Bit Che

Bit Che jest prostym narzędziem szybko wyszukującym pliki na popularnych stronach bit torrent. Możesz uzyskać więcej informacji o tym programie na tej stronie.

Ten dodatek NVDA poprawia dostępność oprogramowania. Dodaje następujące cechy:

 • Sprawia, że lista wyników wyszukiwania jest dostępna.
  • Umożliwia użycie klawisza aplikacji aby aktywować menu kontekstowe na podświetlonym wyniku.

Uwagi

 • Możesz używać klawiszy strzałki w górę i dół aby podświetlić wynik wyszukiwania, na którym chcesz wykonać dalsze operacje.
 • Gdy zakończone zostanie pierwsze wyszukiwanie po uruchomieniu Bit Che, zostanie podświetlony pierwszy wynik, chociaż może nie zostać prawidłowo zaznaczony. NVDA wypowie zaznaczony wynik. Przed rozpoczęciem innych akcji użyj typowych komend lub klawiszy strzałek, aby upewnić się, że zaznaczony jest właściwy element.

Klawisze skrótów

 • Klawisz aplikacji, albo shift+f10, otwiera menu kontekstowe wyniku wyszukiwania.

Zmiany dla wersji 2.0

 • Pomoc dodatku dostępna w managerze dodatków.

Zmiany dla wersji 1.5

 • Aktualizacja tłumaczeń.

Zmiany dla wersji 1.4

 • Dodany link pobierania wersji rozwojowej.

Zmiany dla wersji 1.3

 • Dodana funkcja sprawdzająca przy instalacji, czy zainstalowana jest już stara wersja i usuwająca ją.

Zmiany dla wersji 1.2

 • Dodany klawisz shift+F10, oprócz klawisza aplikacji, użyteczne w VM.

Zmiany dla wersji 1.1

 • Poprawiona dostępność listy wyników.

Zmiany dla wersji 1.0

 • Pierwsza wersja.