Windows App Essentials

Note: Originally called Windows 10 App Essentials, it was renamed to Windows App Essentials in 2021 to support Windows 10 and future releases such as Windows 11. Parts of this add-on will still refer to the original add-on name.

This add-on is a collection of app modules for various modern Windows apps, as well as enhancements and fixes for certain controls found in Windows 10 and later.

Các module cho các ứng dụng sau đây đã được tích hợp (xem phần thông tin chi tiết của mỗi ứng dụng để biết them):

 • Calculator (modern)
 • Cortana (Conversations)
 • Mail
 • Maps
 • Microsoft Solitaire Collection
 • Microsoft Store
 • Modern keyboard (emoji panel/dictation/voice typing/hardware input suggestions/clipboard history/modern input method editors)
 • People
 • Settings (system settings, Windows+I)
 • Weather
 • Các module tổng hợp cho các điều khiển như Start Menu tiles

Lưu ý:

 • This add-on requires Windows 10 20H2 (build 19042) or later and is compatible with Windows 11.
 • Dù vẫn có thể cài đặt được, add-on này không hỗ trợ Windows 10 Enterprise LTSC (Long-Term Servicing Channel) và các bản phát hành của Windows Server.
 • Vài tính năng của add-on đã hoặc sẽ là một phần tính năng của trình đọc màn hình NVDA.
 • Với những thành phần không được liệt kê bên dưới, bạn có thể xem như các tính năng đó đã là một phần tính năng của NVDA, không phải áp dụng như add-on không hỗ trợ cho các bản phát hành Windows cũ như Windows 10 bản cũ hay các thay đổi đã được thực hiện cho Windows và các ứng dụng này không còn được áp dụng.
 • Vài ứng dụng hỗ trợ chế độ compact overlay (luon chạy ở trên như Calculator), và chế độ này sẽ không hoạt động tốt với các phiên bản chạy trực tiếp của NVDA.

Để biết các thay đổi giữa các lần phát hành của add-on, xem phần changelogs for add-on releases .

Chung

 • NVDA có thể thông báo số gợi ý đếm được trong đa số trường họp, bao gồm thay đổi số gọi ý đếm được khi thực hiện tìm kiếm. Tùy chọn này được điều khiển bởi "Thông báo thông tin vị trí đối tượng" trong bảng điều khiển trình bày đối tượng trong cài đặt của NVDA.
 • In addition to UIA event handlers provided by NVDA, the following UIA events are recognized: drag start, drag cancel, drag complete, drop target drag enter, drop target drag leave, drop target dropped, layout invalidated. With NVDA's log level set to debug, these events will be tracked, and for UIA notification event, a debug tone will be heard if notifications come from somewhere other than the currently active app. Events built into NVDA such as name change and controller for events will be tracked from an add-on called Event Tracker.
 • When opening, closing, reordering (Windows 11), or switching between virtual desktops, NVDA will announce active virtual desktop name (desktop 2, for example).
 • NVDA sẽ không thông báo kích thước văn bản của Start menu khi thay đổi độ phân giải hay hướng màn hình.
 • Khi sắp xếp Start menu tiles hoặc Action Center quick actions với Alt+Shift+các phím mũi tên, NVDA sẽ thông báo các thông tin trên các thành phần đã kéo hoặc vị trí mới của thành phần đã kéo.
 • Các thông báo như thay đổi âm lượng / độ sáng màn hình trong File Explorer và các thông báo cập nhật ứng dụng từ Microsoft Store có thể tắt đi bằng cách tắt tùy chọn Đọc các thông báo trong phần trình bày đối tượng của NVDA.

Calculator

 • NVDA sẽ không còn đọc hai lần thông điệp trên màn hình tính toán đồ thị.

Cortana

Most items are applicable when using Cortana Conversations (Windows 10 2004 and later).

 • Phản hồi văn bản từ Cortana được thông báo trong hầu hết tình huống.
 • NVDA sẽ im lặng khi điều khiển Cortana bằng giọng nói.

Mail

 • Khi xem các thành phần trong danh sách thư, bạn có thể dùng các phím điều hướng trong bảng để xem lại các tiêu để của thư. Lưu ý rằng việc điều hướng qua từng dòng (từng thư) chưa được hỗ trợ.

Maps

 • NVDA phát tiếng beep cho vị trí trên bản đồ.
 • Khi dùng street side view và nếu tùy chọn "use keyboard" được bật, NVDA sẽ thông báo địa chỉ của đường khi bạn dùng mũi tên để điều hướng trong bản đồ.

Microsoft Solitaire Collection

 • NVDA sẽ đọc tên của các lá bài và bài trên sàn.

Microsoft Store

 • Sau khi kiểm tra cập nhật ứng dụng, tên của các ứng dụng trong danh sách chờ cập nhật đã được gán nhãn một cách chính xác.
 • When downloading content such as apps and movies, NVDA will announce product name and download progress.

Modern keyboard

This includes emoji panel, clipboard history, dictation/voice typing, hardware input suggestions, and modern input method editors for certain languages. When viewing emojis, for best experience, enable Unicode Consortium setting from NVDA's speech settings and set symbol level to "some" or higher. When pasting from clipboard history in Windows 10, press Space key instead of Enter key to paste the selected item. NVDA also supports updated input experience panel in Windows 11.

 • When an emoji group (including kaomoji and symbols group in Windows 10 1903 or later) is selected, NVDA will no longer move navigator object to certain emojis.
 • Added support for updated input experience panel (combined emoji panel and clipboard history) in Windows 11.

People

 • Khi tìm kiếm danh bạ, gợi ý đầu tiên sẽ được thông báo, đặc biệt là với các bản phát hành mới của ứng dụng.

Settings

 • Vài thông tin như thanh trạng thái của Windows Update đã được thông báo tự động, bao gồm Storage sense/disk cleanup và các lỗi từ Windows Update.
 • Giá trị của thanh tiến trình và các thông tin khác không còn bị đọc hai lần.
 • Odd control labels seen in certain Windows installations has been corrected.
 • NVDA will announce the name of the optional quality update link if present, typically named "download and install now".

Weather

 • Các thẻ như "dự báo" và "bản đồ" đã được nhận dạng chính xác (vá lỗi bởi Derek Riemer).
 • khi đọc một dự báo, dùng mũi tên trái / phải để chuyển giữa các thành phần. Dùng mũi tên lên / xuống để đọc từng thành phần. Ví dụ, Bấm mũi tên phải có thể thông báo "Thứ hai: 79 độ, có mây, ..." Bấm mũi tên xuống sẽ đọc "Thứ hai" và bấm lần nữa sẽ đọc thành phần tiếp theo (nhiệt độ chẳng hạn). Tính năng này hiện hoạt động với dự báo theo ngày và theo giờ.