AudioChart

AudioChart umożliwia odtwarzanie wykresów Microsoft Excela jako stały dźwięk.

Używanie

Wybierz kolumny lub komórki z wykresem Microsoft excela.

Skróty klawiszowe

  • NVDA+A: Odtwórz wykres.
  • NVDA+A dwukrotnie szybko: pokazuje okno dialogowe kalibracji. In laptop layout, press NVDA+Control+Shift+A instead.

Kod źródłowy

     https://github.com/mltony/nvda-audio-chart/