Application Dictionary

Informacje

  • Autorzy: Rui Fontes i Ricardo M. Leonarczyk z cyrylem Bougotem
  • Wersja: 2022.03.26
  • Pobierz Wersja stabilna
  • Kompatybilność: NVDA 2019.3 i nie tylko

Użycie

Ten prosty dodatek umożliwia tworzenie słowników specyficznych dla aplikacji dla NVDA. Aby użyć dodatku, po prostu przejdź do aplikacji, dla której chcesz słownik, i naciśnij NVDA + control + shift + d. Otworzy się normalne okno dialogowe słownika NVDA, aby dodać wpisy ważne tylko dla aktywnej aplikacji (nazwa aplikacji powinna pojawić się w tytule okna dialogowego). Domyślny skrót dodatku można zmienić za pomocą okna dialogowego gestów wejściowych NVDA: w węźle konfiguracji rozwiń węzeł z napisem "Pokazuje okno dialogowe słownika specyficznego dla aplikacji".

Komenda

NVDA+Control+Shift+d

Firmware auto update

Ten dodatek zawiera funkcję automatycznej aktualizacji. Sprawdzanie nowej wersji będzie wykonywane za każdym razem, gdy NVDA zostanie załadowana. Jeśli chcesz, przejdź do NVDA, Preferencje, Opcje iw kategorii dodatków zaznacz pole wyboru.