Windows 10 App Essentials

Add-on này là một bộ sưu tập các modules cho nhiều ứng dụng của Windows 10, đồng thời là các cải tiến và sửa lỗi cho một số điều khiển trong windows 10.

Các module cho các ứng dụng sau đây đã được tích hợp (xem phần thông tin chi tiết của mỗi ứng dụng để biết thêm chi tiết):

 • Action center
 • Alarms and Clock.
 • Calendar
 • Calculator (bản mới).
 • Cortana
 • Feedback Hub
 • Mail
 • Maps
 • Microsoft Edge
 • Bàn phím hiện đại (bản biểu tượng cảm xúc / gợi ý thiết bị đầu vào / các thành phần bộ nhớ tạm đám mây trong phiên bản 1709 trở lên)
 • People
 • Thiết lập (thiết lập hệ thống, Windows+I)
 • Store
 • Weather.
 • Các module tổng hợp cho các điều khiển như Start Menu tiles.

Lưu ý:

 • This add-on requires Windows 10 Version 1803 (build 17134) or later and NVDA 2018.4 or later. For best results, use the add-on with latest Windows 10 stable release (build 17763) and latest stable version of NVDA.
 • Vài tính năng của add-on đã hoặc sẽ là một phần tính năng của trình đọc màn hình NVDA.
 • For entries not listed below, you can assume that features are part of NVDA, no longer applicable as the add-on does not support old Windows 10 releases, or changes were made to Windows 10 and apps that makes entries no longer applicable.

Để biết các thay đổi giữa các lần phát hành của add-on, xem phần changelogs for add-on releases .

Chung

 • NVDA will no longer play error tones or do nothing if this add-on becomes active from Windows 7, Windows 8.1, and unsupported releases of Windows
 • Thành phần có trình đơn con đã được nhận dạng chính xác trong nhiều ứng dụng, bao gồm trình đơn ngữ cảnh của Start menu tiles và microsoft Edge (Redstone 5).
 • In addition to dialogs recognized by NVDA, more dialogs are now recognized as proper dialogs and reported as such, including Insider Preview dialog (settings app).
 • NVDA can announce suggestion count when performing a search in majority of cases. This option is controlled by "Report object position information" in Object presentation panel found in NVDA settings.
 • Trong một số trình đơn ngữ cảnh (như của Edge), thông tin vị trí (như 1 trên 2) không còn được đọc nữa.
 • The following UIA events are recognized: active text position change, controller for, drag start, drag cancel, drag complete, element selected, item status, live region change, notification, system alert, tooltip opened, window opened. With NVDA set to run with debug logging enabled, these events will be tracked, and for UIA notification event, a debug tone will be heard if notifications come from somewhere other than the currently active app.
 • Thông báo trên đối tượng từ Edge và các ứng dụng tương tự đã được nhận dạng và sẽ được thông báo.
 • Khi mở, đóng, hay chuyển giữa desktop ảo, NVDA sẽ thông báo desktop ID hiện tại (desktop 2 chẳng hạn).
 • NVDA sẽ không thông báo kích thước văn bản của Start menu khi thay đổi độ phân giải hay hướng màn hình.
 • In build 18323 and later, NVDA will now announce audio volume and brightness changes.

Action center

 • Brightness quick action is now a button instead of a toggle button. This is now part of NVDA 2019.1.
 • Various status changes such as Focus Assist and Brightness will be reported. This is now part of NVDA 2019.1.

Alarms and clock

 • Time picker values are now announced, noticeable when moving focus to picker controls. This also affects the control used to select when to restart to finish installing Windows updates. This is now part of NVDA 2019.1.

Calculator

 • Khi bấm ENTER hay Escape, NVDA sẽ thông báo kết quả tính toán.
 • Với các phép tính như chuyển đổi đơn vị và tiền tệ, NVDA sẽ thông báo ngay khi phép tính được nhập.
 • NVDA không còn đọc "tiêu đề cấp" cho kết quả tính toán.

calendar

 • NVDA không còn thông báo "có thể nhập" hay "chỉ đọc" trong nội dung thư và các trường khác.

Cortana

 • Phản hồi văn bản từ Cortana được thông báo trong hầu hết tình huống (nếu không, thử mở lại Start menu và tìm kiếm lại).
 • NVDA sẽ im lặng khi điều khiển Cortana bằng giọng nói.
 • NVDA giờ đây sẽ thông báo nhắc nhở cuộc trò chuyện nếu bạn thiết lập.

Feedback Hub

 • Từ các ứng dụng mới ra, NVDA không còn thông báo hai lần loại phản hồi.

Mail

 • When reviewing items in messages list, you can now use table navigation commands to review message headers. Note that navigating between rows (messages) is not supported.
 • Khi viết một tin nhắn, sự xuất hiện các đề xuất được đề cập được biểu thị bằng âm thanh.
 • NVDA will no longer do anything or play error tones after closing this app. This is now part of NVDA 2019.1.

Maps

 • NVDA phát tiếng beep cho vị trí trên bản đồ.
 • Khi dùng street side view và nếu tùy chọn "use keyboard" được bật, NVDA sẽ thông báo địa chỉ của đường khi bạn dùng mũi tên để điều hướng trong bản đồ.

Microsoft Edge

 • Text auto-complete will be tracked and announced in address omnibar.
 • NVDA will no longer play suggestion sound when pressing F11 to toggle full screen.

Modern keyboard

Note: most features below are now part of NVDA 2018.3 or later.

 • Support for Emoji input panel in Version 1709 (Fall Creators Update) and later, including the redesigned panel in Version 1809 (build 17661 and later) and changes made in 19H1 (build 18262 and later, including kaomoji and symbols categories in build 18305). If using NVDA releases earlier than 2018.4, for best experience when reading emojis, use Windows OneCore speech synthesizer. If 2018.4 or later is in use, enable Unicode Consortium setting from NvDA's speech settings and set symbol level to "some" or higher.
 • Hỗ trợ cho gợi ý thiết bị đầu vào trong phiên bản 1803 (April 2018 Update) trở lên.
 • In post-1709 builds, NVDA will announce the first selected emoji when emoji panel opens. This is more noticeable in build 18262 and later where emoji panel may open to last browsed category, such as displaying skin tone modifiers when opened to People category.
 • Support for announcing cloud clipboard items in Version 1809 (build 17666 and later).
 • Bỏ những cấp độ không cần thiết khi làm việc với modern keyboard và tính năng của nó. Bao gồm không còn thông báo "Microsoft Candidate UI" khi mở gợi ý thiết bị bàn phím đầu vào và giữ im lặng khi một số phím trên bàn phím cảm ứng tăng sự kiện đổi tên trên một số hệ thống.
 • NVDA will no longer play error tones or do nothing when closing emoji panel in more recent 19H1 Insider Preview builds. This will be part of NVDA 2019.1.
 • In Version 1809 (October 2018 Update) and later, NVDA will announce search results for emojis if possible. This will be part of NVDA 2019.1.

People

 • Khi tìm kiếm danh bạ, gợi ý đầu tiên sẽ được thông báo, đặc biệt là với các bản phát hành mới của ứng dụng.

Thiết lập

 • Certain information such as Windows Update progress is reported automatically, including Storage sense/disk cleanup widget.
 • Giá trị của thanh tiến trình và các thông tin khác không còn bị đọc hai lần.
 • For some combo boxes and radio buttons, NVDA will no longer fail to recognize labels and/or announce value changes.
 • Không còn nghe tiếng beep của thanh tiến trình âm lượng audio trong phiên bản 1803 trở lên.
 • Nhiều thông tin về trạng thái cập nhật Windows đã được thông báo, đặc biệt là khi việc cập nhật Windows xảy ra lỗi.
 • NVDA will no longer appear to do nothing or play error tones if using object navigation commands under some circumstances.
 • Windows Update reminder dialog is recognized as a proper dialog.
 • Odd control labels seen in certain Windows 10 installations has been corrected.

Store

 • Sau khi kiểm tra cập nhật ứng dụng, tên của các ứng dụng trong danh sách chờ cập nhật đã được gán nhãn một cách chính xác.
 • Khi tải các nội dung như ứng dụng và phim, NVDA sẽ thông báo tên sản phẩm và tiến trình tải về.

Weather

 • Các thẻ như "dự báo" và "bản đồ" đã được nhận dạng chính xác (vá lỗi bởi Derek Riemer).
 • khi đọc một dự báo, dùng mũi tên trái phải để chuyển giữa các thành phần. Dùng mũi tên lên xuống để đọc từng thành phần. Ví dụ, Bấm mũi tên phải có thể thông báo "Thứ hai: 26 độ, có mây, ..." Bấm mũi tên xuống sẽ đọc "Thứ hai" và bấm lần nữa sẽ đọc thành phần tiếp theo (nhiệt độ chẳng hạn). Tính năng này hiện hoạt động với dự báo theo ngày và theo giờ.