BrowserNav

NVDA için BrowserNav eklentisi

Bu eklenti, NVDA kullanıcıları için tarama kipinde çok işlevsel komutlar sunar. Dikey hizalanmış paragrafları (ekranın soluna uzaklığı yani yatay ofseti aynı olan paragraflar) arasında dolaşabilirsiniz. Ayrıca hiyerarşik yorum ağaçlarını ve düzgün şekilde biçimlendirilmemiş olan HTML tablolarını okuyabilirsiniz. Aynı yazı tipi boyutunda veya biçiminde yazılmış olan paragraflar arasında da dolaşabilirsiniz. BrowserNav ayrıca NVDA'ya yeni hızlı dolaşım komutları ekler: P sonraki paragrafa, y sonraki sekmeye gider.

Tarayıcılarda kullanım

BrowserNav ile paragrafın ekranın soluna uzaklığı, yazı tipi boyutuna ve yazı tipi biçimine göre dolaşım yapabilirsiniz.

  • Paragraflar arasında yatay uzaklığa göre dolaşırken sayfada dikey açıdan aynı hizada olan paragrafları kolayca bulabilirsiniz. NVDA+Alt+aşağı veya yukarı oka basarak aynı uzaklıktaki sonraki veya önceki paragrafa gidebilirsiniz. Bu, hiyerarşik yorum ağaçlarında dolaşırken kullanışlı olabilir (örneğin reddit.com'daki yorumlar). Böylece daha üst seviyelerdeki yorumları atlayarak sadece birinci seviyedeki yorumları okuyabilirsiniz.
  • Yazı tipi boyutuna göre dolaşım yaparak aynı boyutta, daha küçük veya daha büyük boyutta yazılmış olan paragraflar arasında kolayca dolaşabilirsiniz.
  • Ayrıca yazı tipi boyutuna göre navigasyon yaparken dolaşımı aynı yazı tipiyle yazılmış olan paragraflarla sınırlayabilirsiniz.

BrowserNav NVDA tarafından desteklenen her tarayıcıyla çalışır.

Kısayollar:

  • NVDA+Alt+aşağı veya yukarı ok: Bir önceki veya sonraki aynı yatay uzaklığa veya yazı tipi boyutuna sahip olan paragrafa gider.
  • NVDA+Alt+sol ok: daha az yatay uzaklıktaki veya daha büyük yazı tipi boyutunda yazılan paragrafa gider.
  • NVDA+Alt+sağ ok: daha fazla yatay uzaklıktaki veya daha küçük yazı tipi boyutunda yazılan paragrafa gider.
  • NVDA+O: rotor ayarını yatay uzaklık, yazı tipi boyutu, yazı stil ve boyutu arasında değiştirir.
  • P veya Shift+P: sonraki veya önceki paragrafa gider.
  • Y veya Shift+Y: sonraki veya önceki sekmeye gider.

Kaynak kodu

Kaynak kodu https://github.com/mltony/nvda-browser-nav adresinde mevcuttur.