDA 2022.1.
 • Det er nu muligt at deaktivere bekræftelsesbip i indstillingspanelet for tilføjelsen.
 • Opdateret oversættelser

Ændringer i 5.0.3:

 • Kompatibilitet med NVDA 2021.1

Ændringer i 5.0.2:

  • Første frigivelse tilgængelig fra tilføjelseswebstedet.