Geliştirilmiş braille desteği

Geliştirilmiş braille desteği, çeşitli braille özellikleri sunan bir NVDA eklentisidir. Şu anda aşağıdaki özellikler eklenmiştir:

 • Kısayol tuşlarıyla iki sık kullandığınız braille ekran arasında geçiş yapabilme.
 • PuTTY, Powershell, bash, cmd gibi terminal uygulamalarında otomatik inceleme imleci takibi.
 • Otomatik kaydırma.
 • Çeşitli braille girdi ve çıktı tabloları arasında geçiş yapabilme.
 • Farklı bir şekilde biçimlendirilen metni 7. nokta, 8. nokta veya ikisiyle gösterebilme.
 • Aynı anda iki braille çıktı tablosu kullanabilme.
 • Sekme işaretlerini boşluk olarak gösterebilme.
 • İleri kaydırma ve geri kaydırma düğmelerinin işlevini terse çevirebilme.
 • İnceleme kipinde, odak kipinde veya her ikisinde de metin kaydırırken üzerinde bulunulan satırı söyleme.
 • Unicode braille'deki metni kolayca çevirin veya tersini yapın. Örneğin: z <--> ⠵.
 • hücre açıklamasını Unicode braille'e (veya tam tersi) dönüştürün. Örneğin: 123 <--> ⠇.
 • Braille klavyeyi kilitleme.
 • Kısayollarla uygulama açma/internet adresine gitme.
 • Braille sözlükler.
 • Braille klavyeyle tek elle yazabilme.
 • Alternatif gösterimleri kullanarak braille tablolarındaki tanımlanmayan karakterleri (emojiler de dahil) gösterme.
 • Emojiler dahil olmak üzere braille klavyeden herhangi bir karakteri girebilme.
 • Metin kaydırırken boş satırları atlama.
 • Ve çok daha fazlası!

Bazı braille ekranlar için braille komutlarını şunları sunmak için geliştirir:

 • Fonksiyon tuşları, multimedya tuşları, hızlı dolaşım gibi işlevler için tam kısayol düzeni sunar,
 • Değişken tuşlarını dolayısıyla tüm klavye kısayol tuşlarını braille ekran vasıtasıyla etkinleştirebilme;
 • 7 ve 8. noktaların girilmesiyle, enter ve geri sil tuşlarına basılmasıyla ilgili çeşitli klavye düzenleri sunar;
 • Rotor vasıtasıyla eylemler ve hızlı dolaşım ekleme.

Eklentiyi kurduktan sonra kullanım kılavuzunu okuyun ve NVDA menüsündeki geliştirilmiş braille desteği alt menüsünde bulunan ayarlara gözatın.

Bazı yaygın özelliklere bakalım

Tanımlanmayan karakterlerin gösterimi

Eklenti, tanımlanmamış bir karakterin braille tablosunda nasıl temsil edileceğini özelleştirmenize olanak tanır. Bunu yapmak için, "Tanımlanmamış karakterlerin gösterimi" ayarlarına gidin. Aşağıdaki gösterimler arasından seçim yapabilirsiniz:

 • Braille tablosunda olduğu gibi göster (karakter tanımlanamaz)
 • Noktalar 1-8 (⣿)
 • Noktalar 1-6 (⠿)
 • Boş hücre (⠀)
 • Başka nokta düzeni (örn. 6-123456)
 • Soru işareti (çıktı tablosuna bağlı olarak değişir)
 • Diğer işaret veya düzen (örn. ??)
 • On altılık
 • On altılık, HUC8
 • On altılık, HUC6
 • Ondalık
 • Sekizlik
 • İkilik

Bu seçeneği “mümkünse karakteri tanımla” ayarıyla da birleştirebilirsiniz.

Notlar:

 • Alanı en üst düzeye çıkarırken tanımsız karakter kümesini ayırt etmek için en iyi kombinasyon, "Varsa tanımsız karakterler için noktalama işaretlerini/sembol adını göster" seçeneğini işaretlemeden HUC8 gösteriminin kullanılmasıdır.
 • HUC gösterimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://danielmayr.at/huc/ adresine bakın
 • Tanımlanmayan karakter gösterimi konusunda en öncelikli olan braille tablolarındaki tanımlar ve tablo sözlüğünüzdeki tanımlardır. Sonra sırasıyla karakter tanımları ve tanımlanmayan karakterler için seçtiğiniz gösterim biçimi gelir.

Üzerinde bulunulan karakter hakkında bilgi edinme

Bu özellik, seçtiğiniz braille girdi tablosundan imlecin altındaki karakter hakkında çeşitli bilgiler edinmenize yarar. Örneğin şu tür bilgileri alabilirsiniz: Karakterin HUC8 ve HUC6 gösterimi, On altılık, ondalık, sekizlik veya ikilik değerleri, mümkünse karakterin açıklaması, karakterin Unicode gösterimi ve braille noktaları.

Bu fonksiyonla ilişkilendirilen kısayola bir kez basarsanız mesaj sınırlı bir süre gösterilir. Kısayola iki kez basarsanız mesaj sanal NVDA penceresinde gösterilir.

Desteklenen ekranlarda tanımlanan hareket ⡉+boşluktur. Varsayılan olarak hiçbir sistem hareketi tanımlanmamıştır.

Örneğin & karakterinin bilgileri şu şekilde görüntülenir:

&: 0x26, 38, 0o46, 0b100110
and (AMPERSAND [Po])
⢿ (1234568)
⣥⣺⡧, ⠿⠺⠏⠏

Gelişmiş braille girdisi

This feature allows you to enter any character from its HUC8 representation or its hexadecimal/decimal/octal/binary value. Moreover, it allows you to develop abbreviations. To use this function, enter the advanced input mode and then enter the desired pattern. Default gestures: NVDA+Windows+i or ⡊+space (on supported displays). Press the same gesture to exit this mode. Alternatively, an option allows you to automatically exit this mode after entering a single pattern. If you want to enter a character from its HUC8 representation, HUC8 modelini girmeniz yeterlidir. Bir HUC8 dizisinin 3 veya 4 hücreye sığması gerektiğinden, yorumlama her 3 veya 4 nokta kombinasyonu girildiğinde gerçekleştirilecektir. Onaltılı, ondalık, sekizli veya ikili değerinden bir karakter girmek istiyorsanız aşağıdakileri yapın:

 1. ⠼ girin
 2. Karakter biçimini şu şekilde tanımlayın:

  • ⠭ veya ⠓: onaltılık bir değer için
  • ⠙: ondalık değer için
  • ⠕: sekizlik bir değer için
  • ⠃: ikili değer için
 3. Seçtiğiniz karakter türüne göre karakteri girin.

 4. Onaylamak için boşluğa basın.

Kısaltmalar için, bunları öncelikle iletişim kutusuna — Gelişmiş giriş modu sözlüğü — eklemelisiniz. Daha sonra kısaltmanızı girmeniz ve genişletmek için boşluk tuşuna basmanız yeterlidir. Örneğin, şu kısaltmaları tanımlayabilirsiniz: "⠎⠺" ile "sandviç", "⠋⠛⠋⠗" ile "🇫🇷" arası.

Girmek istediğiniz karakterler için girilecek braille noktalar şunun gibidir:

| Karakter | HUC8 | Onaltılı | Ondalık | Sekizli | İkili |\n| ----------------- | ---- | ---------------- | ------- | ------- | ------------------ | | 👍 (başparmak yukarıda) | ⣭⢤⡙ | ⠭1f44d veya ⠓1f44d | ⠙128077 | ⠕372115 | ⠃11111010001001101 | | 😀 (grinning face) | ⣭⡤⣺ | ⠭1f600 or ⠓1f600 | ⠙128512 | ⠕373000 | ⠃11111011000000000 | | 🍑 (şeftali) | ⣭⠤⠕ | ⠭1f351 veya ⠓1f351 | ⠙127825 | ⠕371521 | ⠃11111001101010001 | | 🌊 (su dalgası) | ⣭⠤⠺ | ⠭1f30a or ⠓1f30a | ⠙127754 | ⠕371412 | ⠃11111001100001010 |

Not: HUC6 girişi şu anda desteklenmemektedir.

Tek el modu

Bu özellik, birkaç adımda bir hücre oluşturmanıza olanak tanır. Bu, eklentinin tercihlerinin genel ayarlarından veya varsayılan olarak NVDA+Windows+h hareketi (desteklenen ekranlarda ⡂+boşluk) kullanılarak anında etkinleştirilebilir. Üç giriş yöntemi mevcuttur.

1. yöntem: Bir hücreyi iki aşamada çift taraflı doldurma

Önce sol taraftaki noktaları, sonra sağ taraftaki noktaları girin. Bir taraf boşsa dolu olan taraftaki noktaları iki kez girin veya dolu taraftaki noktaları iki adımda girin.

Örneğin:

 • ⠛ için: 1-2. noktalara, ardından 4-5. noktalara basın.
 • ⠃ için: 1-2. noktalara, ardından 1-2. noktalara veya 1. noktaya, ardından
  1. noktaya basın.
 • ⠘ için: 4-5'e, ardından 4-5'e veya nokta 4'e, ardından nokta 5'e basın.

2. yöntem: bir hücreyi iki aşamada Bir taraflı doldurma (boşluk=boş hücre)

Bu yöntemi kullanarak braille klavyenin hangi tarafından yazdığınız fark etmeksizin bir karakteri tek elle girebilirsiniz. 1. adımda 1, 2, 3 ve 7. noktaları, ikinci adımda ise 4, 5, 6 ve 8. noktaları girebilirsiniz. Bir taraf boş ise boşluk tuşuna basın. Boşluk tuşuna iki kez basarak boş karakter girebilirsiniz.

Örneğin:

 • ⠛ için: 1-2. noktalara, ardından 1-2. noktalara veya 4-5. noktalara, ardından 4-5. noktalara basın.
 • ⠃ için: 1-2 noktalarına, ardından boşluk tuşuna veya 4-5 tuşlarına ve ardından boşluk tuşuna basın.
 • ⠘ için: Önce boşluk tuşuna, ardından 1-2 tuşuna veya boşluk tuşuna, ardından 4-5 noktalarına basın.

3. yöntem: Karakterleri nokta nokta girme (her nokta açılıp kapanır, karakteri girmek için boşluğa basılır)

Bu modda her nokta açılıp kapanır yani bir noktayı girdikten sonra aynı noktaya basarsanız nokta silinir. Yazmak istediğiniz karakteri oluşturduktan sonra boşluğa basın. Hücrede ne kadar nokta varsa o kadar farklı yolla karakteri girebilirsiniz.

Örneğin, ⠛ için hücreyi aşağıdaki yollarla oluşturabilirsiniz:

 • Önce 1 ve 2. noktalar, sonra 4 ve 5. noktalar ve son olarak boşluk.
 • 1, 2 ve 3. noktalar, sonra 3. nokta (düzeltmek için), sonra 4 ve
  1. noktalar ve son olarak boşluk.
  1. nokta, sonra 2, 4 ve 5. noktalar ve son olarak boşluk.
 • 1, 2 ve 4. noktalar, sonra 5. nokta ve son olarak boşluk.
  1. nokta, sonra 1. nokta, sonra 5. nokta, sonra 4. nokta ve son olarak boşluk.
 • vs.