Calibre

Dodatek NVDA z pewnymi ulepszeniami ułatwień dostępu dla interfejsu Calibre eBook Management

  • F10 przenosi fokus do paska narzędzi. Można nawigować po nim standardowo (za pomocą klawisza tab i strzałek); enter uaktywnia element, klawisz kontekstowy otwiera menu kontekstowe; a escape zamyka pasek narzędzi.
  • F12 wyszukuje bieżącą książkę w googlu
  • NVDA+Alt+End Wypowiada całkowitą liczbę książek w bieżącym widoku biblioteki, oraz liczbę wybranych książek
  • NVDA+Control+H Otwiera meni kontekstowe ustawień bieżącej kolumny
  • I w widoku biblioteki, odczytuje informacje o książce.

Skróty klawiszowe można dostosować w ustawieniach NVDA > Zdarzenia wejścia, po otwarciu calibre. W ustawieniach można też określić, w jaki sposób NVDA ma odczytywać nagłówki tabeli w bibliotece (wiersze i kolumny, tylko kolumny lub nic).

w dokumentacji Calibre można znaleźć więcej skrótów klawiszowych.

Obięte licencją GNU General Public License. W file COPYING.txt można znaleźć więcej szczegółów na ten temat.