Add-on Updater

 • Autor: Joseph Lee
 • pobierz wersja stabilna
 • NVDA compatibility: 2020.4 to 2021.1

Ten dodatek powstał w odpowiedzi na problem głównej dystrybucji NVDA, o numerze 3208. Dodaje możliwość sprawdzenia, pobrania i zastosowania aktualizacji dodatków.

Aby sprawdzić dostępne aktualizacje po zainstalowaniu tego dodatku, przejdź do menu NVDA/Narzędzia/Sprawdź aktualizacje dodatków. Jeśli jakieś aktualizacje będą dostępne, pojawią się w formie listy. Każda pozycja na liście jest opatrzona opisem zawierającym obecnie używaną wersję, i nową wersję. Po wybraniu Aktualizuj, NVDA pobierze i kolejno zastosuje aktualizacje , po czym wyświetli dialog restartu.

Następujące dodatki posiadają wbudowaną funkcję aktualizacji, dlatego ich aktualizacje nie będą sprawdzane za pomocą Add-on Updater.

 • Braille Extender
 • WeatherPlus

Ważne uwagi:

 • Jest to dodatek eksperymentalny. Kiedy odpowiednia funkcja zostanie wdrożona do NVDA, ten dodatek zostanie porzucony.
 • Jeżeli nowa aktualizacja określa rangę zgodności (minimalną i ostatnią testowaną wersję NVDA) i jeżeli wersja uruchomiona nie wchodzi w rangę kompatybilnych wersji według NVDA, Aktualizowanie dodatku ne będzie kontynuowane.
 • Nie wszystkie dodatki są wyposażone w wersje rozwojowe. Jeśli nie otrzymujesz aktualizacji po wybraniu instalacji wersji rozwojowych dodatku, przełącz się na stabilny kanał dla których dotyczy problem.

Version 21.07

 • On Windows 10 and later, a toast notification will be shown when add-on updates are available. Note that you cannot click this notification - you must open NvDA menu/Tools/Check for add-on updates to review updates.
 • When legacy add-ons dialog is shown at startup, you can now review legacy add-ons and reasons just like add-on updates.
 • Improved add-on update check internals, including use of add-on metadata collection provided by the community to validate add-on compatibility. Among other things, this eliminates add-on releases for adding update checks for new add-ons.

Wersja 21.05

 • NvDA nie będzie już odtwarzać dźwięków błędów, jeśli próbuje sprawdzić aktualizacje podczas korzystania z WERSJI alfa NVDA 2021.1, spowodowanych zmianami w zestawie narzędzi wxPython GUI.

Wersja 21.03

 • Wymagana jest wersja NVDA 2020.4 lub nowsza.
 • NVDA przedstawi okno dialogowe błędu, jeśli wystąpią błędy podczas sprawdzania aktualizacji dodatku, takich jak utrata połączenia internetowego.

Wersja 20.11

 • Wymagana jest wersja NVDA 2020.3 lub nowsza.
 • Rozwiązano więcej problemów ze stylem kodowania i potencjalnych błędów z Flake8.
 • NVDA nie będzie już odtwarzać dźwięków błędów lub wydaje się nic nie robić podczas korzystania z dodatku, gdy NVDA jest uruchomiony z kodu źródłowego. Zamiast tego komunikat o tym fakcie zostanie zapisany w dzienniku.

Wersja 20.07

 • Wymagana jest wersja NVDA 2020.1 lub nowsza.
 • Jeżeli w konfiguracji NVDA zainstalowane są dodatki przestarzałe, takie jak Screen Curtain dodatek pokaże stosowny komunikat, wymagający ich usunięcia oraz wyłączenia.
 • Od teraz można zapisywać, ponownie wczytywać, oraz resetować ustawienia dodatku naciskając Control+NVDA+C, Control+NVDA+R jeden raz, lub Control+NVDA+R trzykrotnie.

Wersja20.06

 • Naprawiono mnóstwo błędów dotyczących stylu samego kodu oraz potencjalnych błędów dotyczących Lintera flake8.

Wersja 20.04

 • NVDA już nie będzie wyglądałą jak by nie robiła nic, lub odtwarzałą dźwięki błędów gdy próbujemy zaktualizować dodatki.
 • Naprawiono błąd związany z nie pojawianiem się elementu meni "sprawdź aktualizacji dodatków" w meni rozwijanym serwis.

Wersja 20.03

 • Wymagana jest wersja NVDA 2019.3 lub nowsza.
 • Od teraz przy instalacji dodatków, add-on updater nie będzie sprawdzał zgodność dodatków. NVDA będzie sprawdzała zgodność dodatków.

Wersja19.11

 • Gdy nowe aktualizacje są dostępne, NVDA powie, ile aktualizacji jest dostępnych do zainstalowania.

Wersja 19.09

 • Wymaga NVDA 2019.2 lub nowszą.
 • błędy przekroczenia czasu przy pobieraniu NVDA dodatków (włączając w to dodatki hostowane na Githubie) zostały poprawione.

Wersja 19.04

 • Wymaga NVDA 2019.1 lub nowszą.
 • Instalując aktualizację NVDA dodatków, będą sprawdzane minimalna i ostatnio testowana wersja.

Wersja 19.01

 • Wymaga NVDA 2018.4 lub nowszą.
 • Ulepszona wydajność przy sprawdzaniu aktualizacji.
 • Ulepszona zgodność dodatku z Pythonem 3.

Wersja 18.12.2

 • Gotowość dla Pythona 3.
 • Ulepszona zgodność z ostatnimi wersjami ALPHA NVDA gdzie aktualizacje dodatków NVDA nie były pobierane.

Wersja 18.12.1

 • Dodano tłumaczenia.

Wersja18.12

 • Aktualizacje dla wyłączonych dodatków mogą być sprawdzane. Dodatki zostaną wyłączone po sprawdzaniu tychże.
 • Gdy dodatek wymaga określoną wersję systemu windows lub NVDA, te parametry będą sprawdzane, i jeżeli żaden z nich nie jest spełniony, będzie pokazany komunikat o błędzie i aktualizacja będzie anulowana, co będzie skutkowało niezmieniona wersją zainstalowanego dodatku.
 • Gdy automatyczne sprawdzanie dodatków jest włączone i gdy aktualizacje są gotowe, NVDA pokaże listę dostępnych aktualizacji, zamiast pytania o gotowości instalacji aktualizacji.

Wersja18.10

 • Pierwsza wersja stabilna (jeszcze oznaczona jako prototyp).