Dokumentacja dla dodatków

Informacja

 • Autorzy: Rui Fontes, Ângelo Abrantes, Zougane, Remy, Abdel i współpraca Jamesa Scholesa
 • Zaktualizowano w 21/03/2022
 • Pobierz Wersja stabilna
 • Kompatybilność: NVDA 2017.2 i nowsze

Opis

Ten dodatek zapewnia szybki dostęp do dokumentacji zainstalowanych dodatków. Tworzy w menu Pomoc NVDA dwa podmenu. Jeden, zwany "Uruchomiona dokumentacja dodatków", grupuje dokumentację dla każdego dodatku i udostępnia listę poleceń dla wszystkich uruchomionych dodatków, wraz z tabelą dla każdego dodatku. Drugie podmenu, zwane "Dokumentacja wyłączonych dodatków", zawiera listę wyłączonych dodatków, zapewniając dostęp do dokumentacji. Pamiętaj, że dodatki sterowników Synth i Braille nie pojawią się w żadnej z powyższych kategorii. Należy pamiętać, że można również uzyskać dostęp do dokumentacji dodatków za pośrednictwem menedżera dodatków w NVDA, menu Narzędzia. Tutaj masz również informacje o stanie dodatku. Pamiętaj również, że możesz uzyskać dostęp do poleceń NVDA i dodatków w oknie dialogowym Gesty wprowadzania. Jednak w tym oknie dialogowym polecenia dodatków nie są pogrupowane i nie można znaleźć polecenia zawierającego "okna", według instancji...

Zmiany

Wersja 2022.03

 • Adaptacja do NVDA 2022.1

Wersja 21.05

 • Adaptacja do NVDA 2021.1

Wersja 2.1

 • Adaptacja do NVDA 2019.3

Wersja 2.0

 • Od teraz dodatek tworzy dwóch meni w meni rozwijanym pomoc.
 • W meni "dokumentacja dla uruchomionych dodatków", dodana nowa opcja do wyświetlania "spis komend dla uruchomionych dodatków", zawierających wszystkie polecenia w tablicy.
 • Meni "dokumentacja dla wyłączonych dodatków" tylko grupuje dodatki wyłączone.
 • Miejcie na uwadze, że sterowniki syntezatorów mowy i monitorów brajlowskich nie znajdują się na tej liście.
 • Dodatki są teraz pokazywany według ich opisu zamiast według nazwy.
 • Niektóre ulepszenia w kodzie.

Wersja 1.2

 • Drobne poprawki;
 • Poprawiono importowanie meni rozwijanego z opisu dodatku;
 • Zmuszanie otwarcia dokumentacji w przeglądarce domyślnej, jeżeli jest to możliwe w nowym oknie.

Wersja 1.1

 • Zgodność z Pythonem 3;
 • Nowy sposób dodawania meni rozwijanych;
 • Kiedy to jest możliwe, dodana możliwość używania przetłumaczonych nazw meni rozwijanych.

Wersja 1.0

 • Wersja pierwotna przez Zougane, Remy i Abdel zaktualizowana dla zgodności z wersją NVDA 2019.1.