Windows 10 App Essentials

Add-on này là một bộ sưu tập các modules cho nhiều ứng dụng của Windows 10, đồng thời là các cải tiến và sửa lỗi cho một số điều khiển trong windows 10.

Các module cho các ứng dụng sau đây đã được tích hợp (xem phần thông tin chi tiết của mỗi ứng dụng để biết thêm chi tiết):

 • Calculator (bản mới).
 • Calendar
 • Cortana (Classic and Conversations)
 • Feedback Hub
 • Mail
 • Maps
 • Microsoft Edge
 • Microsoft Store
 • Modern keyboard (emoji panel/dictation/hardware input suggestions/cloud clipboard items in Version 1709 and later)
 • People
 • Thiết lập (thiết lập hệ thống, Windows+I)
 • Weather.
 • Các module tổng hợp cho các điều khiển như Start Menu tiles.

Lưu ý:

 • This add-on requires Windows 10 Version 1809 (build 17763) or later and NVDA 2019.1 or later. For best results, use the add-on with latest Windows 10 stable release (build 18362) and latest stable version of NVDA.
 • Vài tính năng của add-on đã hoặc sẽ là một phần tính năng của trình đọc màn hình NVDA.
 • For entries not listed below, you can assume that features are part of NVDA, no longer applicable as the add-on does not support old Windows 10 releases, or changes were made to Windows 10 and apps that makes entries no longer applicable.

Để biết các thay đổi giữa các lần phát hành của add-on, xem phần changelogs for add-on releases .

Chung

 • NVDA will no longer play error tones or do nothing if this add-on becomes active from Windows 7, Windows 8.1, and unsupported releases of Windows
 • Thành phần có trình đơn con đã được nhận dạng chính xác trong nhiều ứng dụng, bao gồm trình đơn ngữ cảnh của Start menu tiles và microsoft Edge (Redstone 5).
 • In addition to dialogs recognized by NVDA, more dialogs are now recognized as proper dialogs and reported as such, including Insider Preview dialog (settings app).
 • NVDA can announce suggestion count when performing a search in majority of cases. This option is controlled by "Report object position information" in Object presentation panel found in NVDA settings.
 • Trong một số trình đơn ngữ cảnh (như của Edge), thông tin vị trí (như 1 trên 2) không còn được đọc nữa.
 • The following UIA events are recognized: controller for, drag start, drag cancel, drag complete, element selected, item status, live region change, notification, system alert, text change, tooltip opened, window opened. With NVDA set to run with debug logging enabled, these events will be tracked, and for UIA notification event, a debug tone will be heard if notifications come from somewhere other than the currently active app.
 • It is possible to tracke only specific events and/or events coming from specific apps.
 • Tooltips from Edge and universal apps are recognized and will be announced. This will be part of NVDA 2019.3.
 • When opening, closing, or switching between virtual desktops, NVDA will announce current desktop name (desktop 2, for example).
 • NVDA sẽ không thông báo kích thước văn bản của Start menu khi thay đổi độ phân giải hay hướng màn hình.
 • In Version 1903 (May 2019 Update), NVDA will announce volume and brightness changes immediately if focused on File Explorer. This is now part of NVDA 2019.2.
 • App name and version for various Microsoft Store apps are now shown correctly. This will be part of NVDA 2019.3.

Calculator

 • When ENTER or Escape is pressed, NVDA will announce calculation results.
 • Với các phép tính như chuyển đổi đơn vị và tiền tệ, NVDA sẽ thông báo ngay khi phép tính được nhập.
 • NVDA không còn đọc "tiêu đề cấp" cho kết quả tính toán.
 • NVDA will notify if maximum digit count has been reached while entering expressions.
 • Added support for always on mode in future Calculator releases.

calendar

 • NVDA không còn thông báo "có thể nhập" hay "chỉ đọc" trong nội dung thư và các trường khác.

Cortana

Most items are no longer applicable on Version 1903 and later. Classic Cortana refers to older Cortana interface which was part of Start menu.

 • Textual responses from Cortana (both Classic and Conversations UI) are announced in most situations (if using Classic Cortana, reopen Start menu and try searching again if responses are not announced).
 • NVDA sẽ im lặng khi điều khiển Cortana bằng giọng nói.
 • In Classic Cortana, NVDA will announce reminder confirmation after you set one.
 • In build 18945 and later, modern search experience in File Explorer powered by Cortana user interface is supported.

Feedback Hub

 • Từ các ứng dụng mới ra, NVDA không còn thông báo hai lần loại phản hồi.

Mail

 • When reviewing items in messages list, you can now use table navigation commands to review message headers. Note that navigating between rows (messages) is not supported.
 • Khi viết một tin nhắn, sự xuất hiện các đề xuất được đề cập được biểu thị bằng âm thanh.
 • NVDA will no longer do anything or play error tones after closing this app. This is now part of NVDA 2019.2.

Maps

 • NVDA phát tiếng beep cho vị trí trên bản đồ.
 • Khi dùng street side view và nếu tùy chọn "use keyboard" được bật, NVDA sẽ thông báo địa chỉ của đường khi bạn dùng mũi tên để điều hướng trong bản đồ.

Microsoft Edge

This refers to classic EdgeHTML-based Microsoft Edge.

 • Text auto-complete will be tracked and announced in address omnibar. This will be part of NVDA 2019.3.
 • NVDA will no longer play suggestion sound when pressing F11 to toggle full screen. This will be part of NVDA 2019.3.
 • Removed suggestions sound playback for address omnibar. This will be part of NVDA 2019.3.

Microsoft Store

 • Sau khi kiểm tra cập nhật ứng dụng, tên của các ứng dụng trong danh sách chờ cập nhật đã được gán nhãn một cách chính xác.
 • Khi tải các nội dung như ứng dụng và phim, NVDA sẽ thông báo tên sản phẩm và tiến trình tải về.

Modern keyboard

Most features below are now part of NVDA 2018.3 or later.

 • Support for Emoji input panel in Version 1709 (Fall Creators Update) and later, including the redesigned panel in Version 1809 (build 17661 and later) and changes made in 19H1 (build 18262 and later, including kaomoji and symbols categories in build 18305). This is also applicable in build 18963 and later as the app has been renamed. If using NVDA releases earlier than 2018.4, for best experience when reading emojis, use Windows OneCore speech synthesizer. If 2018.4 or later is in use, enable Unicode Consortium setting from NvDA's speech settings and set symbol level to "some" or higher.
 • NVDA will no longer announce "clipboard" when there are items in the clipboard under some circumstances.
 • On some systems running Version 1903 (May 2019 Update), NVDA will no longer appear to do nothing when emoji panel opens.
 • Added support for modern Chinese, Japanese, and Korean (CJK) IME candidates interface introduced in 20H1 build 18965 and later.

People

 • Khi tìm kiếm danh bạ, gợi ý đầu tiên sẽ được thông báo, đặc biệt là với các bản phát hành mới của ứng dụng.

Thiết lập

 • Certain information such as Windows Update progress is reported automatically, including Storage sense/disk cleanup widget and errors from Windows Update.
 • Giá trị của thanh tiến trình và các thông tin khác không còn bị đọc hai lần.
 • For some combo boxes and radio buttons, NVDA will no longer fail to recognize labels and/or announce value changes.
 • Không còn nghe tiếng beep của thanh tiến trình âm lượng audio trong phiên bản 1803 trở lên.
 • NVDA will no longer appear to do nothing or play error tones if using object navigation commands under some circumstances.
 • Windows Update reminder dialog is recognized as a proper dialog.
 • Odd control labels seen in certain Windows 10 installations has been corrected.
 • In more recent revisions of Version 1803 and later, due to changes to Windows Update procedure for feature updates, a "download and install now" link has been added. NVDA will now announce the title for the new update if present.

Weather

 • Các thẻ như "dự báo" và "bản đồ" đã được nhận dạng chính xác (vá lỗi bởi Derek Riemer).
 • khi đọc một dự báo, dùng mũi tên trái phải để chuyển giữa các thành phần. Dùng mũi tên lên xuống để đọc từng thành phần. Ví dụ, Bấm mũi tên phải có thể thông báo "Thứ hai: 26 độ, có mây, ..." Bấm mũi tên xuống sẽ đọc "Thứ hai" và bấm lần nữa sẽ đọc thành phần tiếp theo (nhiệt độ chẳng hạn). Tính năng này hiện hoạt động với dự báo theo ngày và theo giờ.