Add-on Updater

Ten dodatek powstał w odpowiedzi na problem głównej dystrybucji NVDA, o numerze 3208. Dodaje możliwość sprawdzenia, pobrania i zastosowania aktualizacji dodatków.

Aby sprawdzić dostępne aktualizacje po zainstalowaniu tego dodatku, przejdź do menu NVDA/Narzędzia/Sprawdź aktualizacje dodatków. Jeśli jakieś aktualizacje będą dostępne, pojawią się w formie listy. Każda pozycja na liście jest opatrzona opisem zawierającym obecnie używaną wersję, i nową wersję. Po wybraniu Aktualizuj, NVDA pobierze i kolejno zastosuje aktualizacje , po czym wyświetli dialog restartu.

Następujące dodatki posiadają wbudowaną funkcję aktualizacji, dlatego ich aktualizacje nie będą sprawdzane za pomocą Add-on Updater.

 • Braille Extender
 • WeatherPlus

IMPORTANT NOTES:

 • Jest to dodatek eksperymentalny. Kiedy odpowiednia funkcja zostanie wdrożona do NVDA, ten dodatek zostanie porzucony.
 • If the new add-on updates specify a compatibility range (minimum and last tested NVDA versions) and if the NVDA version you are running does not fall within the compatibility range, add-on updating will not proceed.

Version 19.09

 • Requires NVDA 2019.2 or later.
 • Timeout errors seen when attempting to download some add-on updates (notably add-on files hosted on GitHub) has been resolved.

Wersja 19.04

 • Wymaga NVDA 2019.1 lub nowszą.
 • When installing add-on updates, both minimum and last tested versions will be checked.

Wersja 19.01

 • Wymaga NVDA 2018.4 lub nowszą.
 • Ulepszona wydajność przy sprawdzaniu aktualizacji.
 • Ulepszona zgodność dodatku z Pythonem 3.

Wersja 18.12.2

 • Gotowość dla Pythona 3.
 • Ulepszona zgodność z ostatnimi wersjami ALPHA NVDA gdzie aktualizacje dodatków NVDA nie były pobierane.

Wersja 18.12.1

 • Dodano tłumaczenia.

Wersja18.12

 • Aktualizacje dla wyłączonych dodatków mogą być sprawdzane. Dodatki zostaną wyłączone po sprawdzaniu tychże.
 • Gdy dodatek wymaga określoną wersję systemu windows lub NVDA, te parametry będą sprawdzane, i jeżeli żaden z nich nie jest spełniony, będzie pokazany komunikat o błędzie i aktualizacja będzie anulowana, co będzie skutkowało niezmieniona wersją zainstalowanego dodatku.
 • Gdy automatyczne sprawdzanie dodatków jest włączone i gdy aktualizacje są gotowe, NVDA pokaże listę dostępnych aktualizacji, zamiast pytania o gotowości instalacji aktualizacji.

Wersja18.10

 • Pierwsza wersja stabilna (jeszcze oznaczona jako prototyp).