Add-on Updater

 • Author: Joseph Lee, Luke Davis
 • Pobierz Wersja stabilna
 • NVDA compatibility: 2022.4 and later

Ten dodatek powstał w odpowiedzi na problem głównej dystrybucji NVDA, o numerze 3208. Dodaje możliwość sprawdzenia, pobrania i zastosowania aktualizacji dodatków.

To check for updates after installing this add-on, go to NVDA menu/Tools/Check for add-on updates (if NVDA did notice updates, the menu item will say "Review add-on updates" followed by update count). If updates are available, a list of add-on updates will be shown, with each entry consisting of description, current version, and the new version. Select Update, and NVDA will download and apply updates in sequence, with a prompt to restart your NVDA shown afterwards.

Następujące dodatki zawierają wbudowaną funkcję aktualizacji, dlatego aktualizacje nie będą sprawdzane za pomocą tego dodatku:

 • Braille Extender
 • Tienda NVDA (Spanish NVDA Community Store)
 • WeatherPlus

Ważne uwagi:

 • This is a proof of concept add-on. Once the relevant feature is included in NVDA in the form of an add-on store, this add-on will be discontinued.
 • Ten dodatek nie jest przeznaczony do użytku na bezpiecznych ekranach. Jeśli na bezpiecznym ekranie są zainstalowane dodatki, nawet jeśli skopiujesz Program Add-on Updater do bezpiecznego trybu ekranu, Narzędzie Add-on Updater nie będzie działać.
 • Jeżeli nowa aktualizacja określa rangę zgodności (minimalną i ostatnią testowaną wersję NVDA) i jeżeli wersja uruchomiona nie wchodzi w rangę kompatybilnych wersji według NVDA, Aktualizowanie dodatku ne będzie kontynuowane.
 • Nie wszystkie dodatki są wyposażone w wersje rozwojowe. Jeśli nie otrzymujesz aktualizacji po wybraniu instalacji wersji rozwojowych dodatku, przełącz się na stabilny kanał dla których dotyczy problem.
 • W niektórych systemach (zwłaszcza komputerach przyłączonych do domeny firmowej) funkcja sprawdzania aktualizacji dodatków może nie działać poprawnie, dlatego aktualizacje dodatków należy pobrać ręcznie.
 • Some features require NVDA to be installed on the computer, ideally on a computer running Windows 10 or later.
 • Some add-on releases include SHA256 hash values for checking add-on package integrity, and if the hash value does not match, add-on updating will fail.

Add-on settings

You can configure Add-on Updater settings from NVDA Settings screen (NVDA menu, Preferences, Settings) under Add-on Updater category. Add-on settings are as follows:

 • Automatically check for add-on updates: if checked, NVDA will check for add-on updates once a day. Automatic update checks is enabled on Windows client systems and disabled on server systems.
 • Add-on update notification (Windows 10 and later): you can choose to receive update notification as a dialog or a toast. On Windows releases earlier than 10 and on server systems, or running portable copy of NVDA, update notification will be shown as a dialog.
 • Update add-ons in the background (Windows 10 and later and update notification is set to toast): if checked, Add-on Updater will apply updates in the background. A toast will appear informing you that add-on updates are being downloaded and installed, followed by another message announcing update results. Same limitations as add-on update notification setting and toast must be selected from the above option in order for background updates to work.
 • Do not update add-ons: you can choose add-ons that should not be updated.
 • Prefer development releases: any add-ons checked in this list will receive development (prerelease) releases.
 • Development release channel (selected add-on must be checked from prefer development releases): allows selecting development updates coming from either dev or beta channel.
 • Add-on update source: you can choose where to get updates from. Currently Add-on Updater supports downloading updates from the sources listed below. A confirmation message will be shown after changing update source

The available add-on update sources are:

 • Community add-ons website (default)
 • Spanish community add-ons catalog
 • Catalogs maintained by NVDA communities in China and Taiwan
 • NV Access add-on store (experimental)

Version 23.04

 • Added development update channel setting to let users of development add-ons choose between dev and beta update channels. This option is shown if the selected add-on from prefer development releases list is checked.

Version 23.03

 • Added NV Access add-on store as an experimental add-on update source.

Version 23.02

 • NVDA 2022.4 or later is required.
 • NVDA will no longer offer what appears to be older add-on updates for most add-ons after checking for add-on updates. This applies to add-ons with version text of the form number.number.

Version 23.01

 • NVDA will check minimum Windows version for add-on updates if update source is set to NVDA community add-ons website.
 • Improved performance when downloading many ad-on updates at once. As a result, the order of add-on downloads shown in download progress dialog will be random.
 • Parts of the add-on now use Python's concurrent.futures module to improve performance, specifically update check and download processes.

Version 22.11

 • NVDA 2022.3 or later is required.

Version 22.10

 • Added catalogs from NVDA communities in China and Taiwan as add-on update sources (by Woody Tseng).

Version 22.09

 • NVDA 2022.2 or later is required.
 • NVDA will check SHA256 hash values while downloading add-on updates if the add-on update source includes hash values for add-on packages. If hash value is invalid, add-on updating will fail.

Version 22.08

 • Significant internal code reorganization and rewrites.
 • On Windows Server systems, automatic add-on update check feature is disabled by default (affects new installations).
 • Added ability to select different add-on update sources. Add-on Updater can check for updates hosted on community add-ons website (addons.nvda-project.org) or Spanish community add-ons catalog (nvda.es). A new combo box was added in add-on settings panel to select add-on update source.
 • On Windows 10 and later, it is possible to let Add-on Updater check for, download, and install add-on updates in the background provided that NVDA is actually installed and ad-on update notification is set to toast.
 • Redesigned add-on update download and install experience for multiple add-on updates, including use of a single dialog to show download progress for all add-ons and updating add-ons after downloading all of them.
 • If NVDA is set to announce update notifications as toasts, "check for add-on updates" menu item will become "review add-on updates" when updates become available, with the new name including add-on update count.
 • In NVDA 2022.1 and later, Add-on Updater can process command-line switches for this add-on (currently none).
 • In add-on updates dialog, add-ons disabled by the user are unchecked by default, and a confirmation message will be shown checking disabled add-ons and attempting to update them as doing so will enable them.

Version 22.07

 • URL's used by the add-on are now constants hosted inside a new module (contributed by Luke Davis).
 • Add-on download progress dialog is now centered on screen.

Wersja 22.03

 • Poprawiono bezpieczeństwo, nie ładując dodatku, gdy NVDA działa w trybie bezpiecznym.

Wersja 22.02

 • Wymagana jest nvda 2021.3 lub nowsza.
 • W systemie Windows 10 wyskakujące powiadomienia o aktualizacji dodatków są zlokalizowane.

Wersja 22.01

 • Wymagana jest nvda 2021.2 lub nowsza.
 • W systemach serwerowych z systemem Windows Server 2016 lub nowszym aktualizacje dodatków będą wyświetlane w oknie dialogowym zamiast korzystania z wyskakujących powiadomień.

Wersja 21.10

 • Ponownie można sprawdzić dostępność aktualizacji dodatków w niektórych systemach, zwłaszcza po czystej instalacji systemu Windows.

Wersja 21.09

 • Wymagana jest nvda 2021.1 lub nowsza.
 • w systemie Windows 10 i nowszych można wybrać powiadomienie o aktualizacji dodatku między wyskakującym komunikatem a oknem dialogowym aktualizacji. Można to skonfigurować za pomocą ustawień Add-on Updater znajdujących się na ekranie Ustawienia NVDA.
 • Narzędzie Add-on Updater nie będzie już sprawdzać minimalnych informacji o wersji systemu Windows dla dodatków, ponieważ dodatki, takie jak Podstawowe programy aplikacji systemu Windows, zapewniają lepsze informacje o zgodności z systemem Windows.

Wersja 21.07

 • On Windows 10 and later, a toast notification will be shown when add-on updates are available. Note that you cannot click this notification - you must open NVDA menu/Tools/Check for add-on updates to review updates.
 • Gdy podczas uruchamiania jest wyświetlane okno dialogowe starszych dodatków, można teraz przeglądać starsze dodatki i przyczyny, podobnie jak aktualizacje dodatków.
 • Ulepszone wewnętrzne sprawdzanie aktualizacji dodatków, w tym korzystanie z kolekcji metadanych dodatków dostarczanych przez społeczność w celu sprawdzenia zgodności dodatków. Między innymi eliminuje to wydania dodatków do dodawania kontroli aktualizacji dla nowych dodatków.

Wersja 21.05

 • NVDA will no longer play error tones if trying to check updates while using NVDA 2021.1 alpha snapshots, caused by changes to wxPython GUI toolkit.

Wersja 21.03

 • Wymagana jest wersja NVDA 2020.4 lub nowsza.
 • NVDA przedstawi okno dialogowe błędu, jeśli wystąpią błędy podczas sprawdzania aktualizacji dodatku, takich jak utrata połączenia internetowego.

Wersja 20.11

 • Wymagana jest wersja NVDA 2020.3 lub nowsza.
 • Rozwiązano więcej problemów ze stylem kodowania i potencjalnych błędów z Flake8.
 • NVDA nie będzie już odtwarzać dźwięków błędów lub wydaje się nic nie robić podczas korzystania z dodatku, gdy NVDA jest uruchomiony z kodu źródłowego. Zamiast tego komunikat o tym fakcie zostanie zapisany w dzienniku.

Wersja 20.07

 • Wymagana jest wersja NVDA 2020.1 lub nowsza.
 • Jeżeli w konfiguracji NVDA zainstalowane są dodatki przestarzałe, takie jak Screen Curtain dodatek pokaże stosowny komunikat, wymagający ich usunięcia oraz wyłączenia.
 • Od teraz można zapisywać, ponownie wczytywać, oraz resetować ustawienia dodatku naciskając Control+NVDA+C, Control+NVDA+R jeden raz, lub Control+NVDA+R trzykrotnie.

Wersja20.06

 • Naprawiono mnóstwo błędów dotyczących stylu samego kodu oraz potencjalnych błędów dotyczących Lintera flake8.

Wersja 20.04

 • NVDA już nie będzie wyglądałą jak by nie robiła nic, lub odtwarzałą dźwięki błędów gdy próbujemy zaktualizować dodatki.
 • Naprawiono błąd związany z nie pojawianiem się elementu meni "sprawdź aktualizacji dodatków" w meni rozwijanym serwis.

Wersja 20.03

 • Wymagana jest wersja NVDA 2019.3 lub nowsza.
 • Od teraz przy instalacji dodatków, add-on updater nie będzie sprawdzał zgodność dodatków. NVDA będzie sprawdzała zgodność dodatków.

Wersja19.11

 • Gdy nowe aktualizacje są dostępne, NVDA powie, ile aktualizacji jest dostępnych do zainstalowania.

Wersja 19.09

 • Wymaga NVDA 2019.2 lub nowszą.
 • Błędy limitu czasu widoczne podczas próby pobrania niektórych aktualizacji dodatków (w szczególności plików dodatków hostowanych w witrynie GitHub) zostały rozwiązane.

Wersja 19.04

 • Wymaga NVDA 2019.1 lub nowszą.
 • Instalując aktualizację NVDA dodatków, będą sprawdzane minimalna i ostatnio testowana wersja.

Wersja 19.01

 • Wymaga NVDA 2018.4 lub nowszą.
 • Ulepszona wydajność przy sprawdzaniu aktualizacji.
 • Ulepszona zgodność dodatku z Pythonem 3.

Wersja 18.12.2

 • Gotowość dla Pythona 3.
 • Ulepszona zgodność z ostatnimi wersjami ALPHA NVDA gdzie aktualizacje dodatków NVDA nie były pobierane.

Wersja 18.12.1

 • Dodano tłumaczenia.

Wersja18.12

 • Aktualizacje dla wyłączonych dodatków mogą być sprawdzane. Dodatki zostaną wyłączone po sprawdzaniu tychże.
 • Gdy dodatek wymaga określoną wersję systemu windows lub NVDA, te parametry będą sprawdzane, i jeżeli żaden z nich nie jest spełniony, będzie pokazany komunikat o błędzie i aktualizacja będzie anulowana, co będzie skutkowało niezmieniona wersją zainstalowanego dodatku.
 • Gdy automatyczne sprawdzanie dodatków jest włączone i gdy aktualizacje są gotowe, NVDA pokaże listę dostępnych aktualizacji, zamiast pytania o gotowości instalacji aktualizacji.

Wersja18.10

 • Pierwsza wersja stabilna (jeszcze oznaczona jako prototyp).