Dodatki przestarzałe

Następujące dodatki nie są już aktywnie rozwijane ani zgodne z wcześniejszymi wersjami NVDA. Jest to bardziej widoczne w przypadku dodatków niezgodnych z wstecznie niezgodną wersją NVDA. Niektóre dodatki wymienione poniżej zostały wycofane, ponieważ funkcje zostały uwzględnione we wcześniejszych stabilnych wersjach NVDA. W przypadku większości z nich wymieniona jest ostatnia zgodna wersja i powód wycofania.

Jeśli chcesz zachować te dodatki, w tym uczynić je zgodnymi z najnowszymi wydaniami NVDA, możesz poprosić o zostanie opiekunem, pisząc na listę mailingową rozwoju dodatków. Repozytoria kodu źródłowego tych dodatków mogą być wymienione tutaj, poprawki mile widziane. Więcej informacji na temat tej procedury można znaleźć w sekcji wymagania.

AudioChart


Posted Sat Nov 10 06:10:39 2018

Screen Curtain


Posted Tue Aug 7 19:05:16 2018

Enhanced Aria


Posted Sun May 21 02:11:59 2017

TeamViewer


Posted Sat Feb 1 21:30:34 2014

Bit Che


Posted Fri Dec 6 10:30:33 2013