Vylepšenia prístupnosti pre Zoom

 • Autori: Mohamad Suliman, Eilana Benish
 • Stiahnuť stabilnú verziu
 • NVDA compatibility: 2018.4 to 2022.1

Doplnok uľahčuje prácu s aplikáciou Zoom. Pridáva klávesové skratky a vylepšuje podporu pre vzdialený prístup.

Klávesové skratky dostupné počas stretnutia

 • NVDA+shift+a: Prepína spôsob oznamovania upozornení. Dostupné sú tieto možnosti:

  • Reč (report all alerts): Oznamuje upozornenia prostredníctvom hlasového výstupu
  • Pípanie (beep): upozornenia sú oznamované zvukom
  • vypnuté (silence): Upozornenia nie sú hlásené vôbec
  • Vlastné nastavenie (custom): Umožňuje definovať, ktoré upozornenia majú byť oznamované. Nastavenie je možné vykonať pomocou klávesových skratiek, alebo v nastaveniach doplnku.

Ak si zvolíte vlastné nastavenie, môžete použiť na vypínanie a zapínanie upozornení nasledujúce klávesové skratky:

 • NVDA + Ctrl + 1 (ak ste organizátorom konferencie): Účastník sa pridal alebo opustil konferenciu.
 • NVDA + Ctrl + 2 (a k ste organizátorom konferencie): Účastník čaká na pripojenie v čakacej miestnosti.
 • NVDA + Ctrl + 3: Organizátor vypol mikrofóny
 • NVDA + Ctrl + 4: Organizátor vypol prenos videa
 • NVDA + Ctrl + 5: Účastník spustil alebo ukončil zdieľanie obrazovky
 • NVDA + Ctrl + 6: Informácia o povolení nahrávať stretnutie
 • NVDA + Ctrl + 7: Upozornenie na verejnú textovú správu
 • NVDA + Ctrl + 8: upozornenie na súkromnú textovú správu
 • NVDA + Ctrl + 9: Upozornenie na prijatie súboru
 • NVDA + Ctrl + 0: Oprávnenie organizátora
 • NVDA + Shift + Ctrl + 1 (ak ste organizátorom stretnutia): Hosť sa prihlásil alebo odhlásil z diskusie
 • NVDA + Shift + Ctrl + 2: Oprávnenie na vzdialené ovládanie
 • NVDA + Shift + Ctrl + 3: Upozornenia na novú textovú správu

Upozorňujeme, že doplnok funguje správne len vtedy, ak v nastaveniach aplikácie Zoom povolíte v časti prístupnosť (accessibility) zobrazovanie všetkých upozornení (all alerts).

Klávesová skratka pre dialóg s nastaveniami

NVDA+Z: Otvorí dialóg nastavení doplnku

V tomto okne môžete:

 • Vidieť, ktoré upozornenia sú a nie sú hlásené
 • Vybrať, ktoré upozornenia majú byť hlásené
 • Vybrať spôsob oznamovania
 • Uložiť vlastné nastavenie

Vzdialený prístup

Po udelení povolenia na vzdialené ovládanie skratkou nvda+O prepínajte medzi zameraním vzdialeného a vášho počítača.

Skratka funguje správne vtedy, ak sa nachádzate v okne aktívneho stretnutia

Dôležité upozornenie

Vlastné nastavenie upozornení funguje len vtedy, ak používate aplikáciu Zoom v anglickom jazyku.