Geliştirilmiş braille desteği

Geliştirilmiş braille desteği, çeşitli braille özellikleri sunan bir NVDA eklentisidir. Şu anda aşağıdaki özellikler eklenmiştir:

 • Kısayol tuşlarıyla iki sık kullandığınız braille ekran arasında geçiş yapabilme.
 • PuTTY, Powershell, bash, cmd gibi terminal uygulamalarında otomatik inceleme imleci takibi.
 • Otomatik kaydırma.
 • Çeşitli braille girdi ve çıktı tabloları arasında geçiş yapabilme.
 • Farklı bir şekilde biçimlendirilen metni 7. nokta, 8. nokta veya ikisiyle gösterebilme.
 • Aynı anda iki braille çıktı tablosu kullanabilme.
 • Sekme işaretlerini boşluk olarak gösterebilme.
 • İleri kaydırma ve geri kaydırma düğmelerinin işlevini terse çevirebilme.
 • İnceleme kipinde, odak kipinde veya her ikisinde de metin kaydırırken üzerinde bulunulan satırı söyleme.
 • Unikod braille'e ve unikod brailleden kolayca metin çevirme. Örneğin z <--> ⠵.
 • Braille noktalarını unikod braille'e ve unikod Braille'den braille noktalara çevirebilme. Örneğin 123 <--> ⠇.
 • Braille klavyeyi kilitleme.
 • Kısayollarla uygulama açma/internet adresine gitme.
 • Braille sözlükler.
 • Braille klavyeyle bir elle yazabilme.
 • Alternatif gösterimleri kullanarak braille tablolarındaki tanımlanmayan karakterleri (emojiler de dahil) gösterme.
 • Emojiler dahil olmak üzere braille klavyeden herhangi bir karakteri girebilme.
 • Metin kaydırırken boş satırları atlama.
 • Ve çok daha fazlası!

Bazı braille ekranlar için braille komutlarını şunları sunmak için geliştirir:

 • Fonksiyon tuşları, multimedya tuşları, hızlı dolaşım gibi işlevler için tam kısayol düzeni sunar,
 • Değişken tuşlarını dolayısıyla tüm klavye kısayol tuşlarını braille ekran vasıtasıyla etkinleştirebilme,
 • 7 ve 8. noktaların girilmesiyle, enter ve geri sil tuşlarına basılmasıyla ilgili çeşitli klavye düzenleri sunma,
 • Rotor vasıtasıyla eylemler ve hızlı dolaşım ekleme.

Eklentiyi kurduktan sonra kullanım kılavuzunu okuyun ve NVDA menüsündeki geliştirilmiş braille desteği alt menüsünde bulunan ayarlara gözatın.

Bazı yaygın özelliklere bakalım

Tanımlanmayan karakterlerin gösterimi

Eklenti sayesinde braille tablosunda tanımlanmayan karakterlerin nasıl gösterileceğini özelleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için "tanımlanmayan karakterlerin gösterimi" ayarlarına gidin. Şu gösterimler arasından seçim yapabilirsiniz:

 • Braille tablosunda olduğu gibi göster (karakter tanımlanamaz)
 • 1-8. noktalar (⣿)
 • 1-6. noktalar (⠿)
 • Boş karakter (⠀)
 • Başka nokta düzeni (örn. 6-123456)
 • Soru işareti (çıktı tablosuna bağlı olarak değişir)
 • Diğer işaret veya düzen (örn. ??)
 • On altılık
 • On altılık, HUC8
 • On altılık, HUC6
 • Ondalık
 • Sekizlik
 • İkilik

Bu seçeneği "mümkünse karakteri tanımla" ayarıyla birlikte de kullanabilirsiniz.

Notlar:

 • Alandan tasarruf ederken aynı zamanda tanımlanmayan karakterleri ayırt edebilmek için HUC8 gösterimini kullanın ve "mümkün olduğunda tanımlanmayan karakterler için noktalama/sembol adını göster" onay kutusunu işaretlemeyin.
 • HUC gösterimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://danielmayr.at/huc/ adresine bakın
 • Tanımlanmayan karakter gösterimi konusunda en öncelikli olan braille tablolarındaki tanımlar ve tablo sözlüğünüzdeki tanımlardır. Sonra sırasıyla karakter tanımları ve tanımlanmayan karakterler için seçtiğiniz gösterim biçimi gelir.

Üzerinde bulunulan karakter hakkında bilgi edinme

Bu özellik, seçtiğiniz braille girdi tablosundan imlecin altındaki karakter hakkında çeşitli bilgiler edinmenize yarar. Örneğin şu tür bilgileri alabilirsiniz: Karakterin HUC8 ve HUC6 gösterimi, On altılık, ondalık, sekizlik veya ikilik değerleri, mümkünse karakterin açıklaması, karakterin Unicode gösterimi ve braille noktaları.

Bu fonksiyonla ilişkilendirilen kısayola bir kez basarsanız mesaj sınırlı bir süre gösterilir. Kısayola iki kez basarsanız mesaj sanal NVDA penceresinde gösterilir.

Desteklenen ekranlarda kısayol ⡉+boşluktur. Varsayılan olarak sistem kısayolu atanmamıştır.

Örneğin & karakterinin bilgileri şu şekilde görüntülenir:

&: 0x26, 38, 0o46, 0b100110
and (AMPERSAND [Po])
⢿ (1234568)
⣥⣺⡧, ⠿⠺⠏⠏

Gelişmiş braille girdisi

Bu özellik HUC8 veya on altılık/onluk/sekizlik/ikilik değerini kullanarak herhangi bir karakteri girmenize yarar. Ayrıca kendinize özel kısaltmalar da oluşturabilirsiniz. Özelliği kullanmak için gelişmiş girdi moduna girin ve istediğiniz şekilde karakteri yazın. Varsayılan kısayollar: NVDA+Windows+i veya ⡊+boşluk (desteklenen ekranlarda). Moddan çıkmak için aynı kısayolu kullanın. Ayrıca tek karakter girdikten sonra bu moddan çıkılmasına yarayan bir ayar da vardır. HUC8 değerini kullanarak bir karakter girmek isterseniz karakterin HUC8 gösterimini girin. HUC8 gösterimi 3-4 hücreye sığdığından 3-4 nokta kombinasyonu girildiğindde çeviri yapılacaktır. on altılık, onluk, sekizlik veya ikilik değerini kullanarak bir karakter girmek isterseniz şunu yapın:

 1. ⠼ yazın
 2. Karakter biçimini şu şekilde tanımlayın:

  • On altılık değer için ⠭ veya ⠓
  • Onluk değer için ⠙
  • Sekizlik değer için ⠕
  • İkilik değer için ⠃
 3. Seçtiğiniz karakter türüne göre karakteri girin.

 4. Onaylamak için boşluğa basın.

Kısaltma girmeden önce kısaltmayı gelişmiş girdi modu sözlüğü iletişim kutusundan eklemeniz gerekir. Daha sonra kısaltmayı girip boşluk tuşuna basarak açılımını yazdırabilirsiniz. Örneğin şunun gibi kısaltmalar girebilirsiniz: "Sandviç" kelimesi için "⠎⠺", 🇹🇷 için ⠞⠗.

Girmek istediğiniz karakterler için girilecek braille noktalar şunun gibidir:

Karakter HUC8 On altılık Onluk Sekizlik İkilik
👍 (baş parmak yukarıda) ⣭⢤⡙ ⠭1f44d or ⠓1f44d ⠙128077 ⠕372115 ⠃11111010001001101
😀 (sırıtan yüz) ⣭⡤⣺ ⠭1f600 or ⠓1f600 ⠙128512 ⠕373000 ⠃11111011000000000
🍑 (şeftali) ⣭⠤⠕ ⠭1f351 or ⠓1f351 ⠙127825 ⠕371521 ⠃11111001101010001
🌊 (dalga) ⣭⠤⠺ ⠭1f30a or ⠓1f30a ⠙127754 ⠕371412 ⠃11111001100001010

Not: HUC6 girişi şu anda desteklenmemektedir.

Tek el modu

Bu özellikle bir noktayı birkaç adımda yazabilirsiniz. Ayarı eklentinin genel ayarlar iletişim kutusundan veya varsayılan olarak NVDA+Windows+h kısayolunu kullanarak (desteklenen ekranlarda ⡂+boşluk) etkinleştirebilirsiniz. Üç giriş yöntemi mevcuttur.

1. yöntem: Bir hücreyi iki aşamada çift taraflı doldurma

Önce sol taraftaki noktaları, sonra sağ taraftaki noktaları girin. Bir taraf boşsa dolu olan taraftaki noktaları iki kez girin veya dolu taraftaki noktaları iki adımda girin.

Örneğin:

 • ⠛ için: Önce 1 ve 2. noktaya, sonra 4 ve 5. noktaya basın.
 • ⠃ için: 1 ve 2. noktalara basın, sonra bir daha 1 ve 2. noktalara basın veya önce 1. noktaya, sonra 2. noktaya basın.
 • ⠘ için: 4 ve 5. noktalara basın, sonra bir daha 4 ve 5. noktalara basın veya önce 4. noktaya, sonra 5. noktaya basın.

2. yöntem: bir hücreyi iki aşamada Bir taraflı doldurma (boşluk=boş hücre)

Bu yöntemi kullanarak braille klavyenin hangi tarafından yazdığınız fark etmeksizin bir karakteri tek elle girebilirsiniz. 1. adımda 1, 2, 3 ve 7. noktaları, ikinci adımda ise 4, 5, 6 ve 8. noktaları girebilirsiniz. Bir taraf boş ise boşluk tuşuna basın. Boşluk tuşuna iki kez basarak boş karakter girebilirsiniz.

Örneğin:

 • ⠛ için: 1 ve 2. noktalara basın, sonra işlemi tekrarlayın veya 4 ve
  1. noktalara basın, sonra işlemi tekrarlayın.
 • ⠃ için: 1 ve 2. noktalara sonra boşluğa basın veya 4 ve 5. noktalara sonra boşluğa basın.
 • ⠘ için: Önce boşluğa sonra 1 ve 2. noktalara basın veya önce boşluğa sonra 4 ve 5. noktalara basın.

3. yöntem: Karakterleri nokta nokta girme (her nokta açılıp kapanır, karakteri girmek için boşluğa basılır)

Bu modda her nokta açılıp kapanır yani bir noktayı girdikten sonra aynı noktaya basarsanız nokta silinir. Yazmak istediğiniz karakteri oluşturduktan sonra boşluğa basın. Hücrede ne kadar nokta varsa o kadar farklı yolla karakteri girebilirsiniz.

Örneğin ⠛ karakterini şu yollarla yazabilirsiniz:

 • Önce 1 ve 2. noktalar, sonra 4 ve 5. noktalar ve son olarak boşluk.
 • 1, 2 ve 3. noktalar, sonra 3. nokta (düzeltmek için), sonra 4 ve
  1. noktalar ve son olarak boşluk.
  1. nokta, sonra 2, 4 ve 5. noktalar ve son olarak boşluk.
 • 1, 2 ve 4. noktalar, sonra 5. nokta ve son olarak boşluk.
  1. nokta, sonra 1. nokta, sonra 5. nokta, sonra 4. nokta ve son olarak boşluk.
 • vs.